29 Haziran 2020

Şeyh Said – Genç İsyanı

İslâm şehidi Şeyh Said Hazretlerinin şehâdetinin 94. yılı münâsebetiyle kendisine Allâh’dan rahmet niyâz ediyoruz… Şeyh Said – Genç İsyanı Merhûm Üstâd Necib Fazıl     VAK’A […]
29 Mayıs 2020

Ayasofya Hitâbesi
Başmuallim

Gençler!.. Ayasofya üzerinde çok laf ettik! Ama lafta bile onu tasarruf edebilmiş, mülkiyetimiz altına alabilmiş değiliz! 
24 Nisan 2020

Bir Ay İştahlara Paydos

Ramazanda, güneşin doğmaya hazırlanmasiyla başı arasında, en uzun günlerde ortalama 18, en kısa günlerde 10 saat, sırf Allah için vücuda
23 Nisan 2020

Hilâli Görmek

Ramazanda en nazik işlemlerden birisi Ramazan ile 1 Şevval gününün emin şekilde tesbitinde… Kamerin incecik bir kıl gibi
9 Şubat 2020

Abdülhamîd Din Kitaplarını Yaktırıyor!

Abdülhamîd hakkındaki İttihatçı, Mason, Yahudi, (Lö-vanten), kozmopolit ve Batı emparyalizması ajanlarının uydurduğu masallar o kadar gülünç, iğrenç
4 Şubat 2020

Son Devrin Din Mazlumları – İskilipli Atıf Hoca

FERT çerçevesinde ilk din mazlumluğunu,İnkılâp tarihine göz atar atmaz, İskilipli Atıf Hocada görüyoruz. Bu muazzam sehit, hiçbir alâkası bulunmayan
16 Mart 2019

Demokrasya
Merhûm Üstâd Necib FÂZIL

Komüniste göre, kendisinin âlenen ve her vasıtayla propaganda yapamadığı, yapınca da kitleleri arkasından sürükleyemediği, zira, tagallüp ağalarının
8 Mart 2019

Tavır ve Edâ
Neslihan KISAKÜREK

Kadınlık ölçüsü olarak başlıca fârıkalardan biri telakkî ettiğimiz tavır ve edâ yekûnundan ibâret mânâ, gerçekten birinci derecede ehemmiyetlidir; ve gerçekten
24 Temmuz 2018

İsmet Paşa ve Lozan’ın İçyüzü

1- Bu sütunların şümul ve ehemmiyeti, hem bugünün, hem de dünün gizli anahtarlarını vermek bakımından o kadar geniş ve büyüktür ki, arada bir bazı
2 Temmuz 2018

Beklenen Nizam

Yüz yıldan beri bir toplu iğne yapmaktan bile âciz yaşayan bu milleti, radyosunu, otomobilini, traktörünü, dikiş makinesini, falanını ve filanını yapmaya
25 Mayıs 2018

Vasiyetim

1- Bu vasiyet çoluk-çocuğumun ve şahsi yakınlarımın dar ve hususi kadrosundan ziyade,onların da içinde olduğu geniş ve umumi zümreyi muhatap tutuyor
14 Mayıs 2018

İslâm Takvimi

Bu sabah, güzelim Boğaz kıyısının bir köşesindeki bir otelin muhteşem salonlarında, garabeti bakımından son derece
27 Mart 2018

Batı Murâdına Erdi

Batı dünyası, muradına ermiştir. Osmanlı İmparatorluğundan başlıyarak Türkiyeyi çürütmek, İslâmî ruh nescinden ayırmak ve çökertmek muradı… Batı
16 Şubat 2018

Her Şeyden Önce İtikat

Bir adam ömrü boyunca bir şarap fıçısı içinde otursa ve yalnız şarapla yaşasa da “Bu haramdır,biliyor ve doğruluyorum;ama ne yapayım ki,nefsimi
7 Ekim 2017

Diyanet

DİYANET Merhûm Üstâd Necib Fazıl   Bu tabirin, onu temsil eden şahıs ve makam hususiyetine izafetle tarafımızdan “cinayet” diye sıfatlandırdığı fecaat dolu devreler olmuştur. Bu devrelerde, […]
22 Ağustos 2017

Üstâd’ın Kaleminden “İhlasçı”lar

Türk basını, her çeşit günlükler ve haftalıklarla beraber 2 buçuk milyona varan bir (traj-baskı) sahibidir. Bu miktarın 2.300.000’i İstanbul gazete ve
15 Ağustos 2017

Necip Fazıl’dan Mareşal Fevzi Çakmak’a İhtilal Teklifi

Evet, Mareşal… Hocayken kısa bir müddetle çağrıldığım ikinci askerliğimden döndüğüm zaman Genel Kurmaydaki odasında beni perhiz yemeğini
31 Temmuz 2017

İmam-ı Rabbâni’nin Hayatı

Eseri, Allah ve Resulünün kitaplarından sonra dinin en büyüğü… Zatı da, velîlik ikliminin ufku… Hicretin 971’inci yılında Hindistan’ın Serhend
22 Temmuz 2017

Sıçanı Gebertiniz.

Bu dünyada öyle unsurlar vardır ki, birinin hâkimiyeti, mutlaka öbürünün mahkûmiyetiyle kaîmdir. Işığın girdiği yerde karanlığa hiç bir hisse yoktur. Işığın
16 Temmuz 2017

Allahım

Muhal farz: Sonsuz fezanın dibine varsalar… Dibinin dibinin, dibinin dibindeki en dibi, sonu nihayeti bulsalar… ve o “hiç…” çıksa…
10 Temmuz 2017

Allahsız

1 – Güya münevver geçinen, fakat ayağını nereye bastığı ve yüzünü ne tarafa çevirdiği belli olmıyan, kokmaz, bulaşmaz bir zümre vardır ki, Birinci Cumhur
6 Temmuz 2017

Silindir Şapkalı Köpek

Ah, o her şeyin mes’ulü, silindir şapkalı köpek tıyneti!. Ahlâk zaafımız onun, ruh zaafımız onun, fikir zaafımız onun yüzünden… Efsanevî cinayetler, dâsitânî
5 Temmuz 2017

Düşmanlarımıza!

DÜŞMANLARIMIZA! Merhûm Üstâd Necib Fazıl   Çatlıyorsun, patlıyorsun, kuduruyorsun, tepiniyorsun! Çünkü bizim şahsiyetimiz var, senin yok! Onun içindir ki, bize ne yapacağını, hangi lekeyi ve çamuru […]
3 Temmuz 2017

Selâmün Aleyküm

SELÂMÜN ALEYKÜM Merhûm Üstâd Necib Fazıl Yolda bir adam gördüm. Seksenlik, süt beyaz sakallı nur yüzlü, başı açık… Bu adamdaki madde ifadesi, o kadar derin ve […]
3 Temmuz 2017

Yâ Müntakîm

YÂ MÜNTAKÎM Merhûm Üstâd Necib Fazıl   Biz, efendiler; İslâmı nurlarını kaybetmiş ve meydanı Allah düşmanlarına açık bırakmış, eski nesillerin acıklı haline karşılık, kupkuru ve yalnız […]
30 Haziran 2017

Bizim Dilimiz Ve Sen

BİZİM DİLİMİZ VE SEN! Merhûm Üstâd Necib Fazıl   Bu dilden anlamayan bir sensin!.. İnsan, hayvan, nebat, cemat, bütün kadrosiyle bütün kâinat, bu dilin mânalarından az […]
28 Haziran 2017

Ruh Hastası

Erbakan bir ruh hastası… Kendi hayâl ve yalanlarına inanan ve göz bebeklerine çizdiği uydurma şekillere gerçek diye bakan bir hasta…
28 Haziran 2017
Zerre ve Kitle

Zerre Ve Kitle

ZERRE VE KİTLE Merhûm Üstad Necib Fazıl Tarihte belli başlı tahakküm ve tasallût zümrelerince milletlerin kıskıvrak bağlanmaları ve iradesiz medyumlar gibi, fermanlara münkat kılınmaları, hep aynı […]
28 Haziran 2017

Hüseyin Nihal Atsız

HÜSEYİN NİHAL ATSIZ Merhûm Üstad Necib Fazıl   Gelelim Nihâl Atsız’a… Sene 1950… Büyük Doğu idarehanesine gelmiştir. O zamana kadar tanıdığım ve yüzyüze geldiğim biri değil. […]
27 Haziran 2017

Üstad’dan Erbakan’a Mektup

Necmeddin Bey; İslâm’da hak ihtar 3 ise size aziz gaye uğrunda en aşağı 300 kere baş vurmuş olan fikir babanız mevkiindeki bu adama, en
27 Haziran 2017
hamidullah-baidullah

Hamidullah-Baîdullah

Dalâlet kumkuması 1- Her şeyden evvel eserine “İslâm Peygamberi” adını koymakla bütün zaman ve mekânın ve topyekûn
26 Haziran 2017
İbn-i Teymiye, dini içinden zedeleyen kâfir

İbn-i Teymiyye

Şimdi bütün bu yolu kaybedişlerin, çamura saplanışların, her şeyi beş hasseden ibaret kuru akıl çerçevesine döküşlerin; ona da nasıl
26 Haziran 2017
mezhebsiz mevdûdî

Mevdûdî

Sapıklık misallerini bir lâboratuar katiyetiyle gözönüne serdiğimiz Hamîdullah isimli, “Baidullah” denilmeyi lâyık mütefekkir taslağından
25 Haziran 2017
Dedim-Dedi

Dedi-Dedim

DEDİ – DEDİM Merhûm Üstad Necib Fazıl   Dedi: — Oldum olası yolunu, hedefini, gayesini bile bile Halk Partisinden yana olmak?… Dedim: — Küfür!… Dedi: — […]
24 Haziran 2017

Söyletmen, Vurun!

SÖYLETMEN, VURUN! Merhûm Üstâd Necib Fâzıl Yeniçeriliğin çürüme ve şeriatı tam tersinden şekavetine âlet etme devrinde ondan şu ses yükselir: — Söyletmen, vurun! Sanki söyletilecek olursa […]
20 Haziran 2017

Küfür

Adalet âbidesi Hazret-i Ömer’i zulüm heykeli diye alıp İran Şahına “Ömer’den daha zâlimdir!” diyen bir hareket liderini ve temsil ettiği hareketi İslâm diye
17 Haziran 2017
sodom-gomore

(Sodom) Ve (Gomore)

İki şehit... Bir cemiyet... Tarihin pek uzak veya çok yakın, bir devrinde yaşamış... Yaşamış, yaşamakta ve yaşayacak... Karanlık, akrep, zehir ve
13 Haziran 2017

Patlama

Maddeci şöyle konuşur: -Artık felsefe devri geçmiştir. Bir şeyi anlamak, onun künhüne nüfuz etmek, fikirle mücerretleri kuşatmak diye (metafizik)
12 Haziran 2017

Şüphe

Her şeyden şüphe ediyorduk; her şeyden... Gördüğümüz eşyadan, duyduğumuz sesten, aldığımız kokudan, tuttuğumuz
28 Mayıs 2012
inanmıyoruz

İnanmıyoruz!

Seneler senesi, şilteye kıtık doldurur gibi, içimize zehir zakkum tıkıyoruz. Şilte, ruhumuzun şiltesi, dikişlerinden sökülürcesine geriliyor,
20 Ocak 2012

Kovadis?

Türk Ocağı merkezine Patrik Athenagoras’ı davet eden Hamdullah Suphi Tanrıöver… Başlığının altında “doğruya doğru, eğriye eğri”