Ömer YİĞİTOĞLU

Muharrir

BÜTÜN TAHRÎRÂTI

8 Mart 2021

Teşekkür Mü Teeccüm (Kızmak) Mı Borçluyuz?

Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in 1400 sene evvel vukûunun tahakkuk edeceğini haber verdiği bir vâkıa günümüzde zuhûr etmişdir.
23 Nisan 2020

23 Nisan, Narkozlu İnsan Ve Varlığı Silen Nisyân!

İlham Gencer adında bir şarkıcının A haber'de Yaz-Boz programı 30.12.2013 târihinde  şarkılar hakkında söylediği
23 Eylül 2017

-1- İslamoğlu’nun Tasavvuf Üzerinden İslâm’ı Tahrîfi

Son zamanlarda “Sosyal Medya” denilen âlemde bazı İslâm düşmanları tarafından tarîkatlara tasalluten gerek onu inkâr ederek,
10 Ağustos 2017

Tefsîr (!) Müsveddelerine Bir Misâl…

Allâh düşmanlarının en büyük alâmeti Rasûl-i Rusûl Aleyhisselâm’a îmân ve itâati kâle almamak, O’nu devre dışı bırakmakdır.
24 Nisan 2016

Sam Yeli Gibi Bir “Kutlu Doğum Haftası” Daha, Gene Geldi Geçdi!

Elmalılı Muhammed Hamdi Efendi Rahmetullâhi Aleyh, tefsîrinde "Tüm ilâhî kitâblarda: "Gelecek olan son Peygamber’in,