3 Mayıs 2021

Hz. Fâtih’in Da’vâsı Veya O Atamız Ne İdi?

[İstanbul’un Fethinin 520. Yılını tes’id etmek maksadıyla 29 Mayıs 1973 Salı günü Milliyetçi Öğretmenler Derneği tarafından M.T.T.B. konferans
30 Ağustos 2020

(7) Fâtih’in Vakfiye Şartları Tam Tatbîk Edilmeden, Ayasofya Gene Zındanda Zincirlidir!

Cumhûriyet saraylıları tarafından “Câmi’”, bambaşka ma’nâlara getirilse, ona hem müze, hem kilise ve hem câmi’, hem UNESCO’nun dünyâ kültür mîrâsı, hem
7 Ağustos 2020

(6) Fâtih’in Vakfiye Şartları Tam Tatbîk Edilmeden, Ayasofya Gene Zındanda Zincirlidir!

 FÂTİH’İN VAKFİYE ŞARTLARI TAM TATBÎK EDİLMEDEN, AYASOFYA GENE ZINDANDA ZİNCİRLİDİR! (6) Zıyâiyye BEKÇİSİ İslâmiyyet, “VÂKIFIN (vakfedenin) ŞARTLARI, ŞÂRİİN (Mutlak kânûn vaz’edici Allâh Azze ve Celle’nin) NASSI […]
25 Temmuz 2020

(5) Fâtih’in Vakfiye Şartları Tam Tatbîk Edilmeden, Ayasofya Gene Zındanda Zincirlidir!

Sayın saray ve alay SÖZCÜSÜ KALIN arkadaş, saray politikası ile haşir-neşir olduğundan çok (politikoteolojik) bir cümle kurmuşdur: “Bu mozaikler, Hz Îsâ,
24 Temmuz 2020

Ah, Ayasofyam!
Ahyed HÂLİDÎ

Fâtih’in tuğrasısın Fetih’de Ayasofya!
21 Temmuz 2020

Ayasofya Hitâbesi

Gençler!.. Ayasofya üzerinde çok laf ettik! Ama lafta bile onu tasarruf edebilmiş, mülkiyetimiz altına alabilmiş değiliz! 
20 Temmuz 2020

(4) Fâtih’in Vakfiye Şartları Tam Tatbîk Edilmeden, Ayasofya Gene Zındanda Zincirlidir!

On kitabının takrîben dokuzu hıristiyanlıkla alâkalı olan şimdiki DİB Başı Erbaş Efendi de, “Dinlerarası Diyalog ve Medeniyetler İttifâkı” içün en mükemmel bir
18 Temmuz 2020

(3) Fâtih’in Vakfiye Şartları Tam Tatbîk Edilmeden, Ayasofya Gene Zındanda Zincirlidir!

Müslümanlık Târihinde, “Zımmî” adı verilen bütün gayr-i müslimlere, Kitâb, Sünnet, İcmâ’-ı Ümmet ve Kıyâs-ı Fukahâ ile sâbit (Şerîat hükümleri) tatbîk edilmişdir.
13 Temmuz 2020

(2) Fâtih’in Vakfiye Şartları Tam Tatbîk Edilmeden, Ayasofya Gene Zındanda Zincirlidir!

Ayasofya’nın DİB’işçilere devri ise vakıf şartlarına tamâmen tersdir. Vakıf, şartnâmesine göre idâre edilmediği takdirde, içinde namaz
13 Temmuz 2020

(1) Fâtih’in Vakfiye Şartları Tam Tatbîk Edilmeden, Ayasofya Gene Zındanda Zincirlidir!

Ayasofya müze değildir. Hiçbir zaman da müze olmamış ve yapılamamışdır. Zihni ve idrâkleri İslâm vahyinden nasibsiz hiçbir ferd,
12 Temmuz 2020

(2) Ayasofya’yı, Meyhâne De Yapsanız Fâtih’in Câmisidir!

Ayasofya’nın İslâm’daki ve târihdeki kıymetine yeniden kavuşturulmasını bugünün laik-seküler çakma ve hiçbir dînî temeli olmıyan sistem ve idârecilerinden
12 Temmuz 2020

(1) Ayasofya’yı, Meyhâne De Yapsanız Fâtih’in Câmi’sidir!

1934’de Ayasofya CÂMİ-İ ŞERÎFİ’nin ibâdetden men edilişinden bugüne, bir Ayasofya istismâr ve fırıldağı yürütülmektedir!
12 Temmuz 2020

Zincire Vurulan Câmi Ayasofya

AHMED SELÂMÎ
12 Temmuz 2020

Ayasofya’yı Susturmakdaki Sır…

Ahmed Ayasofya’yı anlamak için Fâtih ve Feth-i Mübîn’e, bunlar için de İkinci Murâd Hân Hazretlerine ve Kâinât’ın Fahri Aleyhisselâm’a kadar
11 Temmuz 2020

O, “Ne Güzel Emir” (Sultân) Ve Fâtih…

Ahmed SELÂMÎ
11 Temmuz 2020

Ayasofya’da İkindi

[ Bu hikâye, rû’yada mı görülmüş, yoksa dünyâda mı yaşanmışdı? Bu, O adamla Halil Bey arasında ebediyete kadar gitmeye namzet zamandan, sanki bir sır gibi hâtıralaşıp kaldı… ]
29 Mayıs 2019

(2) Mescid-i Fetih (Ayasofya), Mescid-i Nebevî, Mescid-i Haram Kurtulmadan, Mescid-i Aksâ Öyle Mi?

Yahudo-Feto-Nato v.s. gibi Batı emperiallerinin önündeki en aşılamaz mânia İslâm ve bilhassa da O’nun Peygamberi olan ALLÂH’IN  SEVGİLİSİDİR.
29 Mayıs 2019

(1) Mescid-i Fetih (Ayasofya), Mescid-i Nebevî, Mescid-i Haram Kurtulmadan, Mescid-i Aksâ Öyle Mi?

MESCİD-İ FETİH (Ayasofya) MESCİD-İ NEBEVÎ, MESCİD-İ HARAM KURTULMADAN, MESCİD-İ AKSÂ ÖYLE Mİ? (1) Ahmed SEYYİDOĞLU   Bütün dünyâ nazarında, İslâm Coğrafyası sâhibsiz bir arsa! Osmanlı Devlet-i […]
28 Mayıs 2019

Fetih Ayının Ardından…

Sevgili Peygamberimiz’in mûcize bir haber olan “Kostantîniyye elbette fetholunacaktır…” hadis-i şerifi, hem İstanbul’un fethini bildiriyor hem de bu şehri
8 Ocak 2019

Çıkmaz Ayın Son Çarşambası Mı?..

Bir Müslüman Ayasofya’da namaz kılmaya kalksa - zaman zaman yaşandığı gibi- kafasına cop yiyeceği belli. Gözaltı, tutuklanma ve mahkemelerde
29 Mayıs 2018

Ayasofya, Kin Kapısı, Akdamar Kilisesi…

AYASOFYA, KİN KAPISI, AKDAMAR KİLİSESİ…  Ali EREN Hocaefendi   Son senelerde Van’ın Akdamar Adası’ndaki Ermeni kilisesinde, Kültür Bakanlığı’nın özel izniyle müsaade edilen âyinin 5.si bu sene […]
7 Aralık 2017

(3) Mescid-i Fetih (Ayasofya), Mescid-i Nebevî, Mescid-i Haram Kurtulmadan, Mescid-i Aksâ Öyle Mi?

MESCİD-İ FETİH (Ayasofya), MESCİD-İ NEBEVÎ, MESCİD-İ HARAM KURTULMADAN, MESCİD-İ AKSÂ ÖYLE Mİ? (3) Ahmed SEYYİDOĞLU   Bu memleketde 109 senedir (1908’den beri, bilhassa 1923’den sonra) Allâh […]
5 Ağustos 2017

(4) Mescid-i Fetih (Ayasofya), Mescid-i Nebevî, Mescid-i Haram Kurtulmadan, Mescid-i Aksâ Öyle Mi?

MESCİD-İ FETİH (Ayasofya), MESCİD-İ NEBEVÎ, MESCİD-İ HARAM KURTULMADAN, MESCİD-İ AKSÂ ÖYLE Mİ? (4) Ahmed SEYYİDOĞLU   Sadede gelelim: Başka hiçbir ümmetde olmayan, mücerred ALLÂH SEVGİLİSİNİN SEVGİLİLERİNDE […]