31 Temmuz 2020

Bayram Aylarının Sevâbları Noksan Olmaz

İzâh: Malûm olduğu üzere bu iki mübârek ayda yapılan ibâdetlerin sevâbları pek çoktur. Birinde oruç farizesi îfâ edilir, diğerinde de hac farizesi yerine getirilir.
9 Mayıs 2020

Kadir Gecesi Hangi Gecedir?

Ebü'l-Hasen el-Horâsânî (Rahimehullâh) şöyle buyurmuştur: "Büluğ çağından beri Kadir gecesini hiç kaçırmadım."
5 Mayıs 2020

Ramazân-ı Şerîf, Ne Olur Çabuk Geç!

Allah ve Rasulü’nün dîni İslâm ile, resmî ve gayr-ı resmî hoca kılıklı şeytanların uydurup adına da “İslâm!” dediği dîni ayırt etmek ve
1 Mayıs 2020

(5) Ramazan Şeytanlarından Kurtulmak!

Şimdi papazla hahamla “iftâr” sapıklıkları başladı! 15 asırdır görülmiyen bir dalâlet ki, İslâm târihinde hiçbir yerde rastlanmaz!
1 Mayıs 2020

(4) Ramazan Şeytanlarından Kurtulmak!

Sistem öyle bir Dîn “karşıtı” ki, sâdece (yahudi) tahrîfâtını esas alarak işliyor; ve bozmak içün Ramazan’ı da öylesine kullanıyor! Allâh’ın
30 Nisan 2020

(3) Ramazan Şeytanlarından Kurtulmak!

Ramazan şovmen ve soytarılarından en meşhur bir tânesi de, cübbesi kendi ismi ve resminden 10 metre ileride sürten bir kereste!. Ekran şehveti uğruna
29 Nisan 2020

Nûr İle Zulmetin Telbîsi…

Bu sene 23/Nîsân/2020, Perşembe gününe tevâfuk etmişdir. Aynı zamanda bu gün, hilâli rü’yet etmeden Ramazan orucuna başlayanların takvimlerine göre,
29 Nisan 2020

(2) Ramazan Şeytanlarından Kurtulmak!

RAMAZAN ŞEYTANLARINDAN KURTULMAK! (2) Zıyâiyye BEKÇİSİ   Dünün âlimleri ile bugünün bu cerbeze tırnakçısı zâlimleri arasında fark mı ne kadar? Mukâyese imkânı vermiyecek kadar azîm ve cesîm! Soytarı, […]
27 Nisan 2020

Dîni İçden Yıkıcı Ramazan Müşriklerinin İki Hedefi…

Münâfık, Müşrik ve Kâfir, tek millet olarak, Âdem Aleyhisselâm zamanından beri İslâmiyyet’i, (nefs, hevâ ve arzuları) önünde en büyük
27 Nisan 2020

Ramazan Tâcirleri!

Mübârek Ramazan gelince şeytanların zincire vurulacağı doğrudur da, bunlar cinnî şeytanlardır! Ancak insî şeyâtînin neye
27 Nisan 2020

(1) Ramazan Şeytanlarından Kurtulmak!

Ramazan şeytanları nice tv’leri yuva edindiler ve alabildiğine  de sûret-i HAKK’dan görünerek, gûyâ hiç yemediler ve fakat her haltı yemek üzere oralara
24 Nisan 2020

Bir Ay İştahlara Paydos

Ramazanda, güneşin doğmaya hazırlanmasiyla başı arasında, en uzun günlerde ortalama 18, en kısa günlerde 10 saat, sırf Allah için vücuda
24 Nisan 2020

İbâdetlerin En Fazîletlisi…

İzâh: Şübhe yok ki Kur’ân-ı Azîm bir kitâb-ı ilâhîdir. En ulvî ahkâmı câmidir. Onu tilâvet etmek pek büyük sevâbtır. Bâhusûs Kur’ân-ı Mübîn’in âyetlerini hatasız
5 Haziran 2019

İslâmiyyet’in Ramazan Ve Bayramlarına Kadar Her Şeyi, Allâh’sız Sistemin Oyuncağı Oldu!

Lâyik dembokratik cümhûrî sisteme göre “MÜBÂREK Kadir günü” i’lân edilen (1/Haziran/2019 cumartesi) iftardan evvel, Akit tv nâm kanalda, kendilerince
31 Mayıs 2019

Kadir Gecesi, İbâdet, Dolayısıyla Af Gecesi Demektir…

KADİR GECESİ, İBADET, DOLAYISIYLA AF GECESİ DEMEKTİR… Ali EREN Hocaefendi . Gecelerin en değerlisi olan Kadir Gecesinde ibâdet etme şans ve imkânına kavuşan Müslüman, büyük bir […]
10 Haziran 2018

(6) Ramazan Şeytanlarından Kurtulmak!

Eğer 15 asırlık DÎN kânunları laik dembokratik politikanın menfaatları uğruna keyfe göre istenilen kılık ve kıyâfete sokulacaksa, bizim, bunların mürtekibleri