1434 Qavurma Bayramı (15 ekim 2013U salı), 1434 Qurban Bayramı (16 ekim 2013U çarşanba)
15 Ekim 2013
Cemalettin Afgani Hakkında Yazılan 400 Makalenin Özeti
5 Ağustos 2017

TAQVIM- Zu’l-hicce 1436- Kurban Ve Qavurma Bayramları Hakkında Ta’mîm-i Şer’î

Dr. Malatyalı Muhammed REŞÂD

 

Ru’yet-i hilâl eyleyerek tesbît etdiğimiz 1 zu’l-qa’de 1436/17 ağustos 2015 pazar-ertesi gününe nazaran 29 zu’l-qa’de 1436, 14 eylül 2015 pazar-ertesidir.

29 zu’l-qa’de/14 eylül pazar-ertesiyi salıya bağlayan aqşam, hilali ru’yet eylemek farz. http://www.moonsighting.com/1436zhj.html daki hesâba nazaran, ru’yet-i hilâl vâcib olan bu aqşam Türkiye’de hilâl görülemez. Buna nazaran 29 zu’l-qa’de/14 eylül pazar-ertesi ru’yet eyleyib de görmedikden sonra, 30 zu’l-qa’de/15 eylül salıyı çarşanbaya bağlayan aqşam dah ru’yet eyleyib inşâ-Allah hilâli göreceğiz veyâ göremeyeceğiz. Öyle de olsa Türkiyye arzı i’tibârı ile 1 zu’l-hicce 1436, 16 eylül 2015 de olacağa benzer. O taqdîrde, diyânet dînine ittibâen 10 zu’l-hiccedir zannı ile 24 eylül perşenbe günü hayvan kesen qavurmalıq heyvan kesmiş olur. 10 zu’l-hicce 1436, muhtemelen Cum’â günü 25 Eylül 2015 olacaqdır.

Suûdîler, gûyâ ru’yet-i hilâl eyleyeceğiz behânesi ile henüz zu’l-hicceyi i’lân etmemişler. Bu sene hacc-ı ekber manevrasını mümkîn qılacaq bir sündürme mümkîn görünmüyor.
Xıyanet dîni efrâdı bu aqşam, dünyânın dîger yerlerinde ru’yet edileceğine i’tibâr etmiş görünüyor. Diyânet dîni efrâdı ne içün bu sene 13 eylül aqşamı tahiti de âlet edevât ile mümkîn ru’yete i’tibâr etmiyor, bilmiyorum.

 

(İlk intişârı: 13.09.2015)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir