17 Aralık 2021

Mîlâdî Yılbaşı Hristiyânî Kıymet Olub İslâm’a Savletdir…
Mehemmed SAFFET

MÎLÂDÎ YILBAŞI  HIRİSTİYÂNΠ KIYMET OLUB  İSLÂM’A  SAVLETDİR… Mehemmed SAFFET   Kâzım Karabekir’in Hâtırâtından bilinmektedir ki, Cumhûriyetçi dikta, Anadolu ehâlîsinin dînini Nasrânîyyet (Hrıstiyanlık) yapma niyetinde iken, bazı […]
17 Aralık 2021

-1- Haçlı Yeni Yılına Girişde Kaş Yaparken Göz Çıkaranlar, Hattâ Mil Çekenler!
Zıyâiyye BEKÇİSİ

Haçlı Bâtıl Batı ve kuyruğundaki dünyâ, yılda bir gece aklını katledib, nefs, ins ve iblisine kendisini teslîm eder ve cehennemi içün azar ve ona koşar!
17 Aralık 2021

Allah’sızlığın Noel’i, Müslümanın Gâvurluğu!
İbrâhim Selçuk GÜLŞENÎ

Sene 1965, Anadolu’da muhafazakâr insanların yaşadığı şehir olmıya hevesli görünen, küçük, şirin bir kazacık.. “Gazi İlkokulu, 19 Mayıs
30 Aralık 2020

Kim Bir Kavme Benzerse

“-Her Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o, o kavmin efrâdından sayılır.” [ Ebû Dâvud, Künûzü’l Hakâik ]
17 Aralık 2020

Noelbabacı Ve Chp Kafalı Bakan Ve Hükûmetle Dib’in Keyfiyeti…
Ahmed SELÂMÎ

Efrencî yılbaşı denen zamanı “Noelbaba” hurâfe ve yobazlığına bulayarak bu millete çatallı kazık olarak atan, cumhuriyet, laiklik, KAMALİZMA ve
17 Aralık 2020

-1- Noel, Yılbaşı, Silvester Ve Mîlâdî Takvim Rezâleti
Ahmed ZIYÂ

Müşâhedemize göre, sosyal medyada Noel ve yılbaşına iştirakin küfür olduğunu ilân edip çevresindekileri ikâz edenlerin sayısı geçen
27 Aralık 2019

Yılbaşı, Magandalar, Gâvurları Taklîd Ve Onlara Teşebbüh…

“- Maganda kurşunu ile vurulmuş!” Dendi mi, suçu hafifleten bir sebeb bulunmuş gibi, beyinsizlik ve vahşîliği hoşgörme telâkkîsi
25 Aralık 2019

-2- Noel, Yılbaşı, Silvester Ve Mîlâdî Takvim Rezâleti

Bir önceki makalemizde, 25 Aralık dînî bayram gününün, aslında Roma putperestlerinin güneş tanrısının şeref günü olduğu için
2 Mart 2019

(13) Haçlı Yeni Yılına Girişde Kaş Yaparken Göz Çıkaranlar, Hattâ Mil Çekenler!

İSLÂM’DAKİ BEY’AT, ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL, EN CİDDÎ BİR MES’ELEDİR! 1980’li yıllarda bu kadar İslâm’a ters i’tikadların sâhibi ve Peygamber-i Zişân Aleyhisselâm
22 Şubat 2019

(12) Haçlı Yeni Yılına Girişde Kaş Yaparken Göz Çıkaranlar, Hattâ Mil Çekenler!

HAÇLI YENİ YILINA GİRİŞDE KAŞ YAPARKEN GÖZ ÇIKARANLAR, HATTÂ MİL ÇEKENLER! (12) Zıyâiyye BEKÇİSİ . HUMEYNÎ’YE GÖRE “İRAN ORDUSU PEYGAMBER ORDUSUNDAN ÜSTÜNMÜŞ!” Çakma Üstad Dilipak, Şii […]
12 Şubat 2019

(11) Haçlı Yeni Yılına Girişde Kaş Yaparken Göz Çıkaranlar, Hattâ Mil Çekenler!

Humeynî’ye göre: “Hılâfet gereğince bütün zerreler veliyy-i emre boyun eğerler. Mezhebimiz gereğince bu ma’nevî makamlara “meleğ-i mukarreb” ve “nebiyy-i mürsel” de erişemez.”
9 Şubat 2019

(10) Haçlı Yeni Yılına Girişde Kaş Yaparken Göz Çıkaranlar, Hattâ Mil Çekenler!

Bizim asıl hedef ittihâz etdiğimiz, hiçbir zaman şahısların zâtı değil, onların İslâmiyyet’e verdikleri zararları tesbit ve bunun izâlesidir. Bu arada o
2 Şubat 2019

(9) Haçlı Yeni Yılına Girişde Kaş Yaparken Göz Çıkaranlar, Hattâ Mil Çekenler!

“Akit’in Çakma Üstâdı Abdürrahmân Çelebi” de efrenci yılbaşında okuyanlarının yılbaşısını kendine hass bir çeşni ve kendi uydurması esrârengiz bir inanış
25 Ocak 2019

(8) Haçlı Yeni Yılına Girişde Kaş Yaparken Göz Çıkaranlar, Hattâ Mil Çekenler!

Akid Üstâdı Abdür Çelebi yukarıdaki paragrafı ile pek meşhurdur. Ancak onu (Çakma Üstad) yapanlar ve yeni yetmeler bunları bilmez. 15-20 sene evvellerde,
19 Ocak 2019

-7- Haçlı Yeni Yılına Girişde Kaş Yaparken Göz Çıkaranlar, Hattâ Mil Çekenler!
Zıyâiyye BEKÇİSİ

Akit Gazete ve tv’sinin çakma Üstâd-ı Mütelevvini Dilipak, mâzîsindeki “Hoşgörü-diyalog” cezbesinden hiçbir zaman kurtulamamış; ve bu, onun her
11 Ocak 2019

-6- Haçlı Yeni Yılına Girişde Kaş Yaparken Göz Çıkaranlar, Hattâ Mil Çekenler!

Ruhu’l-Kudüs mes’elesine gelmeden 2. Cümlenin de i’câbına bakalım ve soralım: “Gelecek günler ise, inşallah Allâh’ın rızasının tecellisinin vesilesi olanlar için
9 Ocak 2019

-5- Haçlı Yeni Yılına Girişde Kaş Yaparken Göz Çıkaranlar, Hattâ Mil Çekenler!

Akit ceridesinin çakma Üstadlarından, evvel zaman kalbur saman içinde iken ve 1980’li yılların başında, Şii başı Humeyni’ye bey’at toplayan; ve Fettoş Hocfendisi
6 Ocak 2019

-4- Haçlı Yeni Yılına Girişde Kaş Yaparken Göz Çıkaranlar, Hattâ Mil Çekenler!
Zıyâiyye BEKÇİSİ

Akit’in kaytan bıyıklı duâyen muharriri ve “Müverrih-i Ahır.amanı” ve “Bu toprakların mîrascısı” Yavuz Ağa, üç takvimli ve üç yılbaşılı bir halef ve vâris olmakdan
5 Ocak 2019

-3- Haçlı Yeni Yılına Girişde Kaş Yaparken Göz Çıkaranlar, Hattâ Mil Çekenler!
Zıyâiyye BEKÇİSİ

Yılbaşı hakkında “Müverrih-i Ahır.amanın” yazdıkları ile, CHP şefokratik ve alîl zihniyetinin bu kadar büyük ve saftirik destekçiliği olamaz!
3 Ocak 2019

-2- Haçlı Yeni Yılına Girişde Kaş Yaparken Göz Çıkaranlar, Hattâ Mil Çekenler!
Zıyâiyye BEKÇİSİ

Kaytan bıyıklı (Müverrih-i Ahırs.man’ın) birkaç satırını tahlîl etdikden sonra şöyle demişdik: “İş bu kadarla kalsa gene iyi, hâle bakın: “Hangi takvime göre olursa
31 Aralık 2018

Şeyâtînin, Yılbaşı Ve Mîlâdî Takvim İle De Haçlılaştırması Ve Teşebbüh Küfrü…

ŞEYÂTÎNİN, YILBAŞI VE MÎLÂDÎ TAKVİM İLE DE HAÇLILAŞTIRMASI VE TEŞEBBÜH KÜFRÜ… Ahmed SELÂMÎ   1908 meşrûtiyet felâketinden i’tibâren, müslüman olub olmamakda mikyâs, Rasûl-i Rusül Aleyhisselâm Efendimiz’den […]
25 Aralık 2018

-3- Noel, Yılbaşı, Silvester Ve Mîlâdî Takvim Rezâleti

Ne hikmetse yılbaşı bayramını temize çıkarma telaşını her yerde görür olduk. Noel’in, Hristiyan bayramı olduğunu söyleyebilenler, maalesef
22 Aralık 2018

Yılbaşı, Noel Ve İnsana Tapma Putperestlikleri!

Türkiye, İngiliz projesi olarak bir takım “Haçlıyatapar” adamlarına Hılâfeti yıktırdıkdan, yani 1908 Haçlı Seferi ile  devletini İT
13 Ocak 2017

Görmez’e Göre: “Katliâmın Mabedde Veya Klüpde Yapılmasının Farkı Yokmuş!”

Bir makalemizde şöyle demişdik: “Başvekîl Muâvini Prof. N. Kurtulmuş Bey’in bir insanı “milletin ortak değeri”