İbrâhim Selçuk GÜLŞENÎ

Muharrir

BÜTÜN TAHRÎRÂTI

17 Aralık 2022

Allah’sızlığın Noel’i, Müslümanın Gâvurluğu!
İbrâhim Selçuk GÜLŞENÎ

Sene 1965, Anadolu’da muhafazakâr insanların yaşadığı şehir olmıya hevesli görünen, küçük, şirin bir kazacık.. “Gazi İlkokulu, 19 Mayıs
7 Kasım 2013

Cızz Hoca…

(NOT: Bu hikâye aynen yaşanmışdır.) Sanki düşecekmiş gibi birbirine yaslanmış, yine düşmemek için, birbirini tutan; tek katlı kerpiç
24 Temmuz 2012

Merhamet

Sonsuz  merhamet sâhibi, merhametlilerin en merhametlisi, güç, kuvvet ve kudret ancak kendisine mahsus olan Cenâb-ı Allâh (azze ve celle)dir.
14 Mayıs 2012

Samyeli

Yahudinin pompaladığı, İttihat ve Terakkî mason ve eşkiyalarının körüklediği, kavurucu, yakıcı yıkıcı, kül edici, Sam Yeli son Osmanlı çınarı,
9 Nisan 2012

Al Sana Hakikat, Al Sana Rüya

Başta Allah'a (Azze ve Celle) ve onun Sevgili Habibine (SAS), aşkın, bağlılığın, sevginin, muhabbetin azalıp pörsümesi. Mutlak nizamın
21 Mart 2012

Ham Yobaz Ve Kaba Softa

Eli ve kalemi öpülesi, Merhum üstadım Necib Fazıl efendim, elini ve kalemini tekrar, tekrar ihtiramla, hürmetle öper, öperim. Siz hep öyle