7 Şubat 2024

Çocuklara Namaz İle Emredin

“-Çocuklarınız yedişer yaşlarını bitirince namaz ile emrediniz, onlar onar yaşlarını bitirmiş oldukları halde -namaz kılmazlarsa bunun üzerine
23 Aralık 2021

Çocuk Terbiyesi

Büyük İslâm ulemâsından İmâm-ı Gazâlî Hazretleri «İhyâu’l-Ulûm» adlı kitabında diyor ki: «Şerîat nazarında çocuk terbiyesi mühim işlerdendir. Çünkü evlâd ebeveyni nazarında Allâh tarafından bir emânettir.
16 Eylül 2020

Ashâb…

24 Haziran 2020

Bilgili Çocuk

Rabbim Allâh Azze, O’dur yaratan, İns ü cin ve kâinât, hep yaratılan...
3 Haziran 2020

Küçüklere Merhamet, Büyüklere Ta’zîm

İzâh: Ma’lûmdur ki, Müslümanlık bir fazîlet, bir insâniyet dînidir. Bütün insanların birbirine hürmet ve merhamette bulunması Müslümanlıkta bir gâyedir.
3 Ocak 2020

Çocuğa Koyulan İsmin Ehemmiyeti

Çocuklarımızın babaları üzerindeki haklarından birisi, doğduklarında kendilerine iyi ve güzel isimler koymakdır. Evlâdımıza vereceğimiz
14 Şubat 2019

Uyku Öncesi Vazîfeler Faâliyeti
Oyun ve Faâliyetler

Bu levhayı hazırlarken, çocuklar öz lisânımız olan osmanlıcaya âşinâlık kazansın diye bilhassa "İSLÂM harf ve sayılarını" kullandık.
14 Şubat 2019

3 Yaş Ve Üzeri Çocukları Akşam Uykuya Hazırlama Usûlü…

Çocuklar, zekâ tekâmülleri, hastalıklara karşı muâfiyet kazanmaları ve vücud sıhhatleri için 21:00 ila 22:00 arasında uyumuş olmaları iktizâ eder. Saat 22:00'den
23 Ekim 2018

Tuz Kristalinden Harf Çalışması

Bu faaliyet, küçük çocuklarla, sadece parmak boyası ile harfleri boyatarak oynanabileceği gibi, hamura harf şekilleri verebilecek çocuklara kadar geniş bir yaş yelpazesine hitâb eder...
20 Eylül 2018

Âşûrâ Gününün Âdâbı Beyânındadır

Muharrem’ül-haramın onuncu gününe ta’zîm etmek, İslâm âdâbındandır, eski bir sünnetdir:
8 Mart 2018

Uykuda Korkanının Okuyacağı Duâ

Peygamber (A.s) den şöyle dediği rivâyet ediliyor: “Sizden biriniz uykuda korktuğu zaman şöyle desin:
22 Eylül 2017

Osmanlıca Elifbâ’sıyla Hâfıza Oyunu

OSMANLICA ELİFBÂ’SIYLA HÂFIZA OYUNU    Hem harfleri öğretmek hem öğrenilmiş harfleri pekişdirmek için, bu oyun küçükden büyüğe çocuklarımıza güzel dakikalar geçirtirken hâfızalarını da güçlendirir. Bu oyun […]
21 Eylül 2017

Müslüman Çocuğuyum

Rabbim Allâh’dır benim,
18 Eylül 2017

“Hiçbir Mü’min Hiçbir Kâfiri Ciddiyetle Dost İttihâz Etmesin!”

Ey mü’minler atalarınızı ve kardeşlerinizi, iymâna karşı küfrü sevmek istedikleri takdirde evliyâ ittihâz etmeyiniz -ya’ni başkaları şöyle dursun veliyleriniz
18 Eylül 2017

“Amel-i Sâlih, Mal Ve Evlâddan Hayırlıdır!”

Vâcib Teâlâ’nın dünyânın serîu’z-zevâl olduğunu bir misâlle îzâh ettikten sonra dünyânın en kıymettâr ni’metleri olan mal ve evlâdın da ferah ve sürûra
16 Eylül 2017

Etfâl

Erirse dîn ve ahlâk, ilhâdın pençesinde,
15 Eylül 2017

Çocuğa Karşı Şefkatli Davranmak Müstehâbdır

Çocuğa karşı şefkatli davranmak müstehâbdır. Akrâ b. Hâbis [1] Rasûl-i Ekrem’in Hz. Hasan’ı öptüğünü görünce:
12 Eylül 2017
ÇOCUK VE OYUN

Çocuk Ve Oyun

Çocuk tab'an şefkat ister;