‘asrî mezarlıkda digital hûrîler
31 Mart 2018
İslâmcı Yeni Yıl Balosu
22 Aralık 2018

malatya-siporluya xitâb

Dr. Malatyalı Muhammed  REŞÂD

 

 

Muhterem hem-şehrim,

İster Müslimân ister gavûr; ister sağcı, solcu, orta-yolcu; ister türk ister kürd kafa-tascısı ol; seni tahkîr eden, sana kayısı-beyinli, top-kafalı diyenler var. Seni adamdan saymayıb ömrünü bir “oyun”un peşinde zâyi’ etmeni teşvîk edenler var. Bütün matbuatın, televizyonların, radyoların, yan komşundaki hanzoların cümlesi, yek ağızdan seni futbol-perestliğe teşvîk ederler, câmi’deki imâm, cumhûriyyetin fezâili hutbesi ile meşğûl olur iken, seni ihtâr eden bir kimsenin bulunmaması, ne hazîndir!

Ayranını kabartıb hayâlî mensûbiyyetler yolunda fenerli, malatyasiporlu ve bilmem-neli olduğun, millî takımının muvaffakiyyetiyle övünüb hezîmeti ile yerindiğin hengâmda sana, “’aklını başına al.” diyen yokmu? Bu zırvalarla senin vaktini, zihnini meşğûl eden güdücülerinin birce maksadı var ise o da; fikrini, ğayretini, hiddetini, enerjini kendilerine, sefil, sefîh siyâsetlerine çevirmek yerine stadyumlarda, kahve-xanelerde, televizyon başlarında yırtınarak zâyi’ etmendir.

Ne zemân malatya-sipor, türkiye-sipor mağlûb olsa, Allah içün sevinenlerdenim. Malatya-sipor küme düşdükce, bir takım millî takımlar avrupa kupalarından husrân ile döndükce Allaha hamd edenlerdenim. Ma’lûm takımlar muvaffak oldukca, meydân yerlerinde zafer na’rası atan, arabalardan sarkan kayısı beyinli vatandaşlarımı gördükce mahzûn olanlardanım.

Lokman sûresinin altıncı âyet-i kerimesinde beyân buyurulan lehve-l hadîs ta’birinin tefsîrinin delâletine en lâyık kitlevî dalâletlerden biri bu fitne-bol oyunudur, Allahu a’lem. Hükûmetin, belediyelerin benden ve benim gibilerden zorla vergi, haraç nâmına aldıkları paraları bu maksadla harcamalarına râzı değilim. Bu ve benzeri maksadlarla insânlardan vergi adı altında çaldıkları paraları bir takım «sosyal» hizmetlere harcamanın cevâzına kâil olanlar, isterlerse kefenlerinin içine anten sokup yirmi-dört saat Kur’ân çaldırtsınlar, rûz-ı mahşerde bunun hesâbını verirler.

 

13V1437/22II2016

(21.02.2016)

Kaynak: https://hurufi.tumblr.com/post/139722514043/haram-metre

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir