“M. Kemal Atatürk, ‘Vekil Maaşları öğretmen Maaşlarını Geçmesin’ Dedi” Yalanı
22 Aralık 2017
Domuz Jelatinli Aşılar Müslümanları Kahrediyor…
23 Aralık 2017

SABATAYCILIK SALTANATI VE MEŞHUR DÖNMELER

 

Birçok internet sitesinde yıllardır yayınlandığı ve hiç kimsenin yalanlama ihtiyacı duymadığı,“Sabataist Müslüman görünümlü gizli Yahudi”leri, tekrar gündeme getirmek, asılsız iddia ve iftiralar varsa, ilgililere bunları düzeltme imkanı vermek; ve şahısları deşifre edip hedef göstermek gibi bayağı ve aşağı bir fesatlıktan uzak; ülkemizin, devletimizin ve milletimizin muhatap olduğu bir tehdide dikkat çekmek üzere bu konuya değinmeyi münasip gördük.

Bilinen bazı “Selanik Dönmeleri” (“Sabataycılar” veya “Gizli Yahudiler”)

Bu listenin dayandığı kaynak: (http://www.sabetay.50g.com/Liste/liste.html) internette bulduğum en geniş DÖNME listesiydi. Fakat 28 Şubat’ın (1997) meşhur isimlerini bu listede göremedim: Org. Çevik Bir (28 Şubatın mimarlarından), Güven Erkaya  Deniz Komutanı (28 Şubatın mimarlarından), Kemal Gürüz  YÖK Başkanı, Prof. Kemal Alemdaroğlu İ.Ü Eski Rektörü, Prof. Nur Sertel gibilerinin de Sebataist olduğu belirtilmekteydi.

28 Şubat sonrasına dikkat edelim. Ordu’dan en çok İRTİCACI subay ve öğrenci atılması 28 Şubat’ın ilk yıllarında gözlendi, Üniversiteler İRTİCACI’lardan temizlendi. Daha evvelden imam hatiplerde, üniversitelerde başörtüsü ile okunabilirken, bu tarihten sonra bu hak engellendi. İmam Hatiplerin pratikte önü kesildi. Yükselen Anadolu sermayesinin önü kesildi. (Cüneyt Ülsever’e göre, 28 Şubatın asıl sebebi bu sermaye meselesiymiş). 28 Şubatın planları Deniz Kuvvetlerinin Gölcük’teki merkezinde yapıldı deniyor. Bu merkez 1999 Gölcük depreminde denize gömüldü. Rasathaneden Prof. Işıkara depremin merkez üssünün “tam deniz kuvvetleri merkezi” olduğunu söylemişti.

Yakın geçmişteki bir Genel Kurmay Başkanımızın dönme olduğu vurgulanıyor. 2-3 defa nüfus kütüğünü bir şehirden başka şehre taşıdığı, izini kaybettirmek için yaptığı söyleniyor. “Türkler 1.500.000 ermeni öldürdü” deyip, derhal Nobel’i alan Orhan Pamuk’u da unutmamak gerekiyor. Sabataycı bilinenlerin önemli bir kısmının bugün hararetle AKP’yi destekledikleri dikkat çekiyor. Ve tabii solcu, ulusalcı ve Türkçü kesimde de, yine onların çöreklendiği ve danışıklı dövüş sergiledikleri gözleniyor.

İspanya’da Endülüs Emevi Devleti’nin yıkılması üzerine, 1492 yılında büyük miktarda İspanyol Yahudisinin, katliamdan kaçarak Osmanlıya sığındıkları bilinmektedir. Osmanlı da bu Yahudileri kabul etmiş ve SELANİK’e yerleştirmiştir. Ve tabii “MERHAMETTEN MARAZ DOĞAR” ve Yahudilerin sonunda Osmanlı’nın ve İslam’ın başına bela olacağı hesap edilmemiştir.

Bu Yahudilerden Haham Sabatay Sevi (Sabbatai Zwi) 1648 yılında İzmir’de Mesihliğini iddia etmiş. Sonra Osmanlı ile başı probleme girince Müslüman olduğunu söylemiş, Mehmet Efendi olarak ismini değiştirmiştir. Takipçisi olan Yahudilerden de bunu yapmalarını istemiş, takipçileri de Müslüman olup (görünüp), İslamiyet’e girmişlerdir. Ve böylece Dönmelik (Sabataycılık) Gizli Cemiyeti ve hıyanet şebekesi baş göstermiştir. Sonradan Sabatay Sevi gizlice taraftarlarıyla toplanıp İbranice Mezamir okurken yakalanmış, Arnavutluğa sürülmüş, orda ölmüş; ama Dönmelik ölmemiş, yeraltında o gün bu gündür devam etmiştir.

Bu gün de yine dönmelerin 2 ismi vardır, bir Müslümanlara söyledikleri ismi, bir de kendi aralarındaki İbranice isimleridir. Mesela, Selanik Fevziye Mektebinin kurucusu Şemsi Efendi’nin gizli ismi Şimon Zwi’dir. Selanik Fevziye Mektebine Dönmelerden başkasının alınmadığı söylenir. (Bakınız: “Evet, Ben Bir Selanikliyim”, Ilgaz Zorlu. Ilgaz Zorlu Şemsi Efendi’nin torunudur. Bu kitabında, Ilgaz Zorlu “Türkiye’ye bu kadar büyük hizmetler eden, her dönem kabineye bir iki bakan veren bir topluluk gizli olmamalıdır” iddiasını dile getirir. Ilgaz Zorlu mahkeme kararı ile, nüfus kağıdındaki İSLAM kelimesini kaldırıp, yerine YAHUDİ yazdırmış birisidir.)

Ülkemizin yüzde 99’u  Müslüman olduğu bilinir. Ancak, ne gariptir ki, bu Müslüman ülkede İRTİCA’cı olmak için abdestli-namazlı olmak veya eşinizin başörtülü olması maalesef yeterlidir.

Birçok internet sitesinde ve dergide aşağıdaki kişi ve ailelerin Sabataist (Müslüman görünen gizli Yahudi) olduğu belirtilmektedir. İnkâr veya ikrar etmek bu kişilerin kendi bilecekleri şeydir. Bizim nazarımızda; ülkemize, devletimize, Cumhuriyetimize, Milli birlik ve beraberliğimize kast etmeyen her Türk vatandaşı, dini, kökeni ve mezhebi ne olursa olsun eşittir ve muteberdir. Ama bir takım hıyanet ve hakaretlerin arkasındaki gizli odakların ve kirli masonların da bilinmesi ve onlara karşı tedbirli hareket edilmesi gerekmektedir. Bu isimler kronolojik tarih sırasına göre değil, sadece bir gerçekliği belirlemek ve okurlarımızı bilgilendirmek için rasgele verilmiştir.

Sabetaylar’ın: Karakaşlar, Yakubiler ve Kapaniler Kapışması

“Amacımız asla bir soy araştırması başlatmak ve ayrıştırmalara yol açmak değildir. Hatta bütün azınlıkların haklarını da en az kendi hak ve hukukumuz kadar korumamızın gerekliliğine inanıyorum.

Ancak ‘Sakal’ operasyonu kapsamında ‘gayrimüslim cemaat önderi ve işadamları’nın da tek tek sıralanması söz konusu. Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ermeni Patriği Mutafyan ve Katolik cemaatleri Ruhani Genel Sekreteri Maroviç’in ismi de öldürülmek bağlamında zikredilenlerden. ‘Orak’ operasyonunda da ‘darbe karşıtı Ermeni basını’ listeleniyor. Bu kapsamda ise; Etyen Mahçupyan, Sevan Nişanyan ve basın şehidi Hrant Dink de ‘hedef’ listesinde ismen sayılıyor.

Biz de bu makalenin içerisinde Sabetaylar bağlamında konuyu mercek altına getirecek ve kendi kendimize ‘ne(ler) oluyor?’ şeklinde sorarak beyin jimnastiği yapmış olacağız.

Türkiye’de Sabetaylar 3 ana kola ayrılmış durumdalar. Bunlar Karakaş, Yakubi, Kapani aileleri.(http://sultanselim.blogspot.com/2010/12/sabetaylar-uzerine-bir-teori.html)

1924 sonrası hâkim olanlar Tevfik Rüştü Aras ve ekibi, yani Kapaniler oluyor. 1926’da Karakaşlar (Maliyeci Cavid ve Dr. Nazım) asılırken, Tevfik Rüştü Aras gücünü muhafaza ediyor…

1926’da bunların ve Kazım Karabekir-Ali Fuat Cebesoy’un vs. davaya karıştırılmasına itiraz eden ve Ali Çetinkaya’dan (Osman Paksüt’ün dedesi) “seni de asarız” tadında bir fırça yiyerek geri adım atanın da tarihi bilgilerimize göre İsmet İnönü olduğu biliniyor.

11 Kasım 1938’de Kazım Karabekir’in ev hapsine son vererek, onun CHP milletvekili olarak meclise girmesini sağlayan da İsmet İnönü’ydü.

Gene 11 Kasım 1938’de Atatürk’ün meşhur Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras’ı görevden alıp, onun yerine Mehmet Şükrü Saraçoğlu’nu atayan ve yine 11 Kasım 1938’de Atatürk’ün meşhur İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’yı görevden alan da yine İsmet İnönü’ydü.

1942’de Varlık Vergisi kapsamında D harfi ile damgalanan ve ağır vergi ödemek zorunda kalan Sabetaistler kuvvetle muhtemel Tevfik Rüştü Aras’ın da içinde bulunduğu Kapaniler koluydu.

Gene aynı Varlık Vergisi kapsamında korunan ve vergi ödemeyen Sabetaistler ise gene kuvvetle muhtemel Karakaşlar grubuydu.

1946’da Demokrat Partiyi kuranlar ise Kapaniler oluyordu. Partinin kurulmasına büyük destek veren Tevfik Rüştü Aras ve Damadı da Fatin Rüştü Zorlu’ydu.

1960’da Demokrat Partiyi iktidardan indirenler ise Karakaşlar grubuydu. Onların arka planda da İsmet İnönü’nün gölgesi sırıtıyordu.

Şimdi sıkı durun:

1926’da Maliyeci Cavid sorgulanırken kendisine İzmir Suikastı ile alakalı sorulardan ziyade; yeni parti çalışmalarına katıldığı, İttihat ve Terakki Partisini tekrardan kurmaya çalıştığı, Parti Tüzüğü hazırladığı, hazırladığı bu tüzüğün CHF’nin tüzüğü gibi 9 madde halinde sıralandığı ve bu maddelerin CHF’ye nazire olarak yapıldığı üzerinde duruluyordu. (Bu yaklaşım haklıydı, çünkü İzmir suikastını Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurmayları tezgâhlıyordu. A.A.)

Akabinde “muhalif parti kurarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ele geçirmeye teşebbüs, Hükümeti Taklib vs.” suçlarından dolayı idam ediliyor…

İdam edilenlerden eski İttihat ve Terakki Genel Sekreterlerinden Nail Bey idam sehpasına giderken: “Bu bize Tevfik Rüştü’nün oyunudur” diyordu. Buda Sebataistlerin iktidar kavgalarını yansıtıyordu.

O parti tüzüğünde (1926’daki İttihat-Terakki Partisi taslağında) geçen 2 madde:

1. Ayan ve Mebuslar Meclisi olmak üzere 2 meclisli bir parlamento kurulması.

2. Bir Meclisi Müessisan (Kurucu Meclis) oluşturularak Teşkilat-ı Esasiyenin (Anayasanın) tekrardan yapılması…

Bize (1960 ihtilali sonrasında direk yapılanları hatırlatıyordu.)

Özetle diyeceğim şudur:

1924’ten beri bu ülke (Yahudi Dönmesi Sabataistlerin), Kapaniler ve Karakaşların çatışmasına sahne oluyordu!

Kapaniler genellikle Atatürk’ün, Karakaşlar da çoğunlukla İnönü’nün etrafında toplanmış görünüyordu. (Ne var ki Atatürk bunun farkındaydı ve dengeleri idare ediyordu, İnönü ise sadece, makam hırsıyla kullanıyordu. A.A.)

Yakubilerin nerede durdukları ise çözülemiyordu. Gerçi onlar için, en çok asimile olmuş ve artık neredeyse mensubu kalmamış bir kol diyenler bile çıkıyordu.

Sabataistlerden, hangi ekibin hangi tarihlerde muktedir olduğunu incelediğimizde de;

1924 – 1938 arası Kapaniler,

1938 – 1950 arası Karakaşlar,

1950 – 1960 arası Kapaniler,

1960 sonrasında ise yeniden Karakaşlar olmak üzere iktidar gücünün el değiştirdiği gözleniyordu. (Zavallı halkımız ise demokratik seçimlerle iktidarı belirlediğini sanıyordu. A.A.)

Bugünlerde AKP’nin dirsek temasında olduğu grupta Kapaniler’in de, Karakaşlar’ın da varlığı dikkat çekiyordu. (Anlaşılan Erbakan tehlikesine karşı işbirliği yapmak zorunda kalınıyordu. A.A.)

Karakaşlardan olan Abdi İpekçi 1961 yılında, Milliyet Gazetesi başyazarlığına getiriliyordu. Buna mukabil Atatürk döneminde Cumhuriyet Gazetesini çıkaran ve İzmir Suikastı davasında Kazım Karabekir’den Cavid’e kadar hepsine ateş püsküren yazılar yazan Yunus Nadi de kuvvetle muhtemel Kapaniler’den sayılıyordu.

Şimdi… Acep günümüzde bunlardan hangisi Avrasyacı, bir diğer anlatımla Rusyacı, Ulusalcı, Cumhuriyet Çalışma Grubu yanlısı; hangisi NATO’cu, bir diğer söylemle Amerikancı, Batıcı, Batı Çalışma Grubu taraftarı diye insan düşünmeden edemiyordu.

Bana göre Karakaşlar NATO’cu, Kapaniler de Avrasyacı davranıyordu. 1958’lerde Adnan Menderes’in Rusya açılımı ve sonucunda asılması… İngiltere’nin de bu asılmaya karşı çıkmaması, İsmet İnönü’nün asıl gizli Amerikancı olduğu iddiaları gibi sebeplerle beraber düşünülürse bir anlam kazanıyordu…

İlker Başbuğ’un Kapani, Yaşar Büyükanıt’ın ise Karakaş önermesinin ne kadar doğru olup olmadığı bilinmiyordu. Merak ettiğim ise Işık Koşaner’in nerede durduğuydu?”[1]

(Acaba bay çokbilmiş, Fetullahcıları, Türkiye’de ve ABD’de kollayan Sabataist (Yahudi Dönmez)lerin hangi kollara mensup olduklarını niye yazmıyordu? A.A.)

Yakın geçmişteki ve günümüzdeki Sabataist bilinen İŞADAMLARI:

A-) A. Kozanoğlu, Ali Balkaner, Alp Yalman, Armatör Sadıkoğlu Ailesi, Ateş Ünal Erzin,

B-) Boronkay, Bezmen’ler, C-) Cem Boyner, Ç-) Çiftçiler Holding, Çapa Ailesi (Çapamarka)

D-) Dinçkök, Dilberler Mağazaları,

E-) Eczacıbaşı, Erdoğan Demirören, Erol Aksoy, Esenpen (Esen Özgener), Erkut Yüceoğlu,

F-) Feyyaz Berker (Tekfen), Feyzi Akkaya (STFA), G-) Gorbon,

İ-) İbrahim Ethem Ulagay (İlaç), İpar Ailesi,

K-) Kazım Taşkent (Yapı Kredi), Koç Holding, Kutman Ailesi (Doluca Şarapları)

M-) Mehmet Üstünkaya, Manisalı Elginkan Ailesi (ECA), Mustafa Taviloğlu,

Ö-) Ömür Yoğurtları, Öngüt’ler, Öner Akgerman (Çimentaş), Özgörkey Ailesi (İzmir Pepsi)

R-) Refik Baydur, Rumeli Holding (Uzanlar) , Raşit Özsaruhan (Metaş, Betontaş)

S-) Selim Edes, Sohtorik,

Ş-) Şarık Tara- Şadi Gülçelik (ENKA),

U-) Uğur Mengenecioğlu (UM Denizcilik), Ulusoy Ailesi (Ulusoy Taşımacılık),

Y-) Yaşar Holding,

Z-) Zorlu Ailesi,

Medya-Halkla İlişkiler-Reklâm

A-) Ali Kırca, Altan Öymen, A. Emin Yalman, Ali Sirmen, Ali Gevgili, Adnan Düvenci, Abdi İpekçi, Aydın Sevgel, Ali İhsan Göğüş, Alev Coşkun, Altan Erbulak, Ali Ulvi, Ali Baransel, Argun Berker, Ayla Selışık Tamar, Ayşe Arman, Aydın Boysan, Ali Canip Yöntem, Abdülkadir Yücelman, Ali Naci Karacan, Aladdin Baydar (Fenerbahçeli ilk milli futbolculardan, gazeteci)

B-) Bilgin Ailesi (Sabah, ATV), Bekir Coşkun, Bekir Kutmangil (Günaydın’ın öldürülen sahibi), Bedii Faik,

C-) Cengiz Çandar, Cüneyt Ülsever, Coşkun Kırca, Can Ataklı, Cenk Koray, Canan Arıtman, Cüneyt Arcayürek, Cihat Baban, Cüneyt Koryürek, Cehdi Şahingiray,

Ç-) Çetin Emeç,

D-) Defne Samyeli, Doğan Koloğlu,

E-) Erkan Göksel, Ecvet Güresin, Emil Galip Sandalcı, Ebuziyyad Ziya, Ekrem Uşaklıgil, Emine Uşaklıgil, Erdal Atabek, Eşfak Aykaç, Enis Tahsin Til, Ercan Arıklı, Emre Kongar, Engin Baydar (Nazikioğlu, soyadını kullanmıyor- Türk Basın Birliği Başkanı idi), Ertuğrul Soysal (Nail Keçili’nin üvey babası, eski İSO bşk,TİSK Kurucusu, Atlı Zincir’in sahibi)

F-) Fikret Bila, Ferai Tınç, Faik Akın, Füsun Özbilgen, Fikret Otyam, Fazıl Ahmet Aykaç,

G-) Gülgün Feyman, Güngör Mengi, Güneri Cıvaoğlu, Gündüz Vassaf, Gündüz Kılıç (GS’li Baba Gündüz-Kılıç Ali’nin oğlu, Altemur Kılıç’ın kardeşi), Gülçin Telci,

H-) Hüseyin Cahit, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Hamdi Nüzhet Çançar, Halit Deringör, Hakkı Tarık Us (gazeteci)

I-) Işıl Özgentürk,

İ-) İsmet Berkan, İsmet Solak, İsmail Hüsrev Tökin, İsmet Binark: Yazar

K-) Karacanlar, Kahraman Bapçum, Kamil Masaracı,

L-) Leyla Umar,

M-) M. A. Birand, Mehmet Ali Önel, Murat Sertoğlu, Murat Birsel, Mecbure Canan Barlas, Münir Berik, Mekki Sait Esen, Mahmut Ekrem Talu, Muvaffak Talu, Mükerrem Sarol, Mithat Perin, Murat Belge, Muammer Yaşar Bostancı, Mahmut Esat Bozkurt, Metin Yalman (A. N. Sezer’in Basın Danışmanı)

N-) Naim Tirali, Nuri Çolakoğlu, Necmettin Sadak, Nezih Demirkent, Nasuh Mahruki, Necati Zincirkıran, Nail Güreli, Necmi Tanyolaç,

O-) Orhan Koloğlu, Okay Gönensin, Osman Kavala (İletişim’in sahibi), Osman Kapani, Osman Saffet Arolat, Osman Ulagay, Oğuz Tongsir, Orhan Erinç, Oğuz Aral,

Ö-) Örsan Öymen, Özcan Ergüder, Ömer Madra,

P-) Piyale Madra, Pakize Suda,

R-) Reha Muhtar, Refik Erduran, (Ateist ve koyu AKP’li), Ruhat Biliktan Mengi, Recaizade Mahmut Ekrem, Rasih Nuri İleri, Rana Pirinççioğlu

S-) Simaviler, Sedat Sertoğlu, Sedat Ergin, Seçkin Türesay, Suphi Nuri İleri, Sabiha Sertel, Selim Ragıp Emeç, Selçuk Erez, Semih Poroy, Semra Somersan, Semih Balcıoğlu

Ş-) Şiar Yalçın,

T-) Tahsin Öztin, Talat Sait Halman, Talay Erker, Turhan Selçuk, Tekin Aral

U-) Uzanlar, Uğur Dündar, Umur E. Talu,

V-) Vedat Nedim Tör,

Y-) Yalçın Bayer, Yılmaz Çetiner, Yavuz Gökmen, Yalım Eralp,

Z-) Zekeriya Sertel, Zeynep Göğüş,

Siyaset

A-) Ali Fuat Cebesoy, Altemur Kılıç, Ahmet Ağaoğlu, Aydın Köymen, Atilla Mutman,

B-) Bülend Ulusu, Bülent Akarcalı, Bülent Tanla, Besim Tibuk, Behçet Bilgin, Bahattin Yücel, Bekir Sami Kunduh, Besim Üstünel, Burhan Özfatura,

C-) (Mahmut) Celal Bayar, Celal Tevfik Karasapan, Cihat İren, Cemal Madanoğlu, Cemal Bardakçı,

D-) Dr. Nazım, Daniş Koper,

E-) Emre Gönensay, Ercan Karakaş, Erdoğan Berktay, Ercüment Konukman,

F-) Fahri Korutürk, Fuat Bulca, Fatin Rüştü Zorlu, Feridun Cemal Erkin, Fahrettin Kerim Gökay, Fethi Tevetoğlu, (General) F. Türüng,

G-) Gökberk Ergenekon, Güneş Öngüt,

H-) Hayrettin Erkmen, Hüsrev Gerede, Hasan Menemencioğlu, Hasan Esat Işık, Haluk Ülman, Haluk Bayülken, Hulusi Köymen, Hızfı Oğuz Bekata,

İ-) İsmail Cem, İttihatçı Rahmi Bey, İbrahim Deriner, İlhan Öztrak, İbrahim Deriner, İhsan Gürsan, İhsan Alyanak, İrfan Özaydınlı,

K-) Kemal Derviş, Kılıç Ali, Korel Göymen, Kasım Gülek,

L-) Lütfi Kırdar,

M-) Mehmet Ali Aybar, Mithat Şükrü Bleda, Mehmet Ali Bayar, Maliyeci Cavit Bey, Mükerrem Berk, Muhittin Üstündağ, Memduh Şevket Esendal, Mekki Sait Esen, Murat Sökmenoğlu, Mucip Ataklı, Muammer Çavuşoğlu (Nazlı ılıcak’ın baba tarafı)

N-) Naim Talu, Nevzat Yalçıntaş, Nazlı Ilıcak, Nazım Hikmet, Numan Menemencioğlu, Neşet Akmandor, Nihat Karaveli,

O-) Osman Kapani, Orhan Öztrak, Osman Kibar, Orhan Eren,

Ö-) Ömer Seyfettin, Ömer Lütfi Tunçay,

R-) Ragıp Gümüşpala, Rauf Orbay, Reşat Fuat Baraner, Reşat Muhlis Erkmen,

S-) Sedat Celasun, Suat Hayri Ürgüplü, Sarp Kuray, Sadrettin Celal Antel, Suat Baban, Sebati Ataman, Selim Sarper, Serbülent Bingöl, Samet Ağaoğlu, Sebati Ataman, Selim Sırrı Tarcan,
Suphi Gürsoytrak,

Ş-) Şükrü Sina Gürel, Şükrü Kaya, Şaban Karataş, Şefik Hüsnü Değmer, Şehabettin Kocatopçu,

T-) Tansu Çiller, Talat Paşa, Turhan Kapanlı, Turan Güneş, Tevfik Rüştü Aras, Tayfur Sökmen, Tezcan Yaramancı, Tunca Toskay, Tayyibe Gülek,

V-) Vedat Nedim Tör, Vedat Dalokay, Vahit Halefoğlu,

Y-) Yılmaz Ergenekon,

Z-) Ziya Selışık, Ziya Gökalp, Zeki Baştımar, Zeki Erataman,

Bülbülderesi Kabristanında Yer Alan Bazı Soyisimleri:

Sügüder, Dal, Dur, Dural, Zirh, Bozgeyik, Geyik, Asilbah, Alyot, Silan, Türkölmez, Aslantas, Tasan, Büyükol, Gülgöz, Özerdem, İsören, Cumali, Tavli, Tavasi, Tavil,  Pakerman, Ceylan, Aslantas, Tör, Ertörer, Giray, Müftüoglu, Yigit, Samimi, Algan, Nazli, Simavi, Etel, Noyan, Darip, Alkas, Tabak, Soley, Bozok, Koronel, Noyanalpan, Güleryüz, Boratav, Refig, Varol, Yafet, Rasin, Medhi, Alav, Civaoglu, Düzel, Tezcaner, Fikrig, Ayral, Çirik, Türen, Pelin, Burç, Kuzekenani, Sunguroglu, Hizal, Harunoglu, Tatari, Zuvin, Kavrem, Sonad, Böke, Tomaç, Portakal, Akçam, Akyıldız, Kum, Mayor, Kerimol, Sözen, Azizoglu, Erzin, Açanal, Kolot, Atasayan, Kuday, Erpamir, Baç, İyitas, Kiykioglu, Dagsöz, Anak, Semi, Özin, Kunal, Seraç, Yalaza, Orik, Firat, Kuyumculu, Abdikoglu, Yakupoglu, İbrahimzade, Karaibrahimoglu, Talatpasaoglu, Özdemiroglu, Türkay, Ayaz, Özüren, Teksöz, Burduroglu, Keçeli, Kuyulu, Asaröz, Göçgil, Kaprali, Sönmez, Resimcioglu, Terzi, Koparal, Güdüm, Çandir, Dirim, Sarlak, Dogusoy, Elmastas, iriparlak, Korustan, Ökse, Çinardali, Altun, Altuntek, Altunel, Altuner, Altuntaş, Altuniş, Altunbay, Altunbaş, Çöloglu, Balin, Sadik, Geldigeçti, Çolak, Manyasli, Kadam, Eroyda, Tumanbay, Sinav, Batay, Yönder, Hoyi, Düzenli

ORDU’ya Sızan Sabataistler:

A-) Aytaç Yalman (KKK), Ali Fuat Cebesoy, Ali Fethi Okyar: İttihat ve Terakki Gen. Sekreteri, Cumhuriyetin İlk Millet Meclisi Başkanı, 2. Başbakan, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Serbest Fırka Kurucusu, Yarbay, Büyükelçi, Abdurrahman Nafiz Gürman: Orgeneral, 4. Genel Kurmay Başkanı, Temsilciler Meclisi Üyesi, Asım Gündüz: Orgeneral, Garp cephesi Kurmay Başkanı, Milletvekili, Ali Hikmet Ayerdem: Korgeneral, Milletvekili (1923-1924), Ali Nizami Paşa: Genelkurmay Başkanı (1881-1882), Ali Saip Paşa: (?- 1891) Serasker, Müşir, Tophane Nazırı, Vali, Ahmet Mazhar Paşa: (1824-1890) Vezir, Vali, Şehremini (Belediye Başkanı- 1881-1890), Abdurrahman Sami Paşa: İlk Maarif Nazırı (1857-1860) Maliye Nazırı A. Suphi Paşa ile yazar Sami Paşazade Sezai’nin babası, Ahmet Eyüp Paşa: (1883- 1923) Müşir (1873) Rus Savaşı Komutanı (1878) Vali, Ahmet Ağaoğlu (Agayef) Ünlü Türkçü, (Samet Ağaoğlu’nun da babası. Mocan Yalısı’nın sahibi Şevket Mocan, ünlü bir sağcı, ünlü bir mason ve DP milletvekili Şevket Mocan’ın karısı Sara Hanım, Nazım Hikmet’in teyzesi. Çocukları Ayşe, Dündar Baştımar’la evleniyor, diğer çocuk Rüya da Samet Ağaoğlu’nun oğlu Mustafa Kemal Ağaoğlu ile evleniyor. Daha sonra da Rüya Hanım İlhan Nebioğlu’yla evleniyor ve Londra’da oturuyorlar. Kemal Derviş, Londra’ya gittiğinde bu evde kalıyor.)

Ahmet Vefik Paşa: 197. Sadrazam (Dahiliye Nazırı, Elçi, Ayan üyesi, Maarif Nazırı, Evkaf Nazırı, İlk Meclisi Mebusan Reisi, Vali, Tarihçi, Yazar Dr. Tevfik Rüştü Aras: Dışişleri Bakanı (1925-1938) www.mason.org’dan tarihçeye tıklanırsa, bütün üyelerinin Sabetaycı olduğu Selamet Locası içinde olduğu görülecektir.) Akif Eyidoğan: Başbakan Yardımcısı, Milletvekili, Senatör, Vali; Demirel’in adamlarından,Ahmet Rasim Paşa: Vezir, Bahriye Nazırı (1879-1891) Vali, İstanbul Şehremini, Ali Fuat Başgil: Hukuk Profesörü, Senatör, Cumhurbaşkanı Adayı

B-) Bülent Ulusu, Bekir Sami Günsav: Kur. Albay, Kuvayı Milliye ve Tümen Komutanı

C-) Cemal Madanoğlu, Cemil Topuzlu: Nafia Nazırı (1920) İstanbul Şehremini (Belediye Başkanı, 1912-1914) ord. Prof. Dr. İlk Tıp Fakültesi Reisi (Kadıköy’de çok ünlü bir caddeye adı verilmiş), Cafer Tayyar Eğilmez: Tümgeneral, Trakya Kuvayı Milliye Komutanı, milletvekili

D-) Derviş İbrahim Paşa : (1817-1899) Serasker (Ordu Komutanı Vezir) Rumeli Komutanı, Bahriye Nazırı, Müşir (Mareşal) Vali

E-) Ebulula Mardin Medeni Hukuk Profesörü, Osmanlı Mebusu, Kazasker Mardini, Adliye Nazırı, Yusuf Sıtkı’nın oğlu, Necmettin Kocataş’ın damadı (mezarları yan yana), ünlü Mardin sülalesinin büyüğü

F-) Fahri Korutürk, Fethi Tevetoğlu, (General) F. Türüng, Fahrettin Rumbeyoğlu: Maarif Nazırı (1920) Tümen Komutanı, Müşir (Mareşal), Fahri Engin: Amiral, Donanma Komutanı, Ulaştırma Bakanı (1941-1943), Falih Rıfkı Atay: Mustafa Kemal’in yakını rolüyle, O’nun rakı ve karı düşkünü olarak algılanmasına ve sahte Kemalizm’in oluşmasına katkı sağlayan gazetecilerden. Mina Urgan’ın üvey babası. Kemalizm’in mihenk taşlarından

G-) Giritli Sırrı Paşa: Hekim İsmail Paşa’nın damadı, şaire Leyla Saz’ın eşi. (İsmail Hakkı Arar yani 12 Mart’ın Bakanı, Mustafa Kemal’in hekiminin, ölüm raporunu doktorun oğlu oluyor. Dedesinin ismi Mehmet Ali Ayni. Babaannesi Feride Hanım. Babaannesinin babası Giritli Sırrı Paşa.  Giritli Sırrı Paşa’nın diğer çocuğu ünlü mimar Vedat Tek. Vedat Tek’in karısı Firdevs Dino. Giritli Sırrı Paşa’nın kardeşi Mustafa Nuri Bey, yani Rasih Nuri İleri’nin dedesi. Ali Neyzi, Nezih Neyzi, İsmail Arar da Sırrı Paşa’nın kızları tarafından torunlarından birkaçıdır. Aynı ailenin diğer kolları: Talu, Dino, Aybar, Madra, Aybar, Cebesoy, Ran)

H-) Hüseyin Hüsnü Paşa (1829-1894) Serasker, Müşir, Vali, Hasan Hüsnü Çakır: Ticaret Bakanı (1938-1941), Milli Savunma Bakanı (1948-1950, Milletvekili

İ-) İngiliz Mehmet Sait Paşa: İngiltere’de okuduğu için İngiliz deniyor. Müşir, Vali, Rasathane Müdürü,İbrahim Ethem Paşa: (1850-1926) Vezir, İsmail Müştak Mayokan: Yazar, milletvekili, Ermeni Kırımı Malta Sürgünü, İbrahim Sarım Paşa: (1801- 1853) 182. Sadrazam, İbrahim Hayrullah: Adliye Nazırı (1913-1915) Ermeni Kırımı Malta Sürgünü, Şeyhülislam Pirizade M. Sahip ile F. Hayrunisa’nın torunu

K-) Kazım Paşa : (1839- 1936) Müşir (Mareşal) Ordu Komutanı, Vali, Plevne Gazisi, Vali; Sadrazam Esat Paşa’nın kardeşi

L-) Lütfi Kırdar: Sağlık Bakanı (1957-1960) Milletvekili, İstanbul Vali ve Belediye Başkanı (1938-1949)

M-) Memduh Tağmaç: Orgeneral, 13. Genelkurmay Başkanı (1969-1972) daha önce Kara Kuv. Komutanı Muzaffer Göksenin: Orgeneral, Hava Kuv. Komutanı (1950-1953), Büyükelçi, Mehmet Sırrı Üke: (1886-1944 Selanikli, Tümgeneral, Tümen Komutanı, Milletvekili, M. Sabri Toprak: Tarım Bakanı (1925-1927), Milletvekili, Osmanlı Mebusu, Ermeni Kırımı nedeniyle Malta Sürgünü, Mürsel Bakü :Tümgeneral, İzmir’e giren Süvari Komutanı, Malta Sürgünü, Milletvekili, Macar Mehmet Hamdi Paşa:(1828-1896) Müşir, Mahmut Ethem Paşa (1830-1886) Müşir, Ayan Üyesi, Kaptanı Derya M. Ali Paşa’nın oğlu, Lofçalı Derviş İbrahim Paşa: (1817-1896) Müşir (1862), Serasker (1876) Dahiliye Nazırı,, Vali Rumeli Komutanı, M. Sabri Paşa (?- 1879) : Cihan Seraskeri, Müşir, Tophane Nazırı, Ticaret Nazırı, Vali,Manastırlı Salin Faik: Mutasarrıf, Divan Şairi, Mustafa Saffeti Ziya : Maliye Nazırı, Yazar, Protokol Genel Müdürü, Musa Saffeti Paşa’nın torunu. Mehmet Emin Yurdakul: Türkçü Şair, Vali, Osmanlı Mebusu, Milletvekili, Bahriye Nezareti Müsteşarı, M. Emin Çınar: Tümgeneral, İstiklal Savaşı Kahramanı, Tümen Kurmay Başkanı, Mehmet Esat Bülkat Paşa: Ordu Komutanı, Bahriye Nazırı, Korgeneral, Vehip Muhsin Batur (Hv.K.K.), Mehmet Celalettin Paşa : Maarif Nazırı, Bahriye Nazırı

N-) Nurettin Baransel: Orgeneral, 6. Genelkurmay Başkanı (1954-1955), Kara Kuv. Komutanı, Necdet Uran: Oramiral, 5. Deniz Kuv. Komutanı (1961-1968) Büyükelçi, Nazmi Topçuoğlu: Ticaret Bakanı, Milletvekili, Nazif Kayacık: Tümgeneral, Tümen Komutanı, İstiklal Savaşı Kahramanı, Nejat Şirel:Heykeltıraş, Mustafa Kemal’in çoğu heykelini yapan kişi, Güzel sanatlar Akademisi Müdürü, Ressam Avni Lifij’in kayınbiraderi, Neşet Ömer İrdelp: İç Hastalıkları Profesörü, binbaşı, yazar, İstanbul Üni. Rektörü (1933), milletvekili, (1934) Antropoloji Enstitüsü Kurucusu, Mustafa Kemal’in özel hekimi, Necmettin Molla Karataş: (1875-1949) Adliye Nazırı, Osmanlı Mebusu, vali, Şeyhülislam Turşucuzade A. Muhtar’ın oğlu, Ebulula Mardin’in kayınpederi, Nazım Nabizade: (1862-1893) Kur. Yüzbaşı, Harp Okulu Öğretmeni, şair-yazar.

O-) Osman Nuri Tufan: (1886-1944) Tümgeneral, Alay Komutanı, Orhan Seyfi Orhon: Beş Hececiler Şairi, gazeteci- yazar, milletvekili (1946-1950)

R-) Rauf Orbay, Ragıp Gümüşpala: Orgeneral, 10. Genel Kurmay Başkanı Adalet Partisi ilk Genel Başkanı, milletvekili, Recep Paşa (1842-1908): Müşir (1884), Harbiye Nazırı (1908), Rıza Tevfik Bölükbaşı: Filozof sanlı hekim, mebus, Maarif Nazırı (1918-1919) , döneminin bütün Mason Locaları’nın en büyük üstadı azamı

S-) Sedat Celasun, Suphi Gürsoytrak, Sadık Aldoğan: Tümgeneral, Milletvekili, Temsilciler Meclisi Üyesi, Millet Partisi Kurucusu, Sabri Paşa (?- 1879) Vezir, Zaptiye Müşiri, Rusumat Emini, Seyyit Bey: (? İzmir-1924) Adalet Bakanı (1923-1924) Osmanlı Mebusu, Ayan Üyesi, Hukuk Profesörü, Selahattin Adil Pasanoğlu: İstiklal Harbi’nde Tümgeneral, Ordu Komutanı, Seyit Ali Paşa: (?-1826) 171. Sadrazam, M. Reşit Paşa’nın eniştesi

Ş-) Şükrü Kanatlı Orgeneral: Kara Kuv. Komutanı (1951-1954) Jandarma Genel Komutanı (1947-1949), Şemsettin Sami Franşeri: GS Kurucusu Ali Sami Yen’in babası, Şakir Kesebir: İktisat Bakanı (1929-1930) (1937-1938), Milletvekili, Çocukları Şişi Terakki mezunu. CHP Edirne Milletvekili Erdal Kesebir’in dedesi, Şükrü Naili Gökberk

V-)Veli Rıza Paşa: (1842- 1908) Müşir, Harbiye Nazırı

Y-) Yusuf Ziya Paşa: Maliye Nazırı (1871, 1877 arası üç kez) Maarif Nazırı, Darüşşafaka Kurucusu (İstanbul Sevi’nin Darüşşafaka ile ilgili notları açıklayıcıdır.), Yakup Şevki Subaşı: Orgeneral, Ermeni Kırımı’ndan Malta Sürgünü,

Z-) Zekai Okan: Orgeneral, Genelkurmay II. Başkanı, Büyükelçi.

Sanat Dünyası:

A-) Abdülhak Hamit Tarhan, Altan Erbulak, Aziz Üstel, Ayşe Kulin, Ayten Gökçer, Aliye Berger, Azra Erhat, Ayten Alpman, Ayşe Gencer, Attila İlhan, Ajda Pekkan, Ali Rıfat Çağatay, Ali Uras, Arsen Gürzap, Aysel Gürel, Ahmet Adnan Saygun, Alpay, Arif Mardin, Ahmet Ertegün, Aziz Basmacı, Asuman Tuğberk, Ahmet Say

B-) Bülent Ersoy, Bülent Fenmen, Bora Gencer, Barış Manço, Bülent Ortaçgil, Bülent Tarcan, Behzat Butak,

C-) Cüneyt Gökçer, Cem Davran, Celal Sahir Erozan, Cenk Eren, Cem Mansur, Can Gürzap, Cemil İpekçi, Cüneyt Tanman,

Ç-) Çolpan İlhan, Çetin Tekindor, Çiğdem Talu,

D-) Duygu Aykal, Doğa Rutkay, Derya Alabora, Deniz Gökçer,

E-) Erman Kunter, Enis Fosforoğlu, Erdem Buri, Emin Ongan, Engin Noyan, Eser Noyan, Erkan Özerman,

F-) Filiz Ali Lazlo, Fazıl Say, Füreyya Koral, Faiz Kapancı,

G-)Gönül Yazar, Günseli Başar, Gürer Aykal,

H-) Hüseyin Kutman, Haldun Dormen, Halikarnas Balıkçısı, Halit Ziya Uşaklıgil, Halit Refiğ, Hüseyin Saadettin Arel, Hande Ataizi, Hüseyin Baradan, Hulusi Kentmen,

I-) Işıl Yücesoy,

İ-) İdil Biret,

K-) Kerem Alışık, Kenan Kalav, Köksal Engür,

L-) Levent Kırca, Leyla Saz, Leyla Gencer, Levent Yüksel,

M-) Müşfik Kenter, Mustafa Alabora, Mehmet Ali Alabora, Mehveş Emeç, Munis Faik Ozansoy, Mehmet Ali Erbil, Mete İnselel, Muazzez Tahsin Berkant, Müjde Ar, Mehtap Ar, Melih Kibar, Mısırlı İbrahim, Mahmud Celalettin Paşa, Mustafa Altıoklar, Meral Orhonsay, Mehmet Fehmi Tokay, Mükerrem Berk, Melike Demirağ, Mithat Fenmen, Metin Serezli, Metin Erksan, Muzaffer İlkar, Metin Bükey, Mustafa Denizli, Murat Özaydınlı, Meltem Hakarar, Muhip Arcıman,

N-) Neşe Erberk, Nevra Serezli, Nisa Serezli, Nermin Bezmen,

O-) Orhan Pamuk, Oya Başar, Orhan Gencebay, Osman Nihat Akın, Oya Küçümen, Okan Karacan, Okan Bayülgen, Oktay Rifat,

Ö-) Ömür Göksel, Özlem Savaş, Ömer Karacan,

P-) Peride Celal, Pakize Suda, Perran Kutman,

R-) Rutkay Aziz, Reşat Nuri Güntekin, Renan Fosforoğlu, Refik Kemal Arduman, Refik Talat Halman, Rakım Elkutlu, Rüçhan Çamay,

S-) Sevgi Soysal, Saltuk Kaplangı, Samim Değer, Semiramis Pekkan, Sibel Egemen, Selahattin Pınar, Selanikli Ahmet Efendi, Suna Kan, Semiha Berksoy, Sertap Erener, Selin Dilmen, Selin Toktay

Ş-) Şinasi, Şerif İçli, Şekip Memduh, Şanar Yurdatapan, Şemsi İnkaya,

T-) Tarkan, Turgut Boralı, Turgut Demirağ, Tülay German, Talat Artemel, Tuncel Kurtiz, Tuğrul Dağcı,

U-) Uğur Akdora, Ulvi Cemal Erkin, Ü-) Ümran Baradan, Ülkü Kuranel,

Y-) Yıldız Kenter, Yusuf Atılgan, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yasemin Kozanoğlu, Yıldırım Gencer, Yesari Asım Arsoy, Yıldız Sertel, Yasemin Baradan, Yasemin Kumral,

Z-) Zeki Müren, Zeki Alasya, Zeliha Berksoy, Zihni Küçümen,

Akademisyen-Üniversite-Bilim Çevresi

A-) Ali Doğramacı (Bilkent Rektörü), Aykut Barka, Asaf Savaş Akat, Aydın Aybay, Ali Fuat Berkman, Ali Fuat Başgil, Ali Yar: Yazar, matematik Ord. Profesörü, Fen Fakültesi Dekanı, A.Korhan Binark: Dr. Marmara Üniversitesi, Ayhan Çavdar (TÜBA Kurucu Üyesi), Ahmet Taner Kışlalı

B-) Bülent Berkarda, Bülent Tanör, Bedri Ruhselman, Bülent Daver, Bedii Şehsuvaroğlu, Bülent Tarcan, Burak ERMAN (TÜBA Kurucu Üyesi), Bülent Baradan, Berna Moran

C-) Celal Şengör (TÜBA Kurucu Üyesi), Celal Göleli, A.M. Celal Şengör, Celal Esat Arseven, Cemil Sena Ongun, Cemal Arkon, Cihat İren, Cemi Demiroğlu, Cemil Topuzlu (Tıp Prof. İstanbul Belediye Bşk)

Ç-) Çağlar Keyder, Çetin Özek, Çiğdem Kağıtçıbaşı, (TÜBA Kurucu Üyesi)

D-) Duygun Yarsuvat, E-) Ender Berker, Erdoğan Alkin, Emre Kongar (medyada var aslında), Enver Ziya Karal, Erdoğan Şuhubi (TÜBA Kurucu Üyesi), Engin Bermek (TÜBA Kurucu Üyesi)

F-) Fatmagül Berktay, Faruk Erem, Fahir Erman, Faik Reşit Unat, Feza Gürsey, F. Mutlu Binark:Dr. Gazi Üniversitesi, Fahri Arel, Fethi İdeman (Rektör)

G-) Gazi Yaşargil,

H-) Hamdi Peynircioğlu, Halil Berktay, Hayrullah Örs, Haluk Şehsuvaroğlu, Hamit Dilgan, Hüsnü Göksel, Hasan Boduroğlu, Hasan Tahsin Ayni, Hasan Köni, Hulusi Behçet (Behçet hastalığını bulan, soyadını Atatürk verdi, Aşiyan), Hurşit Güneş

İ-) İhsan Doğramacı, İlter Turan, İlhan Lüten, İbrahim Necmi Dilmen, İbrahim Hoyi, İsmet Hikmet Ertaylan, İlhan Tekeli

K-) Kemal Gürüz, Kerim Erim, Kadri Raşit Anday (Tıp Prof. Melih Cevdet’in babası, Eczacı Mehmet Raşit Paşa’nın oğlu, Aşiyan),

L-) Leyla Neyzi

M-) Murat Belge, Mehmet Kiciman, Mete Tunçay, Mustafa Hulki Erem, Macit Gökberk, Metin Özek, Mustafa Santur, Münci Kapani, Mina Urgan, Muvaffak Akbay (Eski Ankara Hukuk Fakültesi Dekanı, şarkıcı Hümeyra’nın babası), Mustafa Hulki Erem, Metin Heper (TÜBA Kurucu Üyesi), Murat Sertel(vefat etti- TÜBA Kurucu Üyesi), Muammer Aksoy, Mazhar Osman Usman (UZMAN)

N-) Nilüfer Göleli, Nermin Abadan,

O-) Orhan Alsaç, Orhan Aldıkaçtı,

Ö-) Ömer Lütfü Barkan, Ömer İrdelp, Özdemir Nutku (Sevgi Soysal’ın ilk kocası)

R-) Reşat Garan, Ratip Berker, Razi Bel, Reşat Kaynar, Reşat D. Tesal, Rona Aybay, Reha Oğuz Türkkan

S-) Sulhi Dönmezer, Sıddık Sami Onar, Sahir Erman, Süheyl Ünver, Selçuk Erez, Selahattin Tandal, Suphi Ziya Özbekkan, Sami Gönensay, Sencer Ayata,

Ş-) Şerif Mardin

T-) Tahir Taner (Hukuk Fak. Dekanı, Neşet Paşa’nın damadı), Toktamış Ateş

U-) Uğur Alacakaptan, Ufuk Esin (TÜBA Kurucu Üyesi),

Ü-) Üstün Ergüder,

V-) Vehbi Eralp,

Y-) Yavuz Abadan, Yavuz Nutku (TÜBA Kurucu Üyesi)

Feyziyeliler Işıklılar Derneği Yönetim Kurulu:

Nurettin ERTÜRK Yön. Kur. Bşk, Gökay DALOĞLU Yetkili Başk. Yrd. İnci DENİZCİ Genel Sekreter,İnanç AKALIN Org Sor. Başk. Yar. Enver ÜNSAL Işıkev Sor. Bşk Yrd. Ahmet ÇINAR Üye Sor. Bşk. Yar.Çelik ÖZBİLEK Sayman, Batuhan ALİOĞLU Veznedar, Sinem ÇELEN Asil Üye, Emel FIRAT Asil Üye,Hülya OLGUNER Asil Üye, Azra BAYRU Yedek Üye, Eda DALOĞLU Yedek Üye, Emre MUTLUAY Yedek Üye, Önder KUYUMCU Yedek Üye, Cahit DEDEOĞLU Yedek Üye, Erhan TUNCER Yedek Üye, Sabiha GÖNCÜ Yedek Üye, Yenal DOĞAN Yedek Üye, Beste SİLAHÇI Yedek Üye, Ömer ŞAMLI Yedek Üye,Necmi DALMAN Denetim Asil, Hayri ÇINAR Denetim Asil, Burak KARACIK Denetim Asil, Bahri ALATLIDenetim Yedek, Eren ATAMAN Denetim Yedek, Murat ÖZTÜRK Denetim Yedek, Fahir GÖK 1999-2001 Geçmiş Dönem Başkanı,

Terakki Vakfı Okullarının Ünlü Mezunları

Ömer Madra, Ümit Meriç, Billurdeniz Seval (mankenlik ajansı sahibi), Gülçin Telci (gazeteci), Ali Nasuh Mahruki, Sedat Üründül, Reşit Emre Kongar, Barış Manço (10. sınıfa kadar Galatasaray Lisesi’nde okuyan Barış Manço babasının vefatının ardından, kendisi de bir Selanik göçmeni olduğu için Şişli Terakki Lisesi’ne geçerek oradan mezun olur), Şarık Hamza Tara, Halit Refiğ, İshak Alaton, Orhan Pamuk, Mazhar Efe Özal (1967 Ankara, Turgut Özal’ın oğlu), Yıldız Sertel, Mustafa Taviloğlu, Bekir Kutmangil, Prof. Dr. Can Gökdoğan, Prof. Dr. Aksel Siva, Doç. Dr. Umur Çorgar, Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, Berna Yılmaz, Sevda Sabancı, Erkut Taşkın, Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu, Fatoş Aslı Ural (Selçuk Ural’ın kızı), Lütfi Emin Karaosmanoğlu, Mine Kantel Yıldız, Özlem Savaş (Tv sunucusu, oyuncu), İdris Kavala, Ogün Uluç, Çiğdem Subaşı, Candan Şimşek, Muzaffer Sürmeli, Fehmi Saltık, Cem İlhan, Ahmet Adil Tunca, Zahit Aydın Göğüş, İnci Selçuk, İrem Kalkavan, Yahya Murat Demirel (1967 Isparta), Murat Arman, Deniz Çupi (İslam Çupi’nin oğlu), Ahmet Zorlu, Alara Bezmen (Halil Bezmen’in kızı), Çiğdem Sabancı (Erol Sabancı’nın kızı), Esat Murat Serezli(Metin Serezli’nin oğlu), Hasan Nuri Tanla (Bülent Hasan Tanla’nın oğlu), Mehmet Yalçıntaş (Nevzat Yalçıntaş’ın oğlu), Abdullah Zaimoğlu (Rasim Zaimoğlu’nun oğlu), Salih Yavuz Uluğ, Sabetay Varol, Mehmet Erdem Yarsuvat, Fatma Necla Balkır, Halit Refik Refiğ, Hayri Erdoğan Alkin, Ahmet Bali, Emin Yalçın Öktem, Hülya Uğur (Tv’de hava durumu sundu).[2]

Siyasiler

Rahşan Ecevit, İsmail Cem, Tansu Çiller, Şükrü Sina Gürel, Ercan Karakaş, Bülent Tanla, Coşkun Kırca, Kemal Derviş, Câvid Bey, Nuri Conker, Ahmet İsvan, Osman Kibar, Hayrettin Erkmen, Turan Güneş, Sebâti Ataman, Emre Gönensay, Naim Talû, Salih Bozok, Aka Gündüz, Turhan Kapanlı, Mithad Şükrü Bleda, Sümer Oral, Ali Dinçer, Ekrem Alican, Cem Kozlu, Fatin Rüştü Zorlu, Sabiha Sertel, Ş. Hüsnü Değmer, Kıbrıslı Kâmil Paşa, Ahmed Vefik Paşa, Faik Nüzhet, Tayyibe Gülek,

Sinema-Tiyatro

Haldun Dormen, Hulûsi Kentmen, Ayhan Işık, Kenan Işık, Aziz Rutkay, Doğa Rutkay, Aziz Basmacı, Yıldız Kenter, Müşfik Kenter, Leyla Gencer, Halûk Bilginer, Memduh Yükman,

Televizyon

Ali Kırca, Ali Baransel, M. Ali Birand, Murat Birsel, Deniz Arman,

Bürokrasi

Gazi Erçel, Metin Yalman, Osman Olcay, Osman Kulin, Sadun Terem, Kaya Toperi, Gazi Yaşargil, S. Kâni İrtem, Onur Öymen, Özdem Sanberk, Hüseyin Poroy,

Gazeteciler

Güneri Civaoğlu, Cüneyt Arcayürek, Ahmed Emin Yalman, Nazlı Ilıcak, Cengiz Çandar, Canan Barlas, Altan Öymen, Örsan Öymen, Abdi İpekçi, Nail Güreli, Güngör Mengi, Yusuf Ziya Ortaç, Ali Sirmen, Aydin Emeç, Çetin Emeç, Ülkü Arman, Sedat Simâvî, Erol Simâvî, Ali Nâci Karacan, Nadir Nâdi Abalıoğlu, Yunus Nâdi Abalıoğlu, Ali Gevgilli, Ruhat Mengi, Leyla Umar, İlker Sarıer, Hasan Tahsin, Murat Birsel, Fazlı Necib, Necmi Tanyolaç, Yılmaz Çetiner,

Eğlence

Sezen Aksu, Nilüfer, Burak Kut, Neco, Sibel Egemen, Ciğdem Talu, Egemen Bostancı, Murat Arkan, Perran Kutman, Harika Avcı, Ozan Orhon, Işıl Özışık,

Serbest Meslek

Atilla Dorsay, Cemil İpekçi, Uğur Civelek, Yıldırım Mayruk, Muvaffak Benderli,

Karikatüristler

Cemal Nadir Güler, Semih Poroy, Ali Ulvi Ersoy, Altan Erbulak, Tekin Aral, Oğuz Aral, Piyale Madra, Bedri Koraman,

Sanayici – İşadamı

Nejat Eczacıbaşı, Bülent Eczacıbaşı, Feyyaz Berker, Feyyaz Tokar, Cem Boyner, Ali Koçman, Dinç Bilgin, Can Paker, Ömer Çavuşoğlu, Halil Bezmen, Dilber Ailesi, Rona Yırcalı, Selahattin Göktuğ, Fuad Sâdıkoğlu, Ferdi Vardarman, Öner Akgerman, M. Cemil Merzeci, Ziya Taşkent, Cem Uzan, Ali Koç,

Yazarlar

Hâlide Edip Adıvar, Orhan Pamuk, Yaşar Kemal, Muazzez Berkand, Nâzım Hikmet Ran, Azra Erhat, Vedat Nedim Tör, Yaşar Nâbi Nayır, Celal Sâhir Erozan, Emil Galip Sandalcı, Ali Cânip Yöntem, A. Hamid Tarhan, Şinasî,

Üniversite

Kemal Gürüz, Kemal Alemdaroğlu, Nermin Abadan-Unat, Sulhi Dönmezer, Talât Halman, Gündüz Gedikoğlu, Eser Karakaş, H.Veldet Velidedeoğlu, Sıddık Sâmi Onar, İlhan Arsel, Sâhir Erman, Bülent Tanör, Nur Serter, Tunç Erem,

Askerler

Çevik Bir, Ali Fuad Cebesoy, Am. Sait Halman, Tuğg. Halit Göktuğ, Yarb. Selim Soley, Tümg. Ömer Z. Dorman, Kur.Alb. Osman Köksal, Tümg. Sırrı Öktem, Gen. Cahid Tokgöz, Gen. Zeki Soydemir, Güven Erkaya, Refik Tulga, İsmail Toker.[3][1] Önder Aytaç – Samanyolu Haber /25.01.2011

[2] http://site.mynet.com/avrasyailetisim/basin/id6.htm

[3] http://www.turkforum.net/showthread.php?t=419434

(26.07.2012)

Kaynak: http://www.millicozum.com/mc/agustos-2012/sabataycilik-saltanati-ve-meshur-donmeler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir