25 Mayıs 2024

Üstâd Merhûm’un “Çöp Bidonundaki” Kedi, Köpek Ve Kubur Fâreleri!

Ahmed SELÂMÎ
25 Mayıs 2024

(7) Merhûm Büyük Üstâdı Yâdederken…

Son birbuçuk asır içinde âlem-i İslâm, dışdan ziyâde içinden çıkan fitnelerle bölünüb parçalanmışdır. Gerçi bu iç fitnelerin mûcid ve besleyenlerinin, dışda
25 Mayıs 2024

(6) Merhûm Büyük Üstâdı Yâdederken…

Hazret-i Osmân Radıyallâhu Anh Efendimiz, Cennetle mübeşşer ve Kâinâtın Fahri Aleyhisselâm’ın iki kerîmesine zevc olma şerefine sâhib… Lakâbı da
25 Mayıs 2024

(5) Merhûm Büyük Üstâdı Yâdederken…

O’nun kaleminde hendesesini bulan aşağıda iktibâs edeceğimiz şu hakîkatleri son bir asır içinde hangi şâir, îmân-küfür tefrik çizgisini, O’nun yüzde biri
25 Mayıs 2024

(4) Merhûm Büyük Üstâdı Yâdederken…

Bir evvelki makâlemizde şöyle arzetmişdik: “-Evet, Merhûm Üstâd Necib Fâzıl Beyin ne olduğunu ehline bırakarak, biz, O’nun ne olmadığı
25 Mayıs 2024

(3) Merhûm Büyük Üstâdı Yâdederken…

MERHÛM BÜYÜK ÜSTÂDI YÂDEDERKEN… ASRIN EĞİLMEZ VE BÜKÜLMEZ ÇELİK ÎMÂNLI KALEMİ KOCA ÜSTÂDI İHTİRÂMÂT-I FÂİKAMIZLA YÂDEDERKEN, RÛH-I ŞERÎFLERİNE ALLÂH AZZE VE CELLE’DEN RAHMET-İ VÂSİA NİYÂZ EDİYORUZ… […]
25 Mayıs 2024

(2) Merhûm Büyük Üstâdı Yâdederken…

Bir evvelki makâlemizde, Merhûm Üstâd Necib Fâzıl Beyin (ne olduğu) üzerinde durmamızın bizi aşacağı; ve fakat, (ne olmadığı) noktasında
25 Mayıs 2024

(1) Merhûm Büyük Üstâdı Yâdederken…

Merhûm Üstâd Necib Fâzıl Bey’in, irtihâl-i dâr-ı bekâ eyleyişinden çeyrek asır geçdi; ve hakkında çok şeyler yazıldı. Hattâ bazı ucûbe cücelerin, O’nun
25 Mayıs 2024

Üstâd-ı Muazzez Merhûm Necib Fâzıl Bey’i Yâdederken…

Üstâd Necib Fâzıl Bey Merhûm, îmân ve dehâsıyla beşer târihinde misâline az rastlıyacağımız bir fânîydi. Ancak içinde yaşadığımız yamuk ve
27 Mayıs 2022

Hasretiz Üstâdım…
Ahyed HÂLİDÎ

Gidişinle, gurbetin hasret acısı kaldı,