9 Haziran 2017

(2) Türkiye Gazetesinde Şeyhulislâm Hazretlerine Hakâret!

12)Gayr-i İslâmi rejim veya devlet her ne ise, başına “başkan” seçerken, eğer müslümanların yıllarca evvel Hakk’ın Rahmetine kavuşmuş,
23 Eylül 2014

(5) Türkiye Gazetesinde Şeyhulislâm Hazretlerine Hakâret!

Kendisini Son asır ulemâ ve velîlerinden Merhûm Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri'ne nisbet eden bir grubun gazetesi “Türkiye” nâm