26 Ağustos 2020

10 Muharrem Bir Kurtuluş Bayramıdır!

Allâh Azze ve Celle sevdiği kullarını çeşitli mihnet ve cefâ ile imtihân eder. Büyüklerimiz keder ve güçlük çekmediklerinde: “-Ben Allâh’ın rızâsını mı kaybettim ki
25 Ağustos 2020

Âşûrâ Günü Mâtem Günü Olamaz, İslâm, Matemden Münezzeh Bir Dîn…

“Âşûrâ gününün fazıletlerindendir ki, Hazret-i Hüseyin (radıyallahu anh) o gün şehid olmuşdur. Ümmü Seleme (radıyallahu anha) anlatır: “-Rasûlullâh
20 Ağustos 2020

10 Kasım Ve 10 Muharrem Deyince…

“10 kasım” dendi mi, bir “mâtem günü” anlaşılması ve bunun da mücerred T.C. mekânına âid olması, dünyâ târihi içinde şübheleri celbeden bir nokta!
20 Ağustos 2020

“1 Muharrem Yılbaşı” Ne Demek?

Müslümana âid mukaddes takvimde başlangıç, Rasûl-i Rusül Aleyhisselâm’ın muazzez hicretini esas alır; ve zamana hâkimiyyet  keyfiyeti, müslümanın
20 Ağustos 2020

Yeni Yılınızı Tebrîk Ederiz…

YENİ YILINIZI TEBRÎK EDERİZ… Hicret, Kâinâtın Efendisi elinde başlıyan ALLÂH aşkına dayalı kutsî ve mutlak hürriyet ve istiklâlin, Mekke’den Medîne’ye uzanan temeli; Sıddîkların Ekberi berâberliğinde, en […]
5 Eylül 2019

Âşûrâ Gününde Oruç Tutmak

İzâh: Âşûrâ orucu mendûbdur. Hem âşûrâ gününde, hem de ondan bir gün evvel, bir gün de sonra olmak üzere üç gün muttasıl tutulacak oruçların sevâbı pek
5 Eylül 2019

10 Muharrem 1441 Âşûrâ Günü Münâsebetiyle

Kâinâtın Fahri Peygamber-i Zîşân Aleyhisselâm Mekke müşriklerinden kurtuldu ve Hicret’den sonraki ilk 10 Muharrem Âşûrâ gününde müslümanların
20 Eylül 2018

Âşûrâ Günü Oruç Tutmak

Ebû Hureyre Radıyallâhu anh’ın bildirdiği hadîs-i şerîfde: “- Benî İsrâil’e bir gün oruc farz kılındı. O gün de Muharrem’in onuncu günü olan Âşûrâ
1 Ocak 2012

Yeni Yıla Orucla Başlamak

İbn-i Abbas radıyallâhu anhumâ’ın bildirdiği harîs-i şerîfde: “Zilhiccenin sonuncu günü ile Muharremin birinci günü oruç tutan