Anıtkabir Eylemcisi Yaşadıklarını Anlattı
25 Ekim 2017
ASELSAN’da 11 Yıllık Fetö İzi
30 Ekim 2017

Fethullah Gülen İdelocya Örgüsü’nü Kendi Kitabı Gibi Kullanmış

Paralel İhanet Çetesi Lideri Fethullah Gülen’in Necip Fazıl’ın İdeolocya Örgüsü kitabında yer alan ‘Başyücelik’ vasıflandırmasını kopya ederek kendi fikriymiş gibi kullandığı ortaya çıktı

Paralel İhanet Çetesi Lideri Fethullah Gülen’in Necip Fazıl’ın İdeolocya Örgüsü kitabında yer alan ‘Başyücelik’ vasıflandırmasını kopya ederek kendi fikriymiş gibi kullandığı ortaya çıktı.. Başyücelik vasıflandırması bilindiği gibi Necip Fazıl Kısakürek’in İdeolocya Örgüsü isimli kitabının ana omurgasını oluşturuyor. İlk Baskısı 1968 yılında yapılan eseri hakkında Üstad Necip Fazıl Kısakürek; “Bu eser, benim bütün varlığım, vücut hikmetim, her şeyim… Ben, arının peteğini hendeseleştirmeye memur bulunması gibi, bu eseri örgüleştirmek için yaratıldım. Şiirlerim de, piyeslerim de, hikâyelerim de, ilim ve fikir yazılarım da sadece bu eserin belirttiği bina etrafında bir takım “müştemilât”dan başka bir şey değil… Güzelim Türkçenin “katık” tâbiri ne kadar yerinde. Gerçek gıda “nân-ı aziz” dediğimiz ekmektedir ve gerisi, ona katılmaktan kinaye “katık”tan ibaret… İçinde yüzde elliden fazla (hidro-karbone) cevher bulunduran ekmek, pastaların üstündeki her türlü krema ve (fantezi) oyunlarına sırt çevirmiş, kuru ve yavan, fakat besleyici ve kurtarıcı fikre ne güzel remz!.. İşte, ezel kadar eski ve ebed kadar yeni, topyekûn insanlık çapındaki dâvanın bu eserini tamamlarken, onu, gıdasını büyük doğu ekmeğine borçlu bildiğim Anadolu gençliğine ithaf ederim.”  İfadelerini kullanıyor. Fetullah Gülen ise Necip Fazıl’dan kopya çektiği Başyücelik vasıflandırmasını ve Şurayı şöyle açıklıyordu: “…Bir sistem olarak İslam nizamını ayakta tutan dinamiklerin başında Şura gelir. Ferde-topluma, devlete, millete, ilme-maarife, iktisadiyata ve içtimaiyata ait meselelerin çözümünde en önemli misyon ve vazife Şura’ya aittir. Tabii bu meseleler hakkında manası açık “nass” mevcut değilse… İslam’da devlet Şura’sı icranın önünde ona rehberlik yapma konumunda bir müessesedir. Onun yerinde bugün Danıştay vardır. Ama İslami Şura’ya göre fonksiyonu sınırlı, hareket sahası dar, sıkıştırılmış bir müessesedir… Devlet Reisi veya Başyüce, Allah tarafından müeyyed olup vahiy ve ilhamla da beslense, yine istişare etme zorunluluğu vardır. “Hususuyla hayatın bütün giriftleştiği, dünyanın globalleştiği ve her problemin bir dünya problemi haline geldiği günümüzde, İslami mana, İslami ruh ve İslami ilimlerin yanında, Müslümanlar için çok defa maslahat sayılan diğer ilim, fen ve teknikle alakalı konuları bilen kimselerin de bu Başyüceler içinde bulunması şarttır.” Öte yandan İBDA Mimarı Salih Mirzabeyoğlu Başyüce ve Yüceler Kurultayı hakkında şunları söylüyor; “…Başyüce; kaba ve umumi manasıyla herhangi bir devlet reisi değil, derin ve girift, içtimai bir remzdir. Bir timsal. Başyüce, Yüceler kurultayının her şubesinde lif lif örülmüş kanunlar manzumesine aykırı kararlar veremez ve vermez; fakat aynı emri, kanun tamamlayıcısı ve belirtici ayrı bir kanundur. Kanunun bir şey söylemediği yerde Başyüce’nin emri katidir.”   Necip Fazıl Kısakürek eserinde Devlet ve İdare Mefkuremiz başlığı altında Başyüce ve Yüceler Kurultayı ve onların faaliyetleri hakkında şu ana başlıkları sıralamış. Yüceler KurultayıBasyüce ve Kurultay Basyüce Basyücelik Hükûmeti Hükûmetin 11 Dâvası Yüce Din Dairesi Halk Divanı Basyücelik Akademyası Basyücelikte İş Ölçüsü Basyücelikte Ceza Ölçüsü Basyücelikte Umumî Manzara Basyücelik Emirleri – Kanun Basyücelik Emirleri – Zevk ve Terbiye Basyücelik Emirleri – Kumar Basyücelik Emirleri – İçki ve Zehir Basyücelik Emirleri – Zina ve Fuhus Basyücelik Emirleri – Faiz Basyücelik Emirleri – Kahvehane Basyücelik Emirleri – Külhanbeylik Basyücelik Emirleri – Vatan Dışı Basyücelik Emirleri – Sinema Basyücelik Emirleri – Dans Basyücelik Emirleri – ParazitlerBasyücelik Emirleri – Heykel Basyücelik Emirleri – Matbuat Basyücelik Emirleri – Yine BasınBasyücelik Emirleri – Radyo Basyücelik Emirleri – Üniversite Basyücelik Emirleri – Batıda TahsilBasyücelik Emirleri – Ecnebi Mütehassıs Basyücelik Emirleri – Harf Dâvası Basyücelik Emirleri – Kıyafet ve Şapka Basyücelik Emirleri – Kadın Kılığı Basyücelik Emirleri – Vaizler Basyücelik Emirleri – Yine Kılık Basyücelik Emirleri – Köy İmamı Basyücelik Emirleri – Subay

 15.12.2015
http://www.akasyam.com/fethullah-gulen-idelocya-orgusunu-kendi-kitabi-gibi-kullanmis-127224/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir