12 Mart 2019

(5) Türkiye Gazetesinde Şeyhülislâm Hazretlerine Hakâret!

Kendisini Son asır ulemâ ve velîlerinden Merhûm Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri'ne nisbet eden bir grubun gazetesi “Türkiye” nâm
12 Mart 2019

(2) Türkiye Gazetesinde Şeyhülislâm Hazretlerine Hakâret!

12) Gayr-i İslâmi rejim veya devlet her ne ise, başına “başkan” seçerken, eğer müslümanların yıllarca evvel Hakk’ın Rahmetine kavuşmuş,