24 Mayıs 2018

Üstâd-ı Muazzez Merhûm Necib Fâzıl Bey’i Yâdederken…

Üstâd Necib Fâzıl Bey Merhûm, îmân ve dehâsıyla beşer târihinde misâline az rastlıyacağımız bir fânîydi. Ancak içinde yaşadığımız yamuk ve
15 Aralık 2011

Bu Adam!

Medya ve o medya denen aşşağılık nesneye yalan, dolan, iftirâ ve karalamanın mutfak çöplüğü vazifesi gören topyekûn “kubur farelerinin”, bu adam
7 Nisan 2008

Kendini, “Hocayım”la Balon Gibi Şişirenler…

Geçdiğimiz seçim, “demokrasi, parti, sandık ve oy!” diye yırtınan nice fırkaların, içlerine âit pek iğrenç röntgen filimlerini sergiledi; ve ecdâdın “idâre-i