8 Mayıs 2020

Ramazân’da Bilâ Özür İftâr Eden…

Nasıl olur ki bir kimse nehâr-ı Ramazân'da (Ramazân gününde) bilâ özür (özürsüz) iftâr etmiş ya'ni orucunu yemiş olduğu halde keffâret lâzım gelmiye?
23 Nisan 2020

Hilâli Görmek

Ramazanda en nazik işlemlerden birisi Ramazan ile 1 Şevval gününün emin şekilde tesbitinde… Kamerin incecik bir kıl gibi
22 Nisan 2020

Ay’ı Görmek Şartıyla Oruç Tutun ve Bayram Yapın

Bir mâniden dolayı görülmeyen ay'ın sübûtuna ya günlerin sayısını tamamlamak yâhut o günün Ramazan'dan olduğuna ictihâd suretiyle ittifak olunursa oruç
3 Haziran 2017

Oruçsuz Ruh Yaşayamaz

M. Zahid Kotku
31 Ağustos 2011

RasulUllahın –hāşā- Yanlış Günde Oruç Tutması Haqqında

Dr. Malatyalı Muhammed REŞÂD