Korkum…
23 Aralık 2011
Gemiler Yansın!
1 Mayıs 2015

HADÎS-İ ŞERÎF MEÂLİ:

 

 “-Bir kimse cemâatle çalışır ve doğru netîceye vâsıl olursa ameli makbul olur. Doğruya vâsıl olmazsa Allâh tarafından afvedilir. Bir kimse tek başına çalışıp isâbet keydederse ameli makbûl değildir. İsâbet etmezse Cehennemdeki yerine hazırlansın.” 

(Câmiu’l-Mütûn fî Hakki Envâi’s-Sıfâti’l İlâhiyye ve Elfâzi’l-Küfri ve Tashîhi’l-A’mâli’l-Acîbiyye) (tab’ı:1988)

Müellifi: Mürşid-i Kâmil Merhûm Ahmed Zıyâuddîn Gümüşhânevî Hazretleri (Rahmetullâhi aleyh)

 

KÂR – ZARÂR

Ahyed HÂLİDÎ


Cemâat
arasında Allâh içün iş yapan;
Onda isâbet etse, kabûl görür Rabbinden!
Kusûr yapsa afvolur, o işinde yanılan;
Rahmân ve Rahîm’dir Hakk, Hâlık’ımız ezelden…

Tek başına iş yapan, Allâh içün yapsa da;
Onda isâbet etse, kabûl görmez Rahîm’den!
Eğer hatâ ederse, mekân hazırlar nârda!
İbn-i Abbas’dan mervî, budur hadîs mefhûmen…

_______________________________________________
11.4.1993 Jülich

 

(İlk intişârı: 23.01.2012)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir