9 Ağustos 2019

Teşrik Günlerinin Tekbirleri

Tekbirlerin Hükmü: Teşrik tekbirlerini getirmek vâcibdir. Tekbirlerin Sayısı ve Lafzı: Getirilmesi vâcib olan yerlerde bir def’a:
4 Nisan 2019

Duhâna mübtelâ oldu bu ümmet Yâ Rasûlallah…

Duhâna mübtelâ oldu bu ümmet Yâ Rasûlallâh! İçerler zehr-i zakkumu, ne millet Yâ Rasûlallâh!
2 Nisan 2019

Namaz

Namaz, lügatte dûa, şeriatte ise gerekli rükünleri ve ilgili fiilleri yapmaktır. Namaz: Kitap, Sünnet, İcma ile beş vakitte kılınması müslümanlara
15 Ocak 2012

Kadınların İzzeti İffetindedir

“Kadınların mestûriyyetleri, kendilerini sıyânet (=muhâfaza) ve haklarında şeref ve sıyâdetdir. (Sıyâdet, erkekler içün efendilik demek olduğu gibi, kadınlar
30 Temmuz 2011

Lisân-ı İslâm’da Hürriyet, Hukûkuna Mâlikiyyet Diye Ta’rif Olunur

“… Her kânûn-ı Hakk bir vaz’-ı İlâhî olduğundan müstakimdirler. Vaz’-ı beşerî olan kânûnlar ne ilim, ne dîn hiçbiri olamazlar. Bunlar ilim nokta-i