26 Temmuz 2019

İbâdetlerin En Fazîletlisi…

İzâh: Şübhe yok ki Kur’ân-ı Azîm bir kitâb-ı ilâhîdir. En ulvî ahkâmı câmidir. Onu tilâvet etmek pek büyük sevâbtır. Bâhusûs Kur’ân-ı Mübîn’in âyetlerini hatasız
5 Haziran 2019

İslâmiyyet’in Ramazan Ve Bayramlarına Kadar Her Şeyi, Allâh’sız Sistemin Oyuncağı Oldu!

Lâyik dembokratik cümhûrî sisteme göre “MÜBÂREK Kadir günü” i’lân edilen (1/Haziran/2019 cumartesi) iftardan evvel, Akit tv nâm kanalda, kendilerince
31 Mayıs 2019

Kadir Gecesi, İbâdet, Dolayısıyla Af Gecesi Demektir…

KADİR GECESİ, İBADET, DOLAYISIYLA AF GECESİ DEMEKTİR… Ali EREN Hocaefendi . Gecelerin en değerlisi olan Kadir Gecesinde ibâdet etme şans ve imkânına kavuşan Müslüman, büyük bir […]
5 Mayıs 2019

Dîni İçden Yıkıcı Ramazan Müşriklerinin İki Hedefi…

Münâfık, Müşrik ve Kâfir, tek millet olarak, Âdem Aleyhisselâm zamanından beri İslâmiyyet’i, (nefs, hevâ ve arzuları) önünde en büyük
5 Mayıs 2019

Ramazan Tâcirleri!

Mübârek Ramazan gelince şeytanların zincire vurulacağı doğrudur da, bunlar cinnî şeytanlardır! Ancak insî şeyâtînin neye
5 Mayıs 2019

Ramazan-ı Şerîf, Ne Olur Çabuk Geç!

Allah ve Rasulü’nün dîni İslâm ile, resmî ve gayr-ı resmî hoca kılıklı şeytanların uydurup adına da “İslâm!” dediği dîni ayırt etmek ve
10 Haziran 2018

(6) Ramazan Şeytanlarından Kurtulmak!

Eğer 15 asırlık DÎN kânunları laik dembokratik politikanın menfaatları uğruna keyfe göre istenilen kılık ve kıyâfete sokulacaksa, bizim, bunların mürtekibleri
7 Haziran 2018

(5) Ramazan Şeytanlarından Kurtulmak!

Şimdi papazla hahamla “iftâr” sapıklıkları başladı! 15 asırdır görülmiyen bir dalâlet ki, İslâm târihinde hiçbir yerde rastlanmaz!
6 Haziran 2018

(3) Ramazan Şeytanlarından Kurtulmak!

Ramazan şovmen ve soytarılarından en meşhur bir tânesi de, cübbesi kendi ismi ve resminden 10 metre ileride sürten bir kereste!. Ekran şehveti uğruna
6 Haziran 2018

(4) Ramazan Şeytanlarından Kurtulmak!

Sistem öyle bir Dîn “karşıtı” ki, sâdece (yahudi) tahrîfâtını esas alarak işliyor; ve bozmak içün Ramazan’ı da öylesine kullanıyor! Allâh’ın
6 Haziran 2018

(2) Ramazan Şeytanlarından Kurtulmak!

RAMAZAN ŞEYTANLARINDAN KURTULMAK! (2) Zıyâiyye BEKÇİSİ   Dünün âlimleri ile bugünün bu cerbeze tırnakçısı zâlimleri arasında fark mı ne kadar? Mukâyese imkânı vermiyecek kadar azîm ve cesîm! Soytarı, […]
4 Haziran 2018

(1) Ramazan Şeytanlarından Kurtulmak!

Ramazan şeytanları nice tv’leri yuva edindiler ve alabildiğine  de sûret-i HAKK’dan görünerek, gûyâ hiç yemediler ve fakat her haltı yemek üzere oralara
16 Mayıs 2018

Bir Ay İştahlara Paydos

Ramazanda, güneşin doğmaya hazırlanmasiyla başı arasında, en uzun günlerde ortalama 18, en kısa günlerde 10 saat, sırf Allah için vücuda