25 Haziran 2023

Teşrik Günlerinin Tekbirleri

Tekbirlerin Hükmü: Teşrik tekbirlerini getirmek vâcibdir. Tekbirlerin Sayısı ve Lafzı: Getirilmesi vâcib olan yerlerde bir def’a:
23 Kasım 2020

Nimet-i İslâm Ve Tütünün Hükmü

Merhûm Mehmed Zihni Efendi’nin Nîmet-i İslâm nâmındaki fıkıh kitâbının “Orucu İfsâd Edüb Hem Kazâyı Ve Hem Kefâreti İcâb Eyleyen Şeyler” bahsinin
13 Ekim 2020

Dâr-ı İslâm İle Dâr-ı Harbin Mâhiyetleri

Bir dâr-ı İslâm’ın –Allâhü Teâlâ muhâfaza buyursun- bir dâr-ı harbe tahavvülü, İmâm-ı Â’zam’a göre şu üç şartın tahakkukuna mütevakkıfdır:
9 Temmuz 2020

Bir Gün ve Gecelik Namazları İâdesi Lâzım Gelir

(Suâl): Hangi adamdır o ki bir farz namazı terk etmiş olmakla bir gün ve bir gecelik namazları iâde etmesi lâzım gele?
1 Temmuz 2020

Namazını Kim Te’hîr Edebilir?

(Suâl): Hangi kimsedir o ki bedeninde bir özür olmadığı halde namazı vaktinin sonuna kadar te'hîr etmek ona göre câiz ola?
24 Haziran 2020

Altı Kere Yıkanması Sünnet Olan Uzuv

(Suâl): Hangi uzuvdur o ki abdestde altı kere yıkanması mesnûndur (sünnet olmuşdur) ve altı kere yıkanmaktadır?
19 Haziran 2020

Yıkanması Farz veya Farz Olmayan Uzuv

ELGÂZ (BİLMECE) 6 YIKANMASI FARZ VEYA FARZ OLMAYAN UZUV (Suâl): Hangi uzuvdur o ki abdestde anı yıkamak bir zaman farzdır ve bir zaman farz değildir? (Cevâb): […]
3 Haziran 2020

Sünnetin İcrâsı Câiz Olmaz

(Suâl): Hangi abdest veya gusüldür o ki anda sünnet fi'linin birini icrâ câiz olamaz?
27 Mayıs 2020

Oruç Nezri

"Ayın evvelinden ve âhirinden ale't-tevâlî (arka arkaya) iki gün oruç tutmak nezrim olsun" diyen adam ne yapmalıdır?
20 Mayıs 2020

Bozulduğu Hâlde Kazâ Lâzım Gelmeyen Oruc

(Suâl): Hangi sâimdir o ki orucunu bozduğu hâlde kazâ dahî lâzım gelmeye?
13 Mayıs 2020

Ramazân’da Orucu Nâfile Ola..

(Suâl): Kimdir o ki Ramazân'da oruca geceden niyet etmiş olduğu hâlde o gün tutduğu oruc nâfile ola ya'ni farz olarak tutulmuş olmaya?
9 Mayıs 2020

Kadir Gecesi Hangi Gecedir?

Ebü'l-Hasen el-Horâsânî (Rahimehullâh) şöyle buyurmuştur: "Büluğ çağından beri Kadir gecesini hiç kaçırmadım."
8 Mayıs 2020

Ramazân’da Bilâ Özür İftâr Eden…

Nasıl olur ki bir kimse nehâr-ı Ramazân'da (Ramazân gününde) bilâ özür (özürsüz) iftâr etmiş ya'ni orucunu yemiş olduğu halde keffâret lâzım gelmiye?
12 Ocak 2020

Akîka Mes’elesi

AKÎKA MES’ELESİ   Akîka -ki, İslâmî adı nesîke’dir (1)- Doğan çocuğun yedinci günü başı tıraş edilerek kesilen kurbandır. Doğan çocuğun başındaki ana tüyü demek olan akîka, […]
4 Nisan 2019

Duhâna mübtelâ oldu bu ümmet Yâ Rasûlallah…

Duhâna mübtelâ oldu bu ümmet Yâ Rasûlallâh! İçerler zehr-i zakkumu, ne millet Yâ Rasûlallâh!
2 Nisan 2019

Namaz

Namaz, lügatte dûa, şeriatte ise gerekli rükünleri ve ilgili fiilleri yapmaktır. Namaz: Kitap, Sünnet, İcma ile beş vakitte kılınması müslümanlara
15 Ocak 2012

Kadınların İzzeti İffetindedir

“Kadınların mestûriyyetleri, kendilerini sıyânet (=muhâfaza) ve haklarında şeref ve sıyâdetdir. (Sıyâdet, erkekler içün efendilik demek olduğu gibi, kadınlar
30 Temmuz 2011

Lisân-ı İslâm’da Hürriyet, Hukûkuna Mâlikiyyet Diye Ta’rif Olunur

“… Her kânûn-ı Hakk bir vaz’-ı İlâhî olduğundan müstakimdirler. Vaz’-ı beşerî olan kânûnlar ne ilim, ne dîn hiçbiri olamazlar. Bunlar ilim nokta-i