CEMÂAT


Sözde İslâm, bir ferdi bir ferdine kaynamaz;
Bu halle, utanmadan camide saf saf namaz!

(Öfke ve Hiciv)
(1974)

Da'va-N-F-K
  • "... Müslüman ismi taşıyanları değil, Müslümanlıktan anlayanları..."
  • DÜN VE BUGÜN
  • "Allah’ım; bizi delinin bayram anlayışından kurtarıp mustaribin şevk ölçüsüne kavuşturman için tecelli bekliyoruz!"
  • Da'va-N-F-K
5 Temmuz 2017

Düşmanlarımıza!

DÜŞMANLARIMIZA! Merhûm Üstâd Necib Fazıl   Çatlıyorsun, patlıyorsun, kuduruyorsun, tepiniyorsun! Çünkü bizim şahsiyetimiz var, senin yok! Onun içindir ki, bize ne yapacağını, hangi lekeyi ve çamuru […]
3 Temmuz 2017

Selâmün Aleyküm

SELÂMÜN ALEYKÜM Merhûm Üstâd Necib Fazıl Yolda bir adam gördüm. Seksenlik, süt beyaz sakallı nur yüzlü, başı açık… Bu adamdaki madde ifadesi, o kadar derin ve […]
3 Temmuz 2017

Yâ Müntakîm

YÂ MÜNTAKÎM Merhûm Üstâd Necib Fazıl   Biz, efendiler; İslâmı nurlarını kaybetmiş ve meydanı Allah düşmanlarına açık bırakmış, eski nesillerin acıklı haline karşılık, kupkuru ve yalnız […]
30 Haziran 2017

Bizim Dilimiz Ve Sen

BİZİM DİLİMİZ VE SEN! Merhûm Üstâd Necib Fazıl   Bu dilden anlamayan bir sensin!.. İnsan, hayvan, nebat, cemat, bütün kadrosiyle bütün kâinat, bu dilin mânalarından az […]
28 Haziran 2017

Ruh Hastası

Erbakan bir ruh hastası… Kendi hayâl ve yalanlarına inanan ve göz bebeklerine çizdiği uydurma şekillere gerçek diye bakan bir hasta…
28 Haziran 2017
Zerre ve Kitle

Zerre Ve Kitle

ZERRE VE KİTLE Merhûm Üstad Necib Fazıl Tarihte belli başlı tahakküm ve tasallût zümrelerince milletlerin kıskıvrak bağlanmaları ve iradesiz medyumlar gibi, fermanlara münkat kılınmaları, hep aynı […]
28 Haziran 2017

Hüseyin Nihal Atsız

HÜSEYİN NİHAL ATSIZ Merhûm Üstad Necib Fazıl   Gelelim Nihâl Atsız’a… Sene 1950… Büyük Doğu idarehanesine gelmiştir. O zamana kadar tanıdığım ve yüzyüze geldiğim biri değil. […]
27 Haziran 2017

Üstad’dan Erbakan’a Mektup

Necmeddin Bey; İslâm’da hak ihtar 3 ise size aziz gaye uğrunda en aşağı 300 kere baş vurmuş olan fikir babanız mevkiindeki bu adama, en
27 Haziran 2017
hamidullah-baidullah

Hamidullah-Baîdullah

Dalâlet kumkuması 1- Her şeyden evvel eserine “İslâm Peygamberi” adını koymakla bütün zaman ve mekânın ve topyekûn
26 Haziran 2017
İbn-i Teymiye, dini içinden zedeleyen kâfir

İbn-i Teymiyye

Şimdi bütün bu yolu kaybedişlerin, çamura saplanışların, her şeyi beş hasseden ibaret kuru akıl çerçevesine döküşlerin; ona da nasıl
26 Haziran 2017
mezhebsiz mevdûdî

Mevdûdî

Sapıklık misallerini bir lâboratuar katiyetiyle gözönüne serdiğimiz Hamîdullah isimli, “Baidullah” denilmeyi lâyık mütefekkir taslağından