6 Haziran 2018

(3) Ramazan Şeytanlarından Kurtulmak!

Ramazan şovmen ve soytarılarından en meşhur bir tânesi de, cübbesi kendi ismi ve resminden 10 metre ileride sürten bir kereste!. Ekran şehveti uğruna
4 Haziran 2018

(1) Ramazan Şeytanlarından Kurtulmak!

Ramazan şeytanları nice tv’leri yuva edindiler ve alabildiğine  de sûret-i HAKK’dan görünerek, gûyâ hiç yemediler ve fakat her haltı yemek üzere oralara