İslâmcı Yeni Yıl Balosu
22 Aralık 2018
ru’yeti hilal – müftiler astronotluk kursunda
9 Nisan 2021

Noel Yeniyılınız Mübarek Olsun

Dr. Malatyalı Muhammed REŞÂD

Cum’â nemâzı hengâmında taqsim mescid-i dırarının önünden geçerken, dinayet hutbesini oquyan bir hoc’fendinin xoparlörden nutqunu duydum, kenara çekilib qayd etdim:

“Dear Möminler, Bu haftaki xutbemiiiz, xutbelerin başqa dillerde oqunmasının câiz olması haqqındadır. Bir taqııımları cumhûriyyetimizin qurucusu m. qamal rahmetullahi aleyhin devr-i seâdetindeki inkilâb-ı şerîflerinin en möhümmlerinden olan “ezanın ve hutbenin türkceleşdirilmesi” inkilâbı aleyhinde ileri geri qonuşuyorlarmış. Eger eyle olmasa, siz benim bu xutbemi nasıl anlayacaqdınız cemaat?
(Cemaat qafasını sallıyor. İçlerinden biri: “Xocam biz ukraynada dil bilmeden de anlaşıyorduq, annadınmı?”)
Sus, terbiyesiz. Abdestimizi bozacaqsın…
Turist kardeşlerimizle ilk mekteb üçüncü sınıfdan beri ta’lim etdiğiniz ingilizce ile anlaşabiliyorsunuz tabii. Faqat arabca öylemi? değil. Reiz-i evvelimiz onun içün size latin harfleriyle ta’lim imkânı verdi. Nankörlük etmeyin cemaat. How are you, mü’minler? Kürd açılımı olunca size kürdce selâm da verebilirim. Faqat şimdi bunun zemânı değil. Bunda hikmet-i hukûmet vardır, qardeşlerim. Teröristlik yoqdur.

Dear Mö’minler, brothers, sisters and children,
Dininiz devletin güvencesi altındadır. Eyle ki, dininiz devletin uydurması altındadır. “Ne ‘alâqa?” deyib Allahın ğazâbını çekmeyin. İçinizde by-lockcu kâfir varsa, derhâl câmiden çıqsın. Auramı bozuyor.
Beylece, friends and sisters,
‘Arabca xutbeyi anlayamayacağınıza göre devletiniz size anlayacağınız dilden xutbe oqutuyor. Verginizi verin, sesiniz çıqarmayın…
Allah hepimizin belâsını versin.

Günün ma’nâ ve ehemmiyyetine dâîr xutbemizin geriye qalan qısmı, yarın dînden çıqacaq brothers and sisters ın kondom problemi haqqındadır. (cemaat gevşiyor)
Kendinize gelin. Dinde utanma yoqdur. Ben söylemezsem bunları kim söyleyecek size? Mâdem içib quduracaqsınız, burası elhamdülillah lâik bir memleketdir. Noel kutladığınız içün mürted olacaq, qarılarınızdan boş olacaqsınız. Sabah nemâza gelseniz bile o saate qadar kim bilir neler edeceksiniz? Beylece veled-i zinâlarınız olması ihtimâli, maaşı mukâbili sizin axiretinizi düşünen dinâyet teşkîlâtımızı endîşedâr etmişdir.
İslâm, ilme karşı değildir kardeşlerim. Kondom, ilmin teknolocinin eseri ortaya çıqmış bir mühimm keşifdir. Kardeşlerim noel kutlayan kâfirler olsanız da bylockcu kâfirler olmayın. Onların tevbesi de maqbûl değil. Allah ömrümden alsın reizimizin ömrüne qatsın. (Ağlıyor, sümüğünü arqasındaki bayrağa siliyor.)
Qardeşlerim elhamdülillah salâlarımız gürül gürül. Mevlîd qandili de doğru gününe dönderildi. Bilmem ki daha Allahdan daha ne istersiniz? Eyle ise bu gece muhaqqaq kondom kullanın cemaat.
SadaqAllahul azim ve ene kezebtu.”

(İntişârı: 30.12.2017)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir