Dr. Malatyalı M. Reşâd

Muharrir

BÜTÜN MAKÂLELERİ

16 Şubat 2018

Haram-metre

Malatyanın müstesnâ zekâlarından şemsî hocanın yeni îcâdı bir ‘alet olduğu işidince, zât-ı muhteremin aşağı şehrdeki laboratuarına revân oldum. Hazret,
29 Ocak 2018

Hat ğalât, imlâ ğalât, inşâ ğalât, ma’nâ ğalât

Nüshâ-i âşufte-i dîvân-ı ömrüm sorma hiç! Hat ğalât, imlâ ğalât, inşâ ğalât, ma’nâ ğalât
18 Ocak 2018

Laik Bir Meyve Olarak Kayısı

Cumhûriyyet dînsizlerinin ‘aklına göre, malatyaya sembol olarak öyle bir nesne seçmek lâzım idi ki sünnîsi, ‘alevîsi, put-perestinin cümlesi onu yesin ve bu
9 Ocak 2018

Battal Ğâzînin ‘Arablığı Haqqında veyâ Batâl Boy Palavralar

‘Acebâ “battal ğâzînin türklüğü haqqında”mı demeliydim? Battal ğâzînin müslimânlığı neyimize yetmez de bu zâtın etnisitesinin peşine düşmüş olayım?
2 Ocak 2018

Noel Yeniyılınız Mübarek Olsun

Cum’â nemâzı hengâmında taqsim mescid-i dırarının önünden geçerken, dinayet hutbesini oquyan bir hoc’fendinin xoparlörden nutqunu