Yûsuf HANÎF

Muharrir

BÜTÜN TAHRÎRÂTI

29 Aralık 2017

Muhammed ʿĀkif Ersoy Ve Xayreddīn Qaraman’ın Cemâlu’d-Dīn Efgānī Müdāfaʿalarının Qıymet-i ʿİlmiyyesi

“Diqqate şāyān bir diğer xusūs da bu adam [Efgānī, y.h.] ve muʿaqqiblerinin, Sünnīlerin anladığı ve ʿamel etdikleri İslâm'ı öyle veyā böyle
5 Ağustos 2017

Cemaleddin Afgani’nin Masonluğa Girişi

Cemâlu’d-Dîn ‘Efgânî”nin masonluğu umûmiyyetle 1280’lerde (1870’ler), ikinci Mısır ikâmeti esnâsında başlatılır.(1) Oysa eldeki ba’zı
26 Mayıs 2013

Diyānet’in Hadīs projesi

Bu sefer Reuters haber yapmış Diyānet’in şu ma‘hūd Hadīs projesini. Bu proje frenkleri heyecanlandırdığı kadar bizimkileri
10 Kasım 2011

Lâtīfe, Rızā Nūr’un Yazdıklarından Habersiz Miydi?

Ahmed Fāruq el-Qarsī beyin 1428’de (2007), Yeni Furkanmecmū‘asının 11. ‘adedinde neşredilen “T.C. Çarşaf’a Medyun-i Şükrandır!”
25 Eylül 2011

Sekülarist Tayyib!

Tayyib bey Mısırlılara “lâiklikden korkmayın!” demiş. “Bir Müslüman(!) da pek âlâ lâik bir devleti yönetebilir” demiş (misâl, kendisiymiş).