Dâvûd EMÎROĞLU

Muharrir

BÜTÜN TAHRÎRÂTI

24 Kasım 2022

Kemalist Eğitimin Getirdiği Şikâk-ı Baîd

Birlik olmak, yekvücûd olmak, beraber olmak, müttefik olmak / bölücü olmamak, nifak çıkarmamak, hizipci olmamak v.s.
13 Nisan 2019

Müslümân “Olmak” Mı, “Oldum Sayılmak” Mı?

Müslümân olmakla “müslümân oldum” sanmak arasındaki fark, îmânla küfür arasındaki farkla müsâvîdir. Îmân: İnanmak, kabûl etmek,
9 Kasım 2018

Bedir – Uhud – Hendek

Cenâb-ı Allâh’ın vaz’ ettiği dîn, ilk insan ve ilk peygamber olan Âdem aleyhisselâm ile başlayıp M… Aleyhisselâm’a kadar hakkı bâtıldan
9 Nisan 2012

Sahtekâr Dîn Âlimleri

Hayrettin Karaman makalesinde suret-i haktan görünerek Müslümanların zihinlerini bulandırıp sulandırarak, asırlardan beri muhkem ehl-i
6 Kasım 2011

Lâik Devlet Ve Lâik Olmayan Ferd?

Bugün mîlâdî takvimler 6 Kasım 2011 tarihini gösteriyor. Saat 7.00 civarı. İçinde bulunduğum 400 bin civarında nüfusa sahip şehrin