14 Temmuz 2023

-1- Dembokrasinin Allâh’ı, Âhıret Îmânı, İslâm’ı Yokdur Ki Şehîdi Olsun!

DEMBOKRASİNİN ALLÂH’I, ÂHIRET ÎMÂNI, İSLÂM’I YOKDUR Kİ ŞEHÎDİ OLSUN! (1) Ahmed SELÂMÎ “15 Temmuz 2016 Haçlı Seferi’nden” sonra AKP iktidârının kılavuzluğunda bir “Dembokrasi Şehidi” “Dembokrasi Nöbeti” […]
14 Temmuz 2023

15/Temmuz/2016 Ve Fıtrat Hılâfına Dîn Uydurmak Ve Hüküm Vaz’etmek…

15/Temmuz/2016 cinnet târihi, Tanzîmât’dan beri ve hele 96 yıldır, Neo-Haçlı Cebhesi “güdümünde” Osmanlı-İslâm Coğrafyasında “Dinsiz bir kavim
14 Temmuz 2023

(1) Ateist Rejimde Emekli Vâiz…

Şu son, “Asrın 15 Temmuz 1. HAÇLI SEFERİ” ile o kadar apaçık ortaya çıkdı ki, İslâm DÎNÎ gibi mücerred vahye müstenid Allâh nizâmı, ona
17 Temmuz 2017

20 Maddede Darbedeki ABD

'15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ana üssü İncirlik, Komuta Merkezi ise Akıncı Üssü’ydü. Psikolojik harekât merkezi Büyükada
29 Mayıs 2017

15 Temmuz’a, Acaba, Hangi Zirvede Yeşil Işık Yakıldı?

Türk tarihinin “gizli darbecisi” Brzezinski... Türkiye açısından önemi, 12 Eylül darbesinin arkasındaki gizli isim olmasıdır.