Âşûrâ Gününün Âdâbı Beyânındadır
20 Eylül 2018

UYKUDA KORKANININ OKUYACAĞI DUÂ

 

 

Peygamber (A.s) den şöyle dediği rivâyet ediliyor:

“Sizden biriniz uykuda korktuğu zaman şöyle desin:

“Eûzü bikelimâti’llâhi’t-tâmmâti min gadabihî ve ikâbihî ve şerri ibâdihî ve min hemezâti’ş-şeyâtîn. Ve en yahdurûne feinnehâ len tedurrahû”

Ma’nâsı: “Azâb ve ikâbından, kullarının şerrinden ve şeytanların vesveselerinden Allâh’ın tam olan kelimelerine sığınırım. Onların hazır olub (toplanmaları) elbette (bu takdîrde) hiç zarar veremez.”

Bunu rivâyet eden zât diyor ki: İbn Amr (R.A.) bu duâyı bülûğa ermiş olan çocuklarına öğretir; bülûğa ermemiş olanlar için de bir şey’e yazar, boyunlarına asardı.

 

(Kaynak: Ali Eren Hocaefendi, En Güzel Dualar, sh: 54, Çile Yayınları, Baskı: Mayıs 1979)

 

 (İntişârı: 28.02.2018)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir