5 Ocak 2020

Şîa Hakkında Ebu’s-Suûd Efendi Hazretleri’nin Fetvâsı

481. Mesele: Tâife-i mezbûre şi’adan olmak da’vâ ederler, “lâ ilahe illallah” derler iken, bu mertebeyi îcâb eden halleri nedir, mufassal ve meşrûh beyan
22 Şubat 2019

(12) Haçlı Yeni Yılına Girişde Kaş Yaparken Göz Çıkaranlar, Hattâ Mil Çekenler!

HAÇLI YENİ YILINA GİRİŞDE KAŞ YAPARKEN GÖZ ÇIKARANLAR, HATTÂ MİL ÇEKENLER! (12) Zıyâiyye BEKÇİSİ . HUMEYNÎ’YE GÖRE “İRAN ORDUSU PEYGAMBER ORDUSUNDAN ÜSTÜNMÜŞ!” Çakma Üstad Dilipak, Şii […]
23 Eylül 2017

-1- İslamoğlu’nun Tasavvuf Üzerinden İslâm’ı Tahrîfi

Son zamanlarda “Sosyal Medya” denilen âlemde bazı İslâm düşmanları tarafından tarîkatlara tasalluten gerek onu inkâr ederek,
6 Haziran 2017

Humeyni

Ehli Beyt ve Şia aynı manadadır. Ehli Beyt Mektebinin de bu ümmetin parçası olduğuna inanıyorum. Mezhep ihtilafına, mezhep holiganlığına hayır diyorum. Şia’sıyla Ehli Sünnet’iyle hepsi bir ümmettir. Sünniliği bir kimlik olarak görmem. Ben sünniyim demem… (Mustafa İslamoğlu, Soruya verdiği cevap)
21 Nisan 2016

(2) Sünnîlik Olmadan İslâm Mı Olurmuş, Gülünç!

İslâm ve mezhebler târîhi akıllı ve anlayışlı bir gözle tedkîk edilmeden, sünnîlik, şiilik ve vehhâbîlik gibi mezheblerin hakîkatı aslâ