22 Şubat 2019

(12) Haçlı Yeni Yılına Girişde Kaş Yaparken Göz Çıkaranlar, Hattâ Mil Çekenler!

HAÇLI YENİ YILINA GİRİŞDE KAŞ YAPARKEN GÖZ ÇIKARANLAR, HATTÂ MİL ÇEKENLER! (12) Zıyâiyye BEKÇİSİ . HUMEYNÎ’YE GÖRE “İRAN ORDUSU PEYGAMBER ORDUSUNDAN ÜSTÜNMÜŞ!” Çakma Üstad Dilipak, Şii […]
6 Haziran 2017

Humeyni

Ehli Beyt ve Şia aynı manadadır. Ehli Beyt Mektebinin de bu ümmetin parçası olduğuna inanıyorum. Mezhep ihtilafına, mezhep holiganlığına hayır diyorum. Şia’sıyla Ehli Sünnet’iyle hepsi bir ümmettir. Sünniliği bir kimlik olarak görmem. Ben sünniyim demem… (Mustafa İslamoğlu, Soruya verdiği cevap)
6 Haziran 2017

Humeyni’nin Hz. Peygamber (S.A.V.) Hakkındaki İfadeleri

1. Son asırda Şîa denince akla ilk gelen isim olan Humeyni’nin, Peygamber (s.a.v.) ve Kur’ân-ı Kerîm hakkındaki görüşleri nelerdir?
6 Haziran 2017

Humeyni’nin Kur’an Hakkındaki İfadeleri

Dinin mutlaka bilinmesi gereken hükümlerinden biri de, Kur’an’ın Allah Subhânehu tarafından korunmuş olduğudur. Kur’an’dan önceki semavi kitapların korunması, kendilerine indirilen insanlara bırakılmış ve bu nedenle tahrife uğramıştır.