12 Kasım 2020

Rakı…

RAKI… Atapaşa ölse de, leblebi rakı yaşar, Seksen ikinci yılda, rakıda sahte başlar! Doksan dörde tırmandı, sahte rakı ”şehidi;” Rakı ”kutsal” içkidir, izden ilkeden taşar! Rakıda […]
12 Kasım 2020

Ölüm!

ÖLÜM!   On kasımda bir ülke, mâtemlere bürünür, Nice hesablar bugün, defterlerle dürülür! Dönüş mutlak Rabbedir, mâsivâ senin olsa; Allâh’dan gelen hüküm, Kâinât’a süzülür! İbret almaz […]
20 Ağustos 2020

10 Kasım Ve 10 Muharrem Deyince…

“10 kasım” dendi mi, bir “mâtem günü” anlaşılması ve bunun da mücerred T.C. mekânına âid olması, dünyâ târihi içinde şübheleri celbeden bir nokta!
9 Kasım 2018

-2- 10 Kasım Münâsebeti İle İlk Ve Son Türkiye Reis-i Cumhûrları Ne Dedi?..

Bu seneki 10 Kasım’da yani “Ebedî Şef M. Kamal Paşa’nın” 78. Ölüm yıldönümünde, CB RTErdoğan Bey çok “görkemli ve mahabbetli” tes’îd
8 Kasım 2018

-1- 10 Kasım Münâsebeti İle İlk Ve Son (T.C. Reis-i Cumhûrları) Ne Dedi?..

Türkiye’de meşrûtiyet ve cumhûriyet devirlerinin târihi nedense millet ve dünyâdan saklanmaktadır. Bir takım ölen zevâtın vasiyetleri, hatırâtı, nice