Mezhebsiz Zındıkların Hedefi
11 Eylül 2017

MUKADDES ŞERİATİMİZE “İTİMÂDSIZLIK, ÎMÂNSIZLIK VE TESLİMİYETSİZLİK” ŞEYTANLIĞI

Bayram KILIÇASLAN

 

Artık, Laisizma lâdinîliğinin müdâfaa edilerek meşru gösterildiği bu türden KÜFÜRLER; “politika-siyaset i’câbı” denilerek, birtakım sarık sakallı mollalar, “ata yârına ihânet eden” Cici Beyler ve 90’lar da maddî ve manevî olarak desteklediğimiz kibir abideleri tarafından da görmezden geliniyor, şifâ niyetine gövdelere indirilebiliyor ve çerez gibi şapur şupur atıştırılıyor!

Hattâ, mezkûr küfürlerin mürtekipleri tarafıdan, “ULÜ’L EMR” mefhûmu dahi yontuluyor. Laisizma lâdinîliğini müdâfa eden böylesi liderlerin: “ÜMMETİ ASIRLIK ESRÂRETDEN KURTARABİLECİĞİ” bile, bazı odunlar tarafından dile getirilebiliyor. Hattâ ve hattâ “REMZ ŞAHSİYET” dahi ilân edilebiliyor!

Sorsanız, hemen hepsi, “ŞİÎ TAKIYECİLİĞİNE KARŞIYIZ” demeyi de dillerinden düşürmezler!
“Pekii, bu ne?” diye sorduğunuzda, bâtılı ve küfrü meşru göstermek içün, lâ’netli Şeytanı bile hayrete sokacak TE’VİLLER getirerek; üste çıkmayı da aslâ ihmâl etmiyorlar!

Bütün bunlara cevab olarak bizim, Mezhep İmamlarımızın “VAZ’I İLÂHİYE” müstenid içtihâdlarını ve Onlara tabi Ulemâmız (Rahmetullâh-i Aleyhim Ecmâin) tarafından tesbit ve tebliğ edilen İKRÂH-I MÜLCÎ şartlarını önlerine koymamıza rağmen, kendilerine bir mâna ifâde etmiyor!

Mâmafih, bütün bu Laisizma lâdinîliğinin müdâfaa edilerek meşru gösterildiği “KÜFÜR VE KÜFÜRLERE RIZA’NIN” temelinde yatan sebebin; “MEZHEP İMAMLARIMIZA, ULEMÂMIZA VE ONLARIN BAĞLI BULUNDUKLARI MUTLAK VE ŞAŞMAZ MÎZAN MUAZZEZ VE MUKADDES ŞERİATİMİZE “İTİMÂDSIZLIK, ÎMÂNSIZLIK VE TESLİMİYETSİZLİK” ŞEYTANLIĞINDAN NEŞ’ET EDİYOR”, oluşu mü’min göz ve idrâklere bedâhet derecesinde sokuluyor!

(08.10.2017)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir