Zıyâiyye BEKÇİSİ

RUZNÂME

BÜTÜN TAHRÎRÂTI

23 Nisan 2014

(2) “Kutlu Doğum Ve Paralel Din” Ve Mezhebsizlik Denen “Dinsizliğin Köprüsü!”

Büyük allâme ve geçdiğimiz asırda İslâm Âleminin Akâidde İmam olarak kabûl etdiği Şanlı Mücâhid Şeyhülislâm Merhûm Mustafa Sabri Efendi
19 Nisan 2014

(1) “Kutlu Doğum Ve Paralel Din” Ve Mezhebsizlik Denen “Dinsizliğin Köprüsü!”

15 Nisan 2014 Salı  GÜNÜ, Dilipok, gene tenâkuzlar ve kendi dîni ile alâkalı fetvâlar döşendi; ve o bilinen akıl derecesiyle, dinde bir dâhî hatta müctehid
17 Mart 2014

Kâinât İmamı, Bütün Dinlerin De Baş Patronu Mu?

“Uzun Adam”ın “Pensilvanya’daki zât” dediği ve târihdeki “haşhâşîlerin Hasan Sabbah’ına” benzetdiği Locafendi, “Allâh ile konuşmakdan,
7 Mart 2014

Cebrâil Aleyhisselâm’ı Desteklememek, Onu Sevmemek Ve Ona Düşman Olmak!

Artık Cebrâil Aleyhisselâm da dembokratik şirkin elinde örselenib duruyor, politik malzeme olarak kullanılıyor; insanları kandırmak ve gözboyamak
23 Şubat 2014

“Tevrât, İncil Ve Ehl-i Kitâb’ın Beklediği En Büyük Beşâret (Müjde), Son Nebî, Rasûl-i Rusül Aleyhisselâm Efendimiz Hazretleri İdi…”

Büyük Müfessirimiz Merhûm Muhammed Hamdi Efendi Hazretleri, Muhalled Eserinde (2/1252) şöyle buyururlar: “VE BİLHASSA
5 Şubat 2014

(2) Okyanus Ötesi, Neden Kâfirlere Toz Kondurmaz; Ve Âyeti Görmezden Gelir?

(9.11.2013) tarihli vidyo ile sâbit konuşmasında, Pensilvanya mahrecli konuşmada şöyle geçdiğini yazmışdık: “.....Meselâ demiyor,
31 Ocak 2014

(1) Okyanus Ötesi, Neden Kâfirlere Toz Kondurmaz; Ve Âyeti Görmezden Gelir?

Bu kadar kâfir avukatlığı ve muhâfızlığı da denilebilecek bir hâle, Âdem Aleyhisselâm’dan beri hangi müslüman cür’et etmişdir, buna şâhid olunamaz!.
22 Ocak 2014

“Paralel Koalisyonun” Ana Hedefi!

17 Aralıkdan beri Anadolu’da meydana getirilmek istenen herc ü merc, fevkal’âde aşşağılık ve kahpece usûllerle yürütülüyor; ve iğrendirici mikyasda da
17 Ocak 2014

Dinlerarası Diyalog Fitnesi, İslâmiyet’i Bitirme Projesidir!

“Dinlerarası Diyalog” projesi, T.C.’deki diyalogçu mukallidlerin bunu Müslümanlığa isnâd etme iftirâ ve sapıklığına rağmen, bu fitnenin mûcidi, hiç
22 Aralık 2013

Allâh’ın Dînini Yazboz Tahtasına Çevirmenin Bedeli! Veya Bedduânın Türkçesi…

F tipi cemaatle T tipi hökûmet arasındaki dalaşma, evc-i bâlâsına vâsıl olmuş bulunduğu halde bütün şiddet ve hiddetiyle devâm ediyor!. Artık gizlilik ve
23 Kasım 2013

(5) Pensilvanya’daki Hocfendi’nin Dershâneleri (Ters-Hâne) Olunca;Başvekîl De Fir’avn Oldu!

Karahasanoğlu ne yazmışdı: “Hocaefendi, 28 Şubat’ın komutanlarına, Kur’an öğretmeyi yasaklayan kararlarına bile, “bir sevap”
20 Kasım 2013

(4) Pensilvanya’daki Hocfendi’nin Dershâneleri Tershâne Olunca, Başvekîl De Fir’avn Oldu!

Karahasanoğlu, yıllardır çok sevdikleri Hocfendileri içün şunları da yazmışdı dedik: “Ben Hocaefendi’yi, şu hoşgörüsü ile tanıdım..
18 Kasım 2013

(3) Pensilvanya’daki Hocfendi’nin Dershâneleri Tershâne Olunca, Başvekîl De Fir’avn Oldu!

Emekli Vâiz Efendi, Çevik Bir’e Alâettin Kaya ile gönderdiği mektûbunda şöyle yazıyormuş: “Tamamen Türk eğitim sistemine
18 Kasım 2013

(2) Pensilvanya’daki Hocfendi’nin Dershâneleri Tershâne Olunca, Başvekîl De Fir’avn Oldu!

Evvelki gün, Hocafendi içün, Karahasaoğlu evladımız telleri şöyle düzüyor dedik: “Hocaefendi’ye yakın durup da, “Hocaefendi’nin
16 Kasım 2013

(1) Pensilvanya’daki Hocfendi’nin Dershâneleri Tershâne Olunca, Başvekîl De Fir’avn Oldu!

16 Kasım günki A. Karahasanoğlu’nun makâlesinden bazı noktalara temâs edelim dedik!. Adı geçen, hocfendi ile hükûmetin arası böylesine açılınca, cemaat
4 Kasım 2013

Kamalak Da, Dangalak Takıma Takdı!

Millî Görüş Lideri, 54. Hükûmet-i Ilmâniyye ve Cumhûriyye Sadrâzamlarından, Profesör Doktor Necmüddîn Erbakan Hazretleri’nin halefi, “Saygıdeğer”
31 Ekim 2013

(Altı .Oklu) Olmak, Başörtüsü Ve Tesettür!

Başörtüsü mes’elesi, apaçık bir turnusol kâğıdı oldu; ve ona karşı çıkmak da, taş gibi katı bir “anti-islâmist ve anti-müslim” olmanın isbât vesîkası...
29 Ekim 2013

Anti-İslâmistlerin En Büyük, Kutlu, Mutlu Ve Putlu Şenlikleri…

(Altı .oklu) partinin, T.C.’deki bütün parti-pırtıların rahm-i mâderi olduğunda şübhe edilemez; ve bütün irili ufaklı bu partiler, “parti” olmanın genlerini
14 Ekim 2013

Bir Fetvâ-yı Hacc!

Bugünlerde duâ ediyorum ki, ya Şeyhülislâm Merhûm Ebussuud Efendi veya Şeyhülislâm Merhûm Mustafa Sabri Efendi Hazerâtı gibi bir büyük zât