20 Eylül 2018

Hz. Muaviye’ye Düşman Olan Seyyide Hz. Ali Buyurdu

Seyyidlerden, Kainatın Efendisine bağlı mukaddes sülaleden birisi, Muaviye Hazretlerine düşmanlık edermiş… Bir gün bu seyyid, İmam Rabbani Hz.lerinin
20 Ağustos 2018

Meşahirü’n-Nisa’nın, Nimet-i İslam’ın Müellifi: Mehmed Zihni Efendi

Helmut Ritter: ''Öyle büyük şahsiyetler yetiştirmişsiniz ki, onlar Avrupa’da olsalar, biz onları baş tacı ederdik. Onlardan birisi de bu Mehmed Zihni
30 Ağustos 2017

Ahmet Davudoğlu Kimdir?

Ahmet Davudoğlu, fıkıh ve hadis alimi. Son devirde yetişen din adamlarındandır. 1967 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Konya’da açılan
15 Ağustos 2017

Said bin Harise

Ebu Velid anlatıyor: 88 yılında Müselleme bin Abdulmelik ve Abdullah bin Velid b. Abdulmelik komutasında, Rum diyarına(Anadolu) savaşa gitti.Biz
12 Şubat 2012

(2) Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri Kuddise Sirruh

Mevlânâ Hâlid, Tahran'dan; Bistâm, Harkan, Semnân ve Nişâbur'a geçti. Geçtiği yerlerdeki evliyâyı, şiirleriyle medheyledi. Ariflerin kutbu Bâyezîd-i
12 Şubat 2012

(1) Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri Kuddise Sirruh

On sekizinci yüzyılın sonu ve on dokuzuncu yüzyılın başında Irak ve Şam'da yetişmiş büyük velîlerden. İnsanlara hak yolu göstererek hakîki saâdete, kurtu