10 Nisan 2019

İslâmiyet Dışında Yemîn Olamaz!

Yemîn, Şerîat’da Arabça bir ıstılah... Kasem  ve halîf de bunun mürâdifi... Cenâbı Hakk Azze, “Yeminlerinizi koruyun!” buyurur!.
10 Nisan 2019

Başvekîl’den Değişmez Tabu: Anayasal Dîn İnancı!

Topal Dursun’un oğlu Başvekîl Sayın Binali Bey “anayasa” ile alâkalı fevkâl’âde can sıkan beyanlarda bulundu. 1000 yıldır milyonlarca
9 Nisan 2019

Yemîn

Kitâbım rafta... hukûk; guguk, Parlömanlarda Rubûbiyet. Ana baba der abuk sabuk… Bu yasalarladır hürriyet!
11 Temmuz 2018

(2) Şevket Eygi Beyin Dediği Gibi Yemin, Bir Müslüman İçün Dînî Bir “Ritüel!” Midir?

Şevket Bey aynı yazısında devam ediyor: “Medenî ve gerçekten demokrat ülkelerde kişiler kendi kutsal kitaplarına el basarak
11 Temmuz 2018

(1) Şevket Eygi Beyin Dediği Gibi Yemin, Bir Müslüman İçün Dînî Bir “Ritüel!” Midir?

Şevket Eygi Bey 4.7.2011 efrencîsinde şunları yazdı: 1)  “-İSLAM dininin yeminlerle ilgili hükümleri vardır. Yemin, bir Müslüman için dinî bir
8 Temmuz 2018

İslâmiyyet Dışında “Yemin” Olmaz, “Şehid” Olmadığı Gibi…

İslâmiyyet’de “yemîn”, Kur’an, Sünnet ve icmâ’-ı ümmet ile sâbit bir (akid)dir; ve dolayısıyla “zarûrât-ı dîniyyeden” olup, ona, edille-i şer’iyye
1 Mayıs 2016

“İnançlara Eşit Mesâfede Olmak” Gözboyaması!

İsmail Kahraman’ın “laiklik anayasada olmamalı” demesi üzerine ne kadar (îmânsız dinsevmez) varsa, topu da AKP içindekiler de
28 Haziran 2011

Kamalizma Dîninin Yemîni, Şerîatın Mi’râcı, Modern Câhiliyye Ve Tanrılar…

23 Temmuz 1908’deki İT (İttihad-Terakki) ısyân ve tuğyânı ile İslâmiyyet yasaklandıkdan sonra, “meşrûtiyet sonra cumhuriyet”dinine geçildi… Bunu