CEMÂAT


Sözde İslâm, bir ferdi bir ferdine kaynamaz;
Bu halle, utanmadan camide saf saf namaz!

(Öfke ve Hiciv)
(1974)

Da'va-N-F-K
  • DÜN VE BUGÜN
  • "... Müslüman ismi taşıyanları değil, Müslümanlıktan anlayanları..."
  • Da'va-N-F-K
  • "Allah’ım; bizi delinin bayram anlayışından kurtarıp mustaribin şevk ölçüsüne kavuşturman için tecelli bekliyoruz!"
14 Mayıs 2018

İslâm Takvimi

Bu sabah, güzelim Boğaz kıyısının bir köşesindeki bir otelin muhteşem salonlarında, garabeti bakımından son derece
27 Mart 2018

Batı Murâdına Erdi

Batı dünyası, muradına ermiştir. Osmanlı İmparatorluğundan başlıyarak Türkiyeyi çürütmek, İslâmî ruh nescinden ayırmak ve çökertmek muradı… Batı
16 Şubat 2018

Her Şeyden Önce İtikat

Bir adam ömrü boyunca bir şarap fıçısı içinde otursa ve yalnız şarapla yaşasa da “Bu haramdır,biliyor ve doğruluyorum;ama ne yapayım ki,nefsimi
7 Ekim 2017

Diyanet

DİYANET Merhûm Üstâd Necib Fazıl   Bu tabirin, onu temsil eden şahıs ve makam hususiyetine izafetle tarafımızdan “cinayet” diye sıfatlandırdığı fecaat dolu devreler olmuştur. Bu devrelerde, […]
22 Ağustos 2017

Üstâd’ın Kaleminden “İhlasçı”lar

Türk basını, her çeşit günlükler ve haftalıklarla beraber 2 buçuk milyona varan bir (traj-baskı) sahibidir. Bu miktarın 2.300.000’i İstanbul gazete ve
15 Ağustos 2017

Necip Fazıl’dan Mareşal Fevzi Çakmak’a İhtilal Teklifi

Evet, Mareşal… Hocayken kısa bir müddetle çağrıldığım ikinci askerliğimden döndüğüm zaman Genel Kurmaydaki odasında beni perhiz yemeğini
31 Temmuz 2017

İmam-ı Rabbâni’nin Hayatı

Eseri, Allah ve Resulünün kitaplarından sonra dinin en büyüğü… Zatı da, velîlik ikliminin ufku… Hicretin 971’inci yılında Hindistan’ın Serhend
22 Temmuz 2017

Sıçanı Gebertiniz.

Bu dünyada öyle unsurlar vardır ki, birinin hâkimiyeti, mutlaka öbürünün mahkûmiyetiyle kaîmdir. Işığın girdiği yerde karanlığa hiç bir hisse yoktur. Işığın
16 Temmuz 2017

Allahım

Muhal farz: Sonsuz fezanın dibine varsalar… Dibinin dibinin, dibinin dibindeki en dibi, sonu nihayeti bulsalar… ve o “hiç…” çıksa…
10 Temmuz 2017

Allahsız

1 – Güya münevver geçinen, fakat ayağını nereye bastığı ve yüzünü ne tarafa çevirdiği belli olmıyan, kokmaz, bulaşmaz bir zümre vardır ki, Birinci Cumhur
6 Temmuz 2017

Silindir Şapkalı Köpek

Ah, o her şeyin mes’ulü, silindir şapkalı köpek tıyneti!. Ahlâk zaafımız onun, ruh zaafımız onun, fikir zaafımız onun yüzünden… Efsanevî cinayetler, dâsitânî