Emîr Buhârî Hazretlerinin Hizbi
11 Ağustos 2017
Mekâlîd: Semâ Ve Arz Hazînelerinin Miftâhı
14 Şubat 2020

MUHARREM AYINDA OKUNACAK DUÂ

 

Bu duâ Muharrem ayının 10. Günü 10 defa okunmalıdır. Çok tesirli bir duâdır. Muharrem ayı senenin ilk ayıdır. Onun için, o senenin hakkımızda hayırlı olmasını düşünerek bu duâyı ihmâl etmeyelim:

Sübhâna’l-lâhi mil’el-mîzân ve müntehe’l-ılmi ve mebleğa’r-rızâ ve zinete’l-arş. Lâ melcee velâ mencâ mina’l-lâhi illâ ileyh. Sübhânallâhi adede’ş-şef’ı ve’l-vitri ve adede kelimâti’l-lâhi’t-tâmmeti birahmetike este’îzü. Lâ havle velâ kuvveti illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm. Ve hüve hasbî ve ni’me’l-vekîl ni’me’l-mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Sallâllahü alâ seyyidinâ Muhammedin hayri halkıhî ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.

Ma’nâsı: “Mîzânın dolusu kadar, ilmin nihâyeti kadar, rızânın bâliğ olacağı kadar ve arşın ağırlığı kadar, Allah’ı tesbih ederim. Allah’ın (gadabından) sığınılacak ve kurtulunacak hiçbir yer yoktur, ancak (yine) Allah’a ilticâ edilir. Tekin ve çiftin adedince, ve Allah’ın tam kelimeleri adedince Allah’a tesbih olsun; yâ Rab, ancak senin rahmetine sığınırım. Güç kuvvet ancak Allah iledir. O Allah bana kâfidir; ve ne güzel vekildir. Ne güzel mevlâ ve ne güzel yardımcıdır. Allah, mahlûkatın hayırlısı olan Efendimiz Muhammed (A.S)’a ve âline ve ashâbına, cemîan rahmet eylesin.”

 

(Kaynak: Ali Eren Hocaefendi, En Güzel Dualar, sh: 70-71, Çile Yayınları, Baskı: Mayıs 1979)

(İntişârı: 23.09.2017)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir