29 Ocak 2018

Hat ğalât, imlâ ğalât, inşâ ğalât, ma’nâ ğalât

Nüshâ-i âşufte-i dîvân-ı ömrüm sorma hiç! Hat ğalât, imlâ ğalât, inşâ ğalât, ma’nâ ğalât
18 Kasım 2017

Cahil Kemalistlere Tarih Dersi

Kavgaların Ortasında Bir Alim: Mustafa Sabri Efendi – Yanlışlar ve Gerçekler... Adı bir okula verilmek istenince kıyameti koparan Kemalistler yine
9 Haziran 2017

(2) Türkiye Gazetesinde Şeyhulislâm Hazretlerine Hakâret!

12)Gayr-i İslâmi rejim veya devlet her ne ise, başına “başkan” seçerken, eğer müslümanların yıllarca evvel Hakk’ın Rahmetine kavuşmuş,
23 Eylül 2014

(5) Türkiye Gazetesinde Şeyhulislâm Hazretlerine Hakâret!

Kendisini Son asır ulemâ ve velîlerinden Merhûm Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri'ne nisbet eden bir grubun gazetesi “Türkiye” nâm
25 Temmuz 2014

(4) Türkiye Gazetesinde Şeyhulislâm Hazretlerine Hakâret!

25) (Altı .oklu) ve (kurt totemli) şebekeler eline düşmüş derme çatma ÇATI (kerestelerini) aşağılamak ve çiviliyerek delik deşik etmek