(3) Müteveffâ Bay Bayar: “Lozan’da Verdiğimiz Söz Gereği Türkiye’den Müslümanlığı Tamâmen Kaldıracağız!”
20 Mayıs 2010
Peygamberler
12 Eylül 2017

1.

ALLÂH

 

Okursanız bir kitâbı
Sâhibini sorarsınız;
Gördünüz mü bir hoş yapı
Yapan kimse ararsınız.

Sahibsiz mi yerler, gökler?
Düşününce insan anlar.
Her şey’ bize isbât[1] eder:
Büyük, kâdir[2] bir Allâh var.

İbrâhîm Alâuddîn

 

SUÂLLER

 

(Bir kitâbı göstererek)

Bu kitâb kendi kendine mi olmuşdur, yoksa biri mi yapmışdır?

Dünyâda kendi kendine olan bir şey’ var mıdır: Güneşi, ayı, yeri kim yapmışdır?

Bunlar kendi kendine olabilir mi?

Yerden biten otları insanların yapamadığı işleri yapan Allâh bize benzer mi;

 

BELLENECEK HULÂSA

 

  1. Yeryüzünde ve göklerde gördüğümüz şey’lerin hiçbiri kendi kendine olmamışdır. Güneşi, ayı, yeri ve göğü hâsılı her şey’i Allâhu Teâlâ Hazretleri yaratmışdır.
  2. Bu kadar büyük işleri yapan Hakk Teâlâ gördüğümüz ve bildiğimiz hiçbir şey’e benzemez.
  3. Allâhu Teâlâ birdir. Kendisinin ortağı yokdur.

 

 

______________________________

[1]. İsbât: Bir şey’in, bir sözün doğruluğuna delîl, şâhid göstermek; meselâ siz “Geçen Cum’a ertesi günü mektebde idim” deseniz de arkadaşlarınızdan biri “Hayır, yok idiniz” dese inkâr etse siz o arkadaşınıza “Evet mektebde idim. İşte Hüseyin Efendi ile Sâdık Efendi biliyor. Onlara soralım.” deseniz, Hüseyin Efendi ile Sâdık Efendi sizin sözünüzün doğru olduğunu söylese Cum’a ertesi günü mektebde bulunduğunuzu isbât etmiş olursunuz.

[2]. Kâdir: Her istediğini yapmağa gücü yeter.

 

Kaynak: ( Anadolu Yavrusunun Kitabı, sh: 3-4Mehmed Âsım (Us)-Ahmed Cevdet (Emre), Tab’ı: ? Bu kitabın ilk tab’ târihi 1328-1912 )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir