9 Şubat 2019

Hayrettin, Cennetmekân Abdülhamîd Hân’la Efgânî “Maskara” Ve Masonunu Aynı Kefeye Koymaz Mı!?.

Müctehidîn-i (!) cümhûriyyeden Karaman Hayrettin, 18. Aralık târihli Yenişafak’daki köşesinden pek elemnâk bir yazı  ile, “Şii gayzı köpürtdü” dense
9 Şubat 2018

Halîfe-i Müslimîn Cennetmekân Abdülhamîd Hân’ı Yâdederken!

Halîfe-i Müslimîn Büyük Sultan Abdülhamîd Hân Aleyhirrahmeti Ve’l-ğufrân Efendimiz Hazretlerinin Âhıret-i Dâr-ı Bekâ’ya irtihâlleri
24 Mayıs 2017

Cemaleddin Esedabadi (Afgani) İngiliz Ajanı Mıydı?

Her ilahiyatçıdan bir ses çıkıyor. Her biri farklı ve hiçbiri birbirini doğrulamıyor. Müslümanları savurmak isteyen bu tahrifçiler kim ve nereden
27 Aralık 2011

On Sarkosıçan Ve Yüz Merkeçıyan, İçdeki “Bir Fransız Kalmış” Eder Mi?!

İki hafta kadar, Sarkozyan denen Frenkbaşı ile yatıb onunla kalkanların hâli tam bir trajikomik rezâletdir; ve bunun, devlet olma haysiyetiyle de bir îzâhı