23 Mayıs 2020

Bayram Mı Gelmiş?
Ahyed HÂLİDÎ

İşte yine gelmiş o, her sene gelen bayram!
29 Ekim 2019

(19) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

Kökünden kopub Dînini bile beğenmediği içün onu “GÜNCELLEMEYİ VE ONUN UYGULANAMAZLIĞINI” diline almakdan çekinmiyen zavallı ve mavallı; ve yarın
22 Ekim 2019

(18) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

Çöl fârelerini “Hâdimü’l-Haremeyn”; o İngiliz peydahlaması vehhâbiyyûn kâtil ve çetelerini Müslüman görecek kadar  da îmân-küfür arasını ayıramayacak
19 Ekim 2019

(17) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

Lâyıkdaş ve cumbokratdaşlarım!   13 maddelik anlaşmaya haçlı tarafın uymıyacağı vakıasına şürû’ eylemeden evvel, kısaca bir hatırlatmada bulunmamız iktizâ edecektir ki,
26 Eylül 2019

(16) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

“Piçleşmiş Milletler” mühürlüleri önünde aslanlar gibi kükreyen, “Söylem ve sözlem” Mücâhidi, yiğit, kahraman ve Dünyâ Fâtihi Baştandaşlarım!
16 Eylül 2019

(15) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

“İnne yed’ûne min dûnihî illâ inâsen…” ALLAH’A ŞİRK EDENLER ALLÂH’I BIRAKARAK ANCAK İNÂSE (kadınlara) DUA EDERLER. KANCIKLARA ÇAĞIRIR,
14 Eylül 2019

(14) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!
Tâhir MÂHİR

Aziz Sıddîk ve hizmet-i îmâniye ve dembokrasiyyede nurtopu gibi yetişmiş, reyting ve oyting içün parti kuyruklarında evvelâ risâle sonra Hociafendi kitabları ve
10 Eylül 2019

(13) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

Güzel, özel, tezel, esfel, çözel ve tüzel bilcümle qurban Vatandaşlarım! Qurban bayramını geride bırakalı bir ay olsa ve takvimler 11 Muharrem 1441
9 Eylül 2019

(12) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

Yurt çapındaki milyonlarca büst ve heykel karşısında aşk ve vecde gelib, bütün derd ü maişet sıkıntılarını unutarak berhayât olan, mutluluk heykeli ve macunu
7 Eylül 2019

(11) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

DİB’iş uydusu, sistem kullukçusu, parti-pırtı kuyrukçusu, heykelperest Herşeydaşlarım! DİB’işimiz hutbede kimin ismi-resmi ve cismi anılıb öpülecek, kimin
4 Eylül 2019

(10) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

Canlarım, cinlerim, ciğerlerim, cicilerim ve cibilliyeti sağlam oydaşlarım! Cumhuriyet salakları ile ateistlerinin dediği gibi hakikaten bu sene qurbân bayramı
30 Ağustos 2019

(9) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

30 Ağustos Zafer Baramınızın 97. Yıldönümünü de, bugün en candan dilek, istek, tebrik, tetik, gez, göz ve arpacık hattından kutlar ve anavatanımızın dört tarafı
28 Ağustos 2019

(8) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!
Tâhir MÂHİR

Türk kavmine Türküdaş, Bozkurtbaşlara ülküdaş, Zimamoğullarına tilkidaş, Kamalgillere ilkedaş, Tayyiboğullarına râbiadaş, Karamollalara hocadaş,
26 Ağustos 2019

(7) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

Hürriyet ve istiklâlden, hürr ve hürre olmakdan bin kere evvel hacc-ı temettü’ ve ifrad ve inad ve kıran ve döken ve hep bunları vecd ü istiğrak içre
24 Ağustos 2019

(6) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

Os torun-torbası ve Cum çoluk-çocuğu entel, dantel ve esfel dünyâdaşlarım! “Ne bitmez bayram mesajı bu böyle” demeyiniz, çünki “uygulanabilir bir din
22 Ağustos 2019

(5) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

Beşiktaş’dan Kasımpaşa’ya târih yazan Osmanlının torun-torbası, cumhuriyet çoluk-çocuğu, DEFOKRATİK ve Religionik, Nevmî ve Yevmî, Şıpsevdi ve Sarık
22 Ağustos 2019

(4) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

Osmanlı torun-torbası ve cumhuriyet çoluk-çocuğu ve Erbakan yetiştirmesi “Futboldaş” ve O’nun ta’bîriyle “Bizansın çocuğu” ve vatan aşkıyla yanıb kül olmuş “
20 Ağustos 2019

(3) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

  OLDU OLACAK, ULAN BİR BAYRAM MESAJI DA BİZDEN! (3) Tâhîr MÂHİR . Geçmiş ve Gelecek Gurban Bayramında bile Gurbanlık Sevgili Vatandaşlarım! Bayramdan yeni çıkarak, şiş […]
15 Ağustos 2019

(2) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

Nevzuhûr “Dembokratik Şehidler” Ülkesi Kılınan Anadolum’un, Osmanlı Torunu ve Cumhuriyet Çocuğu Sevgili Vatandaşlarım! Bu sene de 85 bin civarında
11 Ağustos 2019

(1) Oldu Olacak, Ulan Bir Bayram Mesajı Da Bizden!

Dembokrasiye yürekden bağlı Azîz ve Sevgili Yurtdaşlarım! Sizde olduğunu söylediğimiz (!) irâde ve hâkimiyyet üzerinden, size olan sonsuz sevgi, saygı,
9 Ağustos 2019

Teşrik Günlerinin Tekbirleri

Tekbirlerin Hükmü: Teşrik tekbirlerini getirmek vâcibdir. Tekbirlerin Sayısı ve Lafzı: Getirilmesi vâcib olan yerlerde bir def’a:
9 Ağustos 2019

Bayram
Zıyâiyye BEKÇİSİ

Bayram, buna yüzü olanların, onu bir lütuf ve mükâfât olarak ele alması gereken mefhûm... Bugünki hâliyle ise, hamd ve şükre
8 Ağustos 2019

“Allâh Azze İle Muârazanın” Da Adı: Bayram!
Ahmed SELÂMÎ

İslâmiyet, Allâh Azze ve Celle’nin irâdesine istinâd eden bir hüküm ve haberler bütünü… Tecezzî kabûl etmeyen O’na, Mûsâ Aleyhisselâm’dan sonra bir de
13 Eylül 2015

TAQVIM- Zu’l-hicce 1436- Kurban Ve Qavurma Bayramları Hakkında Ta’mîm-i Şer’î

Ru’yet-i hilâl eyleyerek tesbît etdiğimiz 1 zu’l-qa’de 1436/17 ağustos 2015 pazar-ertesi gününe nazaran
15 Ekim 2013

1434 Qavurma Bayramı (15 ekim 2013U salı), 1434 Qurban Bayramı (16 ekim 2013U çarşanba)

Bundan evvel yazdığım meqâlemin gördüğü teveccüh fevqa’l-âde büyük oldu. Meqâlem, “like/dislike”, “tasvîb etdi/tasvîb etmedi” tesbîtleri üzerinden 36
26 Ekim 2012

2012 Kavurma Bayramı

Modernizm dīninin İslāma qarşı sūrī ğalebesine dāir, qamerī ayların sūret-i sübūtu mes’elesi etrāfında cereyān eden cāhilāne ve yarı-‘ālimāne
6 Kasım 2011

Mübārek Kebap Günü: 6.11.2011U Pazar (9.12.1432 Z) Mübārek Bayram Günü:10.12.1432 Z Pazartesi(7.11.2011 U)

Bu senenin mübārek kebab gününün 9.12.1432Z (6.11.2011U)pazar olması hakkında müslimān sürülerin tercīhleri hakkındvt76wv7aki son vaz’iyyet şu şekldeymiş: