27 Şubat 2020

Regâib Kandili…

Receb ayının ilk cuması, Regâib Kandili olarak tes’îd edilir ki, bu, 15 asırdır ehl-i sünnet müslümanlarının mübârek günlerinden biridir... Diğer mübârek
22 Kasım 2019

Îmân Tazelemek…

İzâh: Lâ ilâhe illallâh kelime-yi tevhîddir, bununla Cenâb-ı Hakk’ın başka hâlık, ma’bûd bulunmadığı ifâde edilmiş olur. Binâenaleyh bu mübârek kelime
5 Nisan 2019

Lâ İlâhe İllallâh!
Hadîs-i Şerîf

Ebû Zer (Radıyallâhu Anh) Hazretleri der ki: Peygamber Sallallâhu Aleyhu ve Sellem şöyle buyurdu: “-Hiçbir kul yokdur
19 Eylül 2017

Müslüman Kime Derler?

Çocuklar, Kelime-i Tevhîd’in, ya’ni (Lâ İlâhe İllallâh Muhammedu’r-Rasûlullâh) demenin ma’nâsını biliyorsunuz: Bu, “Yalnız bir Allâh
14 Eylül 2017

Kelime-i Tevhîd

Hakk Teâlâ Hazretleri birdir ve Hazreti Muhammed (a.s.) gerçek peygamberidir. Hazreti Muhammed (a.s.) Allâhu Teâlâ’nın varlığını, birliğini, ortağı