Ashâb…
16 Eylül 2020
Ölüm!
12 Kasım 2020

HADÎS-İ ŞERÎF MEÂLİ:

 

“Karanlık bir gecenin parçaları gibi, zuhûr edecek fitnelerden evvel, güzel amellerde bulunmağa koşunuz. Zîrâ o zamân insân, mü’mîn olarak sabahladığı hâlde, kâfir olarak akşamlayacakdır. Veyâ akşamleyin mü’mîn olduğu hâlde, sabahleyin küfre düşecekdir; ve dînini az bir dünyâ metâı mukâbilinde satacakdır.” (115)

(Müslim, Tirmizî, Ahmed İbn-i Hanbel, Câmiüssağîr)

 

SABAH MÜ’MÎN AKŞAM KÂFİR

Ahyed HÂLİDÎ

 

Bugünü resmeder hadîs mefhûmen;
Güzel amellere buyrur: Koşunuz!
Gelecek fitneler, parça geceden;
Ve kapkaranlıkdır.. âgâh olunuz!

Sabah mü’mîn kalkan o fitne günü,
Kâfir akşamlar da çıkar dîninden!.
Veyâ, akşam mü’mîn yatan, küfrünü,
Sabah pisler, mürtedd kalkar fitneden…

Ve satar o zamân dînini insân,
Dünyâ metâına mukâbeleten!
Az bir metâ’ uğruna buna koşuşan;
Nice demokrat var, mü’mîn görünen!..

Müslim’le Tirmizî ve İbn-i Hanbel,
Me’hazken hâdîse, dimdik dururlar!
Kelâm bir mu’cize, ne kadar güzel!
Bugünü tartanlar, dehşet duyarlar…

30.04.1993 J.

(İlk intişârı: 24.10.2016)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir