Sizlerden Gelenler

Kâriîn-i Kirâmımız tarafından kaleme alınmış tahrîrât...

BÜTÜN TAHRÎRÂT

16 Mayıs 2021

Zamânın Mi’marîye Yüklediği Ma’nâ: Şam’daki Süleymâniyye Cami’i ve Külliyesi

Her bina bir mimari eser değildir. Zira, mimarlık bir kültür meselesidir ve insanın barınabilmesi, korunabilmesi gibi pratik nedenlerle inşaa
7 Nisan 2021

-7- Durun Kalabalıklar!

Resûl-i Ekrem (aleyhisselam) zamanında birçok mucizesine şahit olan Amr bin Hişam, hem her şeyin sahibi Allâh’tır deyip hem de Allâh dünyaya,
29 Mart 2021

-6- Durun Kalabalıklar!

DURUN KALABALIKLAR! (6) Efe URAL DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NE BAĞIŞ YAPAN BİLL GATES AŞI POLİTİKASI ARDINDA GERİDE NE BIRAKTI? Geçmişte, Afrika’dan Asya’ya Amerikan’dan Avrupa’ya kadar hemen her […]
22 Mart 2021

-5- Durun Kalabalıklar!

DURUN KALABALIKLAR! (5) Efe URAL Rahmi Koç, idolleri arasında olan, insanların hayatını kolaylaştırdığı ve barış için çalıştığını belirttiği David Rockefeller ile. David Rockefeller’in elinden  ‘Hayırseverlik’ alanında […]
15 Mart 2021

-4- Durun Kalabalıklar!

DURUN KALABALIKLAR! (4) Efe URAL Rapor… Amerikan Dış Politika Konseyine ve İsveç Güvenlik-Kalkınma Politikasına bağlı olan Silk Road Enstitüsü’nün hazırladığı bir rapor var. Raporda Türkiye’nin iç politikasına […]
8 Mart 2021

-3- Durun Kalabalıklar!

DURUN KALABALIKLAR! (3) Efe URAL   Her zaman iyiliğimizi isteyen Cenâb-ı Hak Hazretleri İmân edenlere buyuruyor ki: ‘’Ey müminler! Yehûd (Yahudi) ve Nasara’yı (Hristiyanları) dost ittihâz […]
3 Mart 2021

-2- Durun Kalabalıklar!

2010 yılında enerji ve iklim hakkında konuştuğu konferansın başlangıcında, BİLL: Bu biraz şaşırtıcı olabilir çünkü benim vakıftaki tam zamanlı işim daha çok
1 Mart 2021

-1- Durun Kalabalıklar!

Bu yazı sadece mevcut süreç hakkında değil bu vesile ile kimlerin ne olduğunu iyice kavrayıp, memleketin de ne halde olduğunu farkına varıp tefekkür
1 Nisan 2020

Görünen Ve Görünmeyen…

Yazıya şu hezeyân cümle ile başlıyorum, “hâkimiyet milletindir!” Bu hezeyân cümle zamanla şekil değiştirerek son olarak  “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!” halini alm
9 Nisan 2019

Yemîn

Kitâbım rafta... hukûk; guguk, Parlömanlarda Rubûbiyet. Ana baba der abuk sabuk… Bu yasalarladır hürriyet!
22 Mart 2019

Cumhûriyetin Lâik Ve Demokrat Adam Ve Madamlarını “Oylamamak, Büyük Vebâl” Mi?

Hilâfetin ilgâsından bu yana Türkiye, Cumhûriyet’in hâkim olduğu bir beldedir. Kurucusu da “Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan