21 Temmuz 2017

Locaefendi’nin bütün hücreleriyle bağlı olduğu güneydeki devlet!

Locaefendi’nin bütün hücreleriyle bağlı olduğu güneydeki devlet! Tamer Korkmaz   15  Temmuz’un ön plandaki darbecisi Akın Öztürk’ün İsrail’de askeri ataşe olduğu dönemde (1996-1998) üye olduğu Nur Locası, 6 Haziran 1985 […]
13 Nisan 2013

Dib, Hiç Uyanır Mı Veya Diyalog Fitnesi!

Ahmed SELÂMÎ
5 Haziran 2012

Türkçenin Çocukları Vatikan’ın Misyonerleri Mi?

“Türkçe Olimpiyatları!” adı altında sahnelere ve bu sene stadlara taşınan bir misyon var ki, bunun iç ve dış yüzünün artık kat’iyyen ortaya konulması
1 Aralık 2007

(1) İslâm’ı Tahrîf Yahûdî Haçlı Projesidir!

“Hoşgörü-diyalog mezheb-i vatikânîsinin” FBI korumasındaki “Hoşfendi”sine büyük bir vecd ve cezbe derecesinde merbûtiyyet içre bulunanlardan