8 Mayıs 2021

Ay’ı Görmek Şartıyla Oruç Tutun ve Bayram Yapın

Bir mâniden dolayı görülmeyen ay'ın sübûtuna ya günlerin sayısını tamamlamak yâhut o günün Ramazan'dan olduğuna ictihâd suretiyle ittifak olunursa oruç
9 Nisan 2021

Hilâli Görmek

Ramazanda en nazik işlemlerden birisi Ramazan ile 1 Şevval gününün emin şekilde tesbitinde… Kamerin incecik bir kıl gibi
8 Mayıs 2020

Ramazân’da Bilâ Özür İftâr Eden…

Nasıl olur ki bir kimse nehâr-ı Ramazân'da (Ramazân gününde) bilâ özür (özürsüz) iftâr etmiş ya'ni orucunu yemiş olduğu halde keffâret lâzım gelmiye?
3 Haziran 2017

Oruçsuz Ruh Yaşayamaz

M. Zahid Kotku
31 Ağustos 2011

RasulUllahın –hāşā- Yanlış Günde Oruç Tutması Haqqında

Dr. Malatyalı Muhammed REŞÂD