Ahmed ZIYÂ

MUHARRİR

BÜTÜN TAHRÎRÂTI

10 Temmuz 2018

Fâtiha Sûresine Ruhbân Ve Ahbâr Hatırına Sansür, Öyle Mi?

Bir söz vardır, herkes bilir ve böyle vaziyetlerde sık sık dudaklardan dökülür: “Şeytan ayrıntıda gizlidir!” Neden? Çünki "ayrıntı" ya’ni teferruat hemen göze çarpmaz, dikkati çekmez.
6 Ocak 2018

-3- Noel, Yılbaşı, Silvester Ve Mîlâdî Takvim Rezâleti

Ne hikmetse yılbaşı bayramını temize çıkarma telaşını her yerde görür olduk. Noel’in, Hristiyan bayramı olduğunu söyleyebilenler, maalesef
27 Aralık 2017

-2- Noel, Yılbaşı, Silvester Ve Mîlâdî Takvim Rezâleti

Bir önceki makalemizde, 25 Aralık dînî bayram gününün, aslında Roma putperestlerinin güneş tanrısının şeref günü olduğu için
24 Aralık 2017

-1- Noel, Yılbaşı, Silvester Ve Mîlâdî Takvim Rezâleti

Müşâhedemize göre, sosyal medyada Noel ve yılbaşına iştirakin küfür olduğunu ilân edip çevresindekileri ikâz edenlerin sayısı geçen
15 Eylül 2017

Ulemâ Ve Evliyânın İsimleri Sokak İsimleri Gibi Değiştirilemez…

Son zamanlarda tarîkat ve tasavvufa saldırılar başladı. Zâten toprak altında bulunan, böyle olmasına rağmen biiznillâh tasarrufları hâlen
1 Mayıs 2014

Varsa Başımız, Başımız Sağolsun!

Bir vefat haberi alındığında “başımız sağolsun!” demek âdet olmuş. Bu duâyı ederken sağ olmasını istediğimizin kim olduğunu hiç
21 Şubat 2014

“Şeytan Dizilerde Gizlidir!”

STV’de şimdi de Azrâil skandalı! “Şefkat Tepe” dizisinde Hazret-i Peygamberimiz Aleyhisselâm’ı “ışık huzmesi” içerisinde gökten
16 Şubat 2014

Ciamaat, İngilizin Vehhâbî Senaryosunu Kopyalıyor!

Bu son hâdiseler göstermişdir ki, “Paralel” haçlı ekolüne tarafdâr olanların çok büyük bir kısmı, âdetâ fırsat kollamış ve büyük bir deprem
8 Mayıs 2012

İslâm’da Âilenin Temeli Dîndir

Allâhu Teâlâ C.C. Kitâb-ı Kadîm’inde, yaratmış olduğu kullarını üç ana sınıfa ayırır: Mü’minler, kâfirler ve münâfıklar… Dünya üzerinde farklı
23 Nisan 2012

Zamanımızın Fitnesi Kutlu Doğum Haftası

Müslümanlara Türkiye’de yapılan zulümlerin haddi hesabı yokdur. En büyük zulüm hiç şübhesiz Hilâfetin kaldırılmasıdır.
26 Ocak 2012

Görmez Müslümanları Da Görmez Bilmesin

Geçen gün haberlerde rastladığım bir habere göre: “Sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya başlayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.
9 Ekim 2011
ÇOCUĞA KOYULAN İSMİN EHEMMİYETİ

Çocuğa Koyulan İsmin Ehemmiyeti

Çocuklarımızın babaları üzerindeki haklarından birisi, doğduklarında kendilerine iyi ve güzel isimler koymakdır. Evlâdımıza vereceğimiz
23 Eylül 2011

“İkrâh (Zorlama) Dînde Yokdur”

Allâhu Teâlâ, Bakara sûresi 256. âyet-i kerîmesinde meâlen şöyle buyurur: "Dinde ikrâh (zorlama) yoktur. Doğruluk, sapıklıktan