25 Eylül 2023

Mevlid-i Nebevî

Fil yılında ve şuhur-ı Rûmiyyeden [Rûmî aylardan] Nisan içinde, Rebiu’l-evvel ayının onikinci pazartesi gecesi, sabaha doğru henüz tan yeri ağardığı vakit,
25 Eylül 2023

Rasûlullâh’ı (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Sevmenin Alâmeti

Bil ki (ey okuyucu) bir kimse bir şeyi sevdi mi, muhakkak onu tercih eder (kendisine seçer). O’na uymayı (O’na muhalefet etmeye) tercih eder. Yoksa
9 Eylül 2017

İrşâd İçin Kerâmet Gerekli Midir?

SORU: İrşâda yetkili bir mürşidin kerâmet ehli olması ve hârikulâde bazı kabiliyetlere sâhip olması şart mıdır? CEVAP: Hayır,
6 Haziran 2015

İzinsiz Zikir Olur Mu?

 SORU: Bir şeyhe intisâb etmeksizin ve ondan izin almaksızın zikir ve fikirde bulunmak, evrâd-ı şerîfe okumak câiz midir?
30 Nisan 2015

Âlimlerin Mürşide İhtiyâcı

 SORU: Şer’î hükümlere göre kendilerine uyulan mürşidlerin, kutup ve gavs derecesine vâsıl olsalar dahî, dört fıkhî mezhepten birini benimseyip,