21 Temmuz 2021

15 Temmuz Darbe-Harbe Değil, Neo-Haçlı Seferidir; Ve Dembokrasi Bayramı Olamaz!

Tefsir satırlarına bakdığımız zaman, Kelâm-i Kadîm’in, bütün beşerî sistemleri reddetdiğini ve onların “Fıtrat ve Hılkati” bozan sapıklıklar, sapkınlıklar ve
16 Temmuz 2021

-3- Dembokrasinin Allâh’ı, Âhıret Îmânı, İslâm’ı Yokdur Ki Şehîdi Olsun!

DEMBOKRASİNİN ALLÂH’I, ÂHIRET ÎMÂNI, İSLÂM’I YOKDUR Kİ ŞEHÎDİ OLSUN (3) Ahmed SELÂMÎ   18) Para-lamento Reisi İsmail Kahraman AĞA, bu seneki 15 Temmuz’da yapdığı konuşmada, “15 […]
16 Temmuz 2021

15 Temmuz Kuduruşu, İslâm’ı Tamâmen Silecek Bir Neo-Haçlı Seferidir!

Büyük Osmanlı Müfessiri Merhûm Muhammed Hamdi Efendi Hazretleri: “FITRAT HEP HAKK U HAYRA MÜTEVECCİH BİR İSTİKÂMET TA’KÎB EDER.” Buyururlar.
16 Temmuz 2021

-1- Dembokrasinin Allâh’ı, Âhıret Îmânı, İslâm’ı Yokdur Ki Şehîdi Olsun!

DEMBOKRASİNİN ALLÂH’I, ÂHIRET ÎMÂNI, İSLÂM’I YOKDUR Kİ ŞEHÎDİ OLSUN! (1) Ahmed SELÂMÎ “15 Temmuz 2016 Haçlı Seferi’nden” sonra AKP iktidârının kılavuzluğunda bir “Dembokrasi Şehidi” “Dembokrasi Nöbeti” […]
15 Temmuz 2021

15/Temmuz/2016 Ve Fıtrat Hılâfına Dîn Uydurmak Ve Hüküm Vaz’etmek…

15/Temmuz/2016 cinnet târihi, Tanzîmât’dan beri ve hele 96 yıldır, Neo-Haçlı Cebhesi “güdümünde” Osmanlı-İslâm Coğrafyasında “Dinsiz bir kavim
15 Temmuz 2021

Ne “Kahpe Terörü”, Haçlı Seferi Bu Haçlı…Bu, Pörsüklükle De Durdurulamaz!

Popolitikacılar ne kadar “hâin terör” yâveleri ile, sık sık vukû’ bulan vak’alara dil atmak abesi irtikâb etseler de, bu Allâh’sız katliâm hareketlerinin ismi,
14 Temmuz 2021
Ne Darbesi Ulan, Haçlı Seferi!

Ne Darbesi Ulan, Haçlı Seferi!

15 Temmuz katliâmı, şer’î terbiye görmemiş yabânî akıllılar tarafından “darbe” olarak dillere pelesenk edilmiş olsa da, bu, kat’iyyen (darbe) değil; bir
14 Temmuz 2021

(1) Ateist Rejimde Emekli Vâiz…

Şu son, “Asrın 15 Temmuz 1. HAÇLI SEFERİ” ile o kadar apaçık ortaya çıkdı ki, İslâm DÎNÎ gibi mücerred vahye müstenid Allâh nizâmı, ona
29 Temmuz 2017

(9) Ateist Rejimde Emekli Vâiz…

Ehl-i Sünnet’i (İslâmiyyet’i) beğenmeyib mezhebsizliğe kayarak Hakk ve Hakîkatden firâr eden adam ve madam sürüleri, bu serî makâlelerimizin 9.’su da
27 Temmuz 2017

(8) Ateist Rejimde Emekli Vâiz…

39 sene evvel 1977’deki piç mantık, veya (SIZINTI MANTIĞI) bakınız nasıl ilerlemiş; ve 1964’de Graham Fuller’in keşfedib Papalık akâidine uygun din
26 Temmuz 2017

(7) Ateist Rejimde Emekli Vâiz…

(ATEİST REJİMDE EMEKLİ VÂİZ) ATEİST REJİM, HAÇLI AJANINI “MÜSLÜMAN VÂİZİ” DİYE KÜRSÜLERDE AYILTIB BAYILTIR VE DÎNİN İÇİNİ BOŞALTDIRIRSA… (7) Zıyâiyye BEKÇİSİ   Bazı mercimek akıllıların “darbe” dediği “15 Temmuz […]
24 Temmuz 2017

(6) Ateist Rejimde Emekli Vâiz…

1977’de, 39 yıl evvel Hocia denen ajanın, “hazırlanmış tuzak sual” olan “dâr-ı harb” mes’elesine el atması boşuna değildir! Çünki bir fıkıh ıstılâhı
20 Temmuz 2017

(5) Ateist Rejimde Emekli Vâiz…

Bir evvelki makâlemizde, 1964 senesinde F tipi kasaba vâizinin, G.Fuller denen CİA ajanı tarafından 1964 senesinde keşfedilib “Kâinâtın
18 Temmuz 2017

(4) Ateist Rejimde Emekli Vâiz…

Anlaşılmakda müşkîlât çekilen bir noktayı bugün biraz daha îzâha çalışacağız. HAÇLI BATI, 1071 Malazgirt harbinden sonra Anadolu’nun
16 Temmuz 2017

(3) Ateist Rejimde Emekli Vâiz…

(ATEİST REJİMDE EMEKLİ VÂİZ) ATEİST REJİM, HAÇLI AJANINI “MÜSLÜMAN VÂİZİ” DİYE KÜRSÜLERDE AYILTIB BAYILTIR VE DÎNİN İÇİNİ BOŞALTDIRIRSA… (3) Zıyâiyye BEKÇİSİ   Adı geçen vâiz-i mehdî […]
15 Temmuz 2017

-2- Dembokrasinin Allâh’ı, Âhıret Îmânı, İslâm’ı Yokdur Ki Şehîdi Olsun!

DEMBOKRASİNİN ALLÂH’I, ÂHIRET ÎMÂNI, İSLÂM’I YOKDUR Kİ ŞEHÎDİ OLSUN! (2) Ahmed SELÂMÎ   8) “Âhıret’e, Peygamberlere ve diğer 6 îman şartına îmânı”, bütün incelikleri ile ve […]
14 Temmuz 2017

(2) Ateist Rejimde Emekli Vaiz…

Dünki makâlemizde, yahudi-haçlı BATI dünyâsı içün ilk hedefin, 15 asırdır “İslâm dediğimiz Mutlak Hakîkatin” ortadan kaldırılması olduğunu