6 Nisan 2019

Feth-i Bursa Ve Vefât-ı Sultan Osman Ve Cülûs-i Orhan
Ahmed CEVDET Paşa

Bursa ahâlisi, yedi sene kadar mümted olan [uzayan] mahsûliyetten [kuşatmadan] pek ziyâde sıkılmış oldukları cihetle artık fethi zamanı gelmiş ise de Sultan