Sizlerden Gelenler

Kâriîn-i Kirâmımız tarafından kaleme alınmış tahrîrât...

BÜTÜN TAHRÎRÂT

1 Nisan 2020

Görünen Ve Görünmeyen…

Yazıya şu hezeyân cümle ile başlıyorum, “hâkimiyet milletindir!” Bu hezeyân cümle zamanla şekil değiştirerek son olarak  “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!” halini alm
9 Nisan 2019

Yemîn

Kitâbım rafta... hukûk; guguk, Parlömanlarda Rubûbiyet. Ana baba der abuk sabuk… Bu yasalarladır hürriyet!
22 Mart 2019

Cumhûriyetin Lâik Ve Demokrat Adam Ve Madamlarını “Oylamamak, Büyük Vebâl” Mi?

Hilâfetin ilgâsından bu yana Türkiye, Cumhûriyet’in hâkim olduğu bir beldedir. Kurucusu da “Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan
28 Kasım 2011

Zamanın Mi’marîye Yüklediği Ma’nâ: Şam’daki Süleymaniyye Cami’i ve Külliyesi

Her bina bir mimari eser değildir. Zira, mimarlık bir kültür meselesidir ve insanın barınabilmesi, korunabilmesi gibi pratik nedenlerle inşaa