7 Nisan 2022

İmâm-ı A’zâm Hazretlerinin Tesbîh Duâsı

İMÂM-I A’ZÂM HAZRETLERİNİN TESBÎH DUÂSI İmâm-ı A’zâm, Allâh’ı rüyâsında doksan dokuz defa görmüş, yüzüncü defa da görürsem kıyâmet gününde bu ümmetin kurtulması için ne yapmaları lâzım […]
1 Nisan 2021

40 Yaş Kemâle Erme Duâsı

Hattâ insan sinn-i rüşdolan on sekiz ve ba’dehû kırk yaşına bâliğ olduğunda: Yâ Rabb! Bana ve benim vâlidem ve pederim üzerine in’âm ettiğin ni'metine
24 Temmuz 2020

Ayasofya-i Kebîr Câmi’-i Şerîf Duâsı

Atamız Fâtih Cennetmekân’ın vakfı olan Ayasofya vakfiyenâmesini politikacıların sulandırmasına müsaade etme!
1 Temmuz 2020

Azgınlığın Ve Sapkınlığın Şu’mundan Allâh’a Sığınma Duâsı

İstanbul Sözleşmesi LGBT’yi azdırdı! İngiliz ve birkaç Haçlı imzalamadı! Moskof Putin homoluğu YASAKLADI! Ankara âileyi çatırdatıyor! AKP ise haçlılardan
24 Mayıs 2020

Yeni Ay (Hilâl) Görüldüğünde Okunacak Duâ

YENİ AY (HİLÂL) GÖRÜLDÜĞÜNDE OKUNACAK DUÂ Allâhümme ehhi’l-hü aleynâ bi’l-emni ve’l-birri ve’s-selâmeti ve’l-islâmi ve’t-tevfîkı limâ tühıbbü ve terdâ ve’l-hıfzı ammen teshatu. Rabbî ve rabbüke’l-lâh. Mânası: «Allâhım, […]
13 Nisan 2020

Îmânı Muhâfaza Duâsı

Müslümana yaraşan, sabahta ve akşamda şu duâya sarılmaktır. Çünki bu duâ küfürden korumaya sebebdir. Bu duâ Peygamberimiz’ (Sallallâhü aleyhi vesellem) in duâsıdır:
1 Nisan 2020

İmâm-ı A’zâm Ebû Hanîfe Rahmetullâhi Aleyh Hazretleri’nin Tâûn (Salgın Hastalıklar) Hizbi

Bağdat şehrinde vebâ-i azîm vâki' oldu ve ol tâûndan (şüyûh-i) insandan mâadâsı hafaza-i Kur'ân-ı Kerîm ve hamele-i Kur'ân-ı Mecîd'den on iki bin sıbyân vefât etdi.
30 Mart 2020

Salgına Şifâ Olan Salâvât-ı Şerîfe

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî (kuddise sirrûh) döneminde salgın hastalıklar olmuş, iki oğlu hastalanıp vefât etmiştir. Salgın artıp şehirlere yayılınca Efendimiz’e (Sallallâhu aleyhi ve sellem)
18 Mart 2020

Ebû Zerr Hazretleri’nin Duâsı

Ali (Radıyallâhu anh)dan rivâyet edildiğine göre, bir kere Cibrîl (Aleyhisselâm) Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in yanındayken, Ebû Zerr (Radıyallâhu anh) çıka geldi.
10 Mart 2020

Mektûbat’dan Düşmana Karşı Duâ

Korkulu yerlerde ve düşman istilâsı hâlinde emniyet ve ferahlık için Kureyş Sûresinin okunması tecrübe edilmişdir.
10 Mart 2020

Bir Yerdeki Şerrden Korunma Duâsı

«Bir kimse bir yere iner de, sonra “Allah'ın tam olan kelimeleriyle yarattıklarının şerrinden sığınırım”, derse, o yerden gidinceye kadar ona
14 Şubat 2020

Mekâlîd: Semâ Ve Arz Hazînelerinin Miftâhı

 [Göklerde ve yerde olan hazînelerin cümlesinin anahtarı Allâhü Teâlâ’nın kazb-i kudretindedir.] Binâenaleyh; cümlesinde dilediği gibi tasarruf eder. Çünki; her şey’in hâlikı olunca
27 Eylül 2017

Muharrem Ayında Okunacak Duâ

Bu duâ Muharrem ayının 10. Günü 10 defa okunmalıdır. Çok tesirli bir duâdır. Muharrem ayı senenin ilk ayıdır. Onun için, o senenin hakkımızda hayırlı
11 Ağustos 2017

Emîr Buhârî Hazretlerinin Hizbi

EMÎR BUHÂRÎ HAZRETLERİNİN, “GÖKDEN KAZÂ YAĞMURU YAĞSA, BİİZNİLLÂH OKUYANIN BİR KILINA ZARAR GELMEZ” BUYURDUĞU HİZBİ Hâzâ hizbu Emîr Buhârî   Bismillâhirrahmânirrahîm Allâhümme salli alâ Muhammedi’v-ve âlihî […]
17 Temmuz 2016

Zâlim Ve Kötü İnsanlardan Korunma Duâsı

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdular: "Herkim sabah ve akşam bu duayı 3 kere okursa, o kimseye ani
17 Temmuz 2016

Tevbe Sûresinin Son İki Âyeti Hakkında

Yapılan rivayete göre, Resulullah (S.A.V.) buyuruyor ki: "-Kim bulunduğu günde Tevbe suresinin sonundaki iki ayeti okursa, o gün ölmez.'