16 Kasım 2019

Yegâne Mürşid Ve Kurtarıcı Rasûl-İ Rusül (Aleyhisselâtü Vesselâm)…

İnanmadıkları halde “Sevgili Peygamberimiz” diyecek ve milyonlaca câmi kalabalığını narkozlıyacaklar! “İnandım” diyen isbatını ortaya koyar ve ancak şunu der:
7 Kasım 2019

Mukaddes Velâdet! Ve, Aihm’in Emri: “-Peygamberimiz Denmiyecek!” Rte Ankara’sı: “-Emrin Olur!”

12 Rabiül evvel 1440 tarihinden i’tibâren Lâyık sistem DİB kılavuzluğunda ve bir hafta boyunca “Velâdet-i Nebi Haftası” yapacakmış!.
7 Kasım 2019

Rasûlullâh’ı (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Sevmenin Alâmeti

Bil ki (ey okuyucu) bir kimse bir şeyi sevdi mi, muhakkak onu tercih eder (kendisine seçer). O’na uymayı (O’na muhalefet etmeye) tercih eder. Yoksa
7 Kasım 2019

Modernist Soytarıların Mukaddes Velâdetle Alâkası Olamaz!

Âdet yerini bulsun, sus payı tevzi’ edilsin, “dinsiz!” dedirtmeme küllemesi yağlı yedirilsin, RESMÎ EMNİYET SİBOPLARI İYİ İŞLESİN ve
7 Kasım 2019

Makâm-ı Risâletle Makâm-ı Riyâset Karıştırılamaz; Bunun Mukâyesesi Dahî Muhâldir…

Lâyık demokratik ve cumhûrî beşerî bir sistemin, kendi seküler ve pozitivist ölçülerine uydurarak, (yerli malı haftası) der gibi "Velâdet-i Nebî Haftası" ihdâs etmesi,
7 Kasım 2019

Mevlid-i Nebevî

Fil yılında ve şuhur-ı Rûmiyyeden [Rûmî aylardan] Nisan içinde, Rebiu’l-evvel ayının onikinci pazartesi gecesi, sabaha doğru henüz tan yeri ağardığı vakit,
7 Kasım 2019

O Ki…

S ilâhlı SON Peygamber; İ slâm’ı verdi haber... L â (i l â h e) illallâh: A llâh var, (tanrı yok) der...
7 Kasım 2019

Velâdet Kandili Şeytanları!

Zaman plânında12 Rabîülevvel, insanın, cinnin, meleğin, topyekûn Kâinât’ın ve bütün peygamberlerin de PEYGAMBERİ, alâ
7 Kasım 2019

Velâdet Kandili Mi İmiş?

Rasûl-i Rusül Aleyhissalâtü Vesselâm ile yüzümüz olmadığı hâlde ve ayak ucunda olsak da, olmayan ağzımızla, duymayan kulağımızla, görmeyen gözlerimizle,
5 Temmuz 2019

Peygamber-i Zişân Efendimiz Ümmetine Güzel Ahlâkı Ta’lîm Ve Telkîn Buyurmuşlardır

İzâh: Evet… Pek bedihidir ki, Peygamber-i Zişân Efendimiz bütün kemâlât-ı ahlâkiyeyi hâiz idi. Ümmet-i merhûmesine de en güzel ahlâk düsturlarını ta’lîm ve