21 Mart 2020

Mi’râc, Akıl ve İlim

Receb ayının 27’nci gecesine çakılı NÛR SÜTUNU da Mİ’RÂC KANDİLİ adını alıyor. Mi’râc, EŞSİZ ÖNDER EN BÜYÜK PEYGAMBER’e âid rûhan, cismen
10 Mayıs 2019

Ecdâdımızın Çocuk Terbiyesindeki Dikkat Ve Hassâsiyeti…

ECDÂDIMIZIN ÇOCUK TERBİYESİNDEKİ DİKKAT VE HASSÂSİYETİ… Ahmed ZIYÂ . Dîn-i İslâm’da çocukların terbiyesine çok ehemmiyet verilir ve bu sebeble de, izdivâca niyetlendiğinde erkeğe, “çocuklarına annelik” yapabilecek […]
2 Nisan 2019

19) Mi’râc

Cenâb-ı Fahr-ı Kâinât Sallallâhu Aleyhi Vesellem Efendimiz’in mu’cizeleri cümlesinden biri de (Mi’râc)dır.
2 Nisan 2019

Çocuklara Namaz İle Emredin
Hadîs-i Şerîf

“-Çocuklarınız yedişer yaşlarını bitirince namaz ile emrediniz, onlar onar yaşlarını bitirmiş oldukları halde -namaz kılmazlarsa bunun üzerine
2 Nisan 2019

Namaz

Namaz, lügatte dûa, şeriatte ise gerekli rükünleri ve ilgili fiilleri yapmaktır. Namaz: Kitap, Sünnet, İcma ile beş vakitte kılınması müslümanlara
2 Nisan 2019

Vadribûhum!

“Evlâdınız yedi yaşı geçince; Onlara namazı, tam emrediniz!”