Dâvûd EMÎROĞLU

Muharrir

BÜTÜN TAHRÎRÂTI

9 Nisan 2012

Sahtekâr Dîn Âlimleri

Hayrettin Karaman makalesinde suret-i haktan görünerek Müslümanların zihinlerini bulandırıp sulandırarak, asırlardan beri muhkem ehl-i
24 Kasım 2011

Kemalist Eğitimin Getirdiği Şikâk-ı Baîd

Birlik olmak, yekvücûd olmak, beraber olmak, müttefik olmak / bölücü olmamak, nifak çıkarmamak, hizipci olmamak v.s.
9 Kasım 2011

Bedir – Uhud – Hendek

Cenâb-ı Allâh’ın vaz’ ettiği dîn, ilk insan ve ilk peygamber olan Âdem aleyhisselâm ile başlayıp M… Aleyhisselâm’a kadar hakkı bâtıldan
6 Kasım 2011

Lâik Devlet Ve Lâik Olmayan Ferd?

Bugün mîlâdî takvimler 6 Kasım 2011 tarihini gösteriyor. Saat 7.00 civarı. İçinde bulunduğum 400 bin civarında nüfusa sahip şehrin
14 Eylül 2011

Müslümân “Olmak” Mı, “Oldum Sayılmak” Mı?

Müslümân olmakla “müslümân oldum” sanmak arasındaki fark, îmânla küfür arasındaki farkla müsâvîdir. Îmân: İnanmak, kabûl etmek,