Ahmed ZIYÂ

MUHARRİR

BÜTÜN TAHRÎRÂTI

23 Aralık 2023

-3- Noel, Yılbaşı, Silvester Ve Mîlâdî Takvim Rezâleti

Ne hikmetse yılbaşı bayramını temize çıkarma telaşını her yerde görür olduk. Noel’in, Hristiyan bayramı olduğunu söyleyebilenler, maalesef
23 Aralık 2023

-2- Noel, Yılbaşı, Silvester Ve Mîlâdî Takvim Rezâleti

Bir önceki makalemizde, 25 Aralık dînî bayram gününün, aslında Roma putperestlerinin güneş tanrısının şeref günü olduğu için
23 Aralık 2023

-1- Noel, Yılbaşı, Silvester Ve Mîlâdî Takvim Rezâleti
Ahmed ZIYÂ

Müşâhedemize göre, sosyal medyada Noel ve yılbaşına iştirakin küfür olduğunu ilân edip çevresindekileri ikâz edenlerin sayısı geçen
11 Şubat 2023

Muhakkak İnsân Zıyândadır

MUHAKKAK İNSÂN ZIYÂNDADIR Ahmed ZIYÂ Kendimizi medyadan koruyalım. Yine büyük bir oyun oynanıyor. Korku ve endişe şuuraltımıza yerleştirilmeye çalışılıyor. Her zamanki gibi dualarla kendimizi ve sevdiklerimizi […]
17 Ağustos 2021

10 Muharrem Bir Kurtuluş Bayramıdır!

Allâh Azze ve Celle sevdiği kullarını çeşitli mihnet ve cefâ ile imtihân eder. Büyüklerimiz keder ve güçlük çekmediklerinde: “-Ben Allâh’ın rızâsını mı kaybettim ki
30 Nisan 2021

Nûr İle Zulmetin Telbîsi…

Bu sene 23/Nîsân/2020, Perşembe gününe tevâfuk etmişdir. Aynı zamanda bu gün, hilâli rü’yet etmeden Ramazan orucuna başlayanların takvimlerine göre,
31 Mart 2021

Hîle ve İstihzânın “Şaka” Kılıfıyla Dünyâya Zerkedilmesi…

Latîfe yapmak yani şakalaşmak, yalan konuşmadan ve latîfe yapdığın insanın izzet-i nefsini rencide etmeden işlenirse, çok sık tekrarlamamak kaydıyla câiz
21 Mart 2020

Balıklar Uçmaya, Kuşlar Yüzmeye Zorlanırken…

BALIKLAR UÇMAYA, KUŞLAR YÜZMEYE ZORLANIRKEN… Ahmed ZIYÂ . Corona virüsü sebebiyle bütün dünya kendisini karantinaya almış, bazı devletler mekteblerini kapatmışdır. Türkiye de mekteblerini kapatan ilk ülkelerden […]
3 Ocak 2020

Çocuğa Koyulan İsmin Ehemmiyeti

Çocuklarımızın babaları üzerindeki haklarından birisi, doğduklarında kendilerine iyi ve güzel isimler koymakdır. Evlâdımıza vereceğimiz
10 Mayıs 2019

Ecdâdımızın Çocuk Terbiyesindeki Dikkat Ve Hassâsiyeti…

ECDÂDIMIZIN ÇOCUK TERBİYESİNDEKİ DİKKAT VE HASSÂSİYETİ… Ahmed ZIYÂ . Dîn-i İslâm’da çocukların terbiyesine çok ehemmiyet verilir ve bu sebeble de, izdivâca niyetlendiğinde erkeğe, “çocuklarına annelik” yapabilecek […]
14 Şubat 2019

3 Yaş Ve Üzeri Çocukları Akşam Uykuya Hazırlama Usûlü…

Çocuklar, zekâ tekâmülleri, hastalıklara karşı muâfiyet kazanmaları ve vücud sıhhatleri için 21:00 ila 22:00 arasında uyumuş olmaları iktizâ eder. Saat 22:00'den
5 Ekim 2018

Cemâat Olunmadan Ümmet Olunamaz!

Sık sık “safları sıklaşdıralım!” tenbîhini duyar olduk. Tamam sıklaşdıralım sıklaşdırmasına da, kimlerle ve nasıl? Namaz kılınırken
10 Temmuz 2018

Fâtiha Sûresine Ruhbân Ve Ahbâr Hatırına Sansür, Öyle Mi?

Bir söz vardır, herkes bilir ve böyle vaziyetlerde sık sık dudaklardan dökülür: “Şeytan ayrıntıda gizlidir!” Neden? Çünki "ayrıntı" ya’ni teferruat hemen göze çarpmaz, dikkati çekmez.
15 Eylül 2017

Ulemâ Ve Evliyânın İsimleri Sokak İsimleri Gibi Değiştirilemez…

Son zamanlarda tarîkat ve tasavvufa saldırılar başladı. Zâten toprak altında bulunan, böyle olmasına rağmen biiznillâh tasarrufları hâlen
1 Mayıs 2014

Varsa Başımız, Başımız Sağolsun!

Bir vefat haberi alındığında “başımız sağolsun!” demek âdet olmuş. Bu duâyı ederken sağ olmasını istediğimizin kim olduğunu hiç
21 Şubat 2014

“Şeytan Dizilerde Gizlidir!”

STV’de şimdi de Azrâil skandalı! “Şefkat Tepe” dizisinde Hazret-i Peygamberimiz Aleyhisselâm’ı “ışık huzmesi” içerisinde gökten
16 Şubat 2014

Ciamaat, İngilizin Vehhâbî Senaryosunu Kopyalıyor!

Bu son hâdiseler göstermişdir ki, “Paralel” haçlı ekolüne tarafdâr olanların çok büyük bir kısmı, âdetâ fırsat kollamış ve büyük bir deprem
8 Mayıs 2012

İslâm’da Âilenin Temeli Dîndir

Allâhu Teâlâ C.C. Kitâb-ı Kadîm’inde, yaratmış olduğu kullarını üç ana sınıfa ayırır: Mü’minler, kâfirler ve münâfıklar… Dünya üzerinde farklı
23 Nisan 2012

Zamanımızın Fitnesi Kutlu Doğum Haftası

Müslümanlara Türkiye’de yapılan zulümlerin haddi hesabı yokdur. En büyük zulüm hiç şübhesiz Hilâfetin kaldırılmasıdır.
26 Ocak 2012

Görmez Müslümanları Da Görmez Bilmesin

Geçen gün haberlerde rastladığım bir habere göre: “Sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya başlayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.
23 Eylül 2011

“İkrâh (Zorlama) Dînde Yokdur”

Allâhu Teâlâ, Bakara sûresi 256. âyet-i kerîmesinde meâlen şöyle buyurur: "Dinde ikrâh (zorlama) yoktur. Doğruluk, sapıklıktan